đề thi toán giữa kì 2 lớp 6Bộ Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 của tất cả thân phụ cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời tạo ra, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài bác ganh đua Toán 6 Giữa học tập kì 2.

Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề Toán 6 KNTT Xem test Đề Toán 6 CTST Xem test Đề Toán 6 Cánh diều

Bạn đang xem: đề thi toán giữa kì 2 lớp 6

Chỉ kể từ 130k mua sắm trọn vẹn cỗ Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) phiên bản word đem điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 vận chuyển tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 đem yêu tinh trận (4 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 đem đáp án (3 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 vận chuyển tối đa (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 đem yêu tinh trận (4 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề ganh đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo ra năm 2023 đem đáp án (3 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời tạo ra năm 2023 vận chuyển tối đa (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo ra năm 2023 đem yêu tinh trận (4 đề)

  Xem đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh nhập vần âm đứng trước câu vấn đáp chính.

Câu 1:Tìm cặp phân số đều bằng nhau trong những phân số sau:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Quảng cáo

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô color nhập hình vẽ sau đây là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Câu 3: Làm tròn xoe số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Khẳng tấp tểnh này sau đó là đúng?

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp mặt hàng.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp mặt hàng.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp mặt hàng.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp mặt hàng.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu chính trong những câu sau đây:

A. Hai tia công cộng gốc là nhì tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và đem công cộng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo ra trở nên đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Quảng cáo

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi này tao Tóm lại được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, đem 4 chúng ta vấn đáp như sau. Em hãy cho biết thêm chúng ta này vấn đáp chính.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMI + IN = MN

C. Khi XiaoMI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện nay quy tắc tính (tính nhanh chóng nếu như đem thể):

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tấm 60% số học viên xuất sắc là 9 em.

a) Tính số học viên xuất sắc của lớp.

b) Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) số học viên khá vày 80% số học viên xuất sắc. Tìm số học viên khá của lớp.

c) sành lớp chỉ mất học viên xuất sắc và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao cho tới AC = 4 centimet.

a) Điểm C đem nằm trong lòng nhì điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính phỏng lâu năm đoạn BC.

c) Điểm C đem là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Cánh diều bằng:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu trang bị tranh giành thể hiện nay số lượng km hoa trồng nhập vườn của phòng tư chúng ta Mai; Lan; Huy; An

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Cánh diều

Tìm xác định sai trong những xác định sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) Nhà Lan và căn nhà Mai trồng số hoa đều bằng nhau.

D) Tổng số hoa căn nhà Lan và Mai trồng được vày tổng số hoa căn nhà Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ lâu năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Cánh diều  là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con cái xúc sắc 10 phen tiếp tục, đem 4 phen xuất hiện nay mặt mày 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện nay mặt mày 5 chấm là: 

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Cánh diều

Xem thêm: đề thi cuối kì 2 lớp 7

Câu 6: Tính hóa học của quy tắc nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính gửi gắm hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả thân phụ đáp án trên

Câu 7: Khẳng tấp tểnh này tại đây đúng: 

A) Hai tia công cộng gốc thì đối nhau.

B) Hai tia công cộng gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và 1 phần đường thẳng liền mạch bị phân tách vày điểm O.

D) Tia không biến thành số lượng giới hạn về nhì đầu.

Câu 8: Quy đồng hình mẫu số nhì phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Cánh diều ta được thành phẩm thứu tự là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện nay quy tắc tính: 

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại ganh đua đua thân phụ tổ làm việc của một đội nhóm phát hành được tổng hợp như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ làm việc đem từng nào người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số làm việc xuất sắc của tất cả group nhiều hơn thế số làm việc khá và đạt của tất cả group là 12 người. Đội trưởng thông tin chính hoặc sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB có tính lâu năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB lấy nhì điểm C và D sao cho tới AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính phỏng lâu năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Cánh diều tối giản với từng số ngẫu nhiên n.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề ganh đua Giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian tham thực hiện bài: 60 phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số này trong những phân số sau là phân số tối giản

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết ngược của quy tắc tính Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới đem từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy vậy song

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết ngược ví sinh nhì phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 6: Hỗn số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo bằng

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Phần tự động luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện nay quy tắc tính

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường đem 3h nhằm nghịch tặc nhập khu dã ngoại công viên. Cường dành riêng Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch tặc ở khu vực vườn thú; Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch tặc những trò chơi; Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời gian tham nhằm ăn kem, giải khát; số thời hạn còn sót lại nhằm nghịch tặc ở khu vực cây cỏ và những loại hoa. Hỏi Cường vẫn nghịch tặc từng nào giờ ở khi cây cỏ và những loại hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng liền mạch b

a) Vẽ điểm M ko phía trên đường thẳng liền mạch b

b) Vẽ điểm N phía trên đường thẳng liền mạch b

c) Sử dụng kí hiệu và nhằm ghi chép tế bào mô tả sau:

“Điểm N nằm trong đường thẳng liền mạch b; điểm M ko nằm trong đường thẳng liền mạch b”

d) Cho đoạn trực tiếp AB và điểm O nằm trong lòng nhì điểm A và B. sành AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với từng số nguyên vẹn n

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một trong những nội dung đem nhập cỗ Đề ganh đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu vừa đủ, Thầy/Cô phấn chấn lòng truy vấn tailieugiaovien.com.vn

Xem test Đề Toán 6 KNTT Xem test Đề Toán 6 CTST Xem test Đề Toán 6 Cánh diều

Xem tăng đề ganh đua Toán 6 đem đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề ganh đua tham khảo quality đầu xuân năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 10 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 1 đem đáp án

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Học kì 1 đem đáp án

 • Bộ Đề ganh đua Cuối kì 1 Toán 6 đem đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Học kì 2 đem đáp án

Mục lục Đề ganh đua Toán 6 theo đuổi chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn luyện và vấp ngã túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề ganh đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề ganh đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề ganh đua học viên xuất sắc toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: chất có nhiệt độ sôi cao nhất

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán 6 | Đề ganh đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 đem đáp án của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm vừa đủ 2 phần: Số học tập và Hình học tập giúp đỡ bạn giành điểm trên cao trong những bài bác đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 6 sách mới nhất những môn học