đề thi thử thpt quốc gia 2018 môn hóa có đáp án

Bạn đang xem bài viết ✅ Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học sở GD và ĐT Thái bình (Có đáp án) Đề thi thử môn Hóa THPT Quốc gia 2018 ✅ tại website C3nguyentatthanhhp.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Nhằm cung cấp thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2018 hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 12. C3nguyentatthanhhp.edu.vn xin gửi đến các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học sở GD và ĐT Thái bình (Có đáp án)

Đề thi có đáp án chi tiết kèm theo sẽ giúp các bạn ôn luyện và làm quen với cấu trúc đề thi để rút kinh nghiệm cho kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn ôn tập và đạt được kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia năm 2018.

Bạn đang xem: đề thi thử thpt quốc gia 2018 môn hóa có đáp án

Đề thi thử THPTQG năm 2018 – Môn Hóa Học – Sở GD & ĐT Tỉnh Thái Bình – Lần 1

I. Nhận biết

Câu 1. Khi cho Fe tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là

A. chất khử . B.chất oxi hóa. C. môi trường. D. chất xúc tác.

II. Thông hiểu

Câu 2. Cho hỗn hợp Fe, Mg vào dung dịch AgNO3 và Cu(NO3)2 thì thu được dung dịch A và một kim loại. Kim loại thu được sau phản ứng là

A.Cu. B.Ag. C. Fe. D. Mg.

Câu 3. Nhúng thanh Ni lần lượt vào các dung dịch: FeCl3, CuCl2, AgNO3, HCl và FeCl2. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là

A.4. B.3. C. 2 . D. 1.

Câu 4. Tiến hành điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, thu được một khí X duy nhất. Điều khẳng định nào sau đây là đúng ?

A.X là khí oxi B.X là khí clo

C. X là khí hiđro D.Có dùng màng ngăn xốp

Câu 5. Khi cho Na dư vào 3 cốc đựng mỗi dung dịch: Fe2(SO4)3, FeCl2 và AlCl3 thì đều có hiện tượng xảy ra ở cả 3 cốc là

A. có kết tủa. B.có khí thoát ra. C. có kết tủa rồi tan. D. không hiện tượng.

Câu 6. Cho 1,68 gam hỗn hợp A gồm Fe, Cu, Mg tác dụng hết với H2SO4 đặc, nóng. Sau phản ứng thấy tạo hỗn hợp muối B và khí SO2 có thể tích 1,008 lít (đktc). Tính khối lượng muối thu được

A. 6,0 gam. B.5,9 gam. C. 6,5 gam. D. 7,0 gam.

Câu 7. Cho 3-etyl-2-metylpentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số dẫn xuất monoclo tối đa thu được là

A.3. B.4. C. 7 . D. 5.

Câu 8. Cho thí nghiệm như hình vẽ:

Xem thêm: phân tích nhân vật vũ nương trong chuyện người con gái nam xương

Thí nghiệm trên dùng để định tính nguyên tố nào có trong glucozo?

A. Cacbon. B.Hiđro và oxi. C. Cacbon và hiđro . D. Cacbon và oxi.

Câu 9. Amino axit X có công thức H2N-R(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào V lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch gồm: NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là

A. 10,526%. B .10,687%. C. 11,966%. D. 9,524%.

Câu 10. Ngâm một đinh sắt trong dung dịch HCl, phản ứng xảy ra chậm. Để phản ứng xảy ra nhanh hơn, người ta thêm tiếp vào dung dịch axit một vài giọt dung dịch nào sau đây?

A.NaCl. B.FeCl3. C.H2SO4. D. Cu(NO3)2.

Câu 11. Tổng hợp 120 kg poli (metylmetacrylat) từ axit và ancol thích hợp, hiệu suất của phản ứng este hóa là 30% và phản ứng trùng hợp là 80%. Khối lượng của axit tương ứng cần dùng là

A.160,00 kg. B.430,00 kg. C. 103,20 kg. D. 113,52 kg.

Câu 12. Xà phòng hóa chất béo X, thu được glixerol và hỗn hợp hai muối là natriolat, natri panmitat có tỉ lệ mol 1:2. Hãy cho biết chất X có bao nhiêu công thức cấu tạo ?

A.3 . B.4 C. 1. D. 2.

Câu 13. Cho 19,02 gam hỗn hợp Mg, Ca, MgO, CaO, MgCO3, CaCO3 tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch HCl 10% thu được 4,704 lít hỗn hợp khí X (đktc). Biết khối lượng hỗn hợp khí X là 5,25 gam và dung dịch sau phản ứng chứa 19,98 gam CaCl2. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 229,95. B.153,30. C. 237,25. D. 232,25.

Câu 14. Hãy cho biết dùng quỳ tím có thể phân biệt được dãy các dung dịch nào sau đây ?

A. glyxin, alanin, lysin. B.glyxin, valin, axit glutamic.

C. alanin, axit glutamic, valin. D.glyxin, lysin, axit glutamic.

Câu 15. Hoà tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu được dung dịch X và a mol H2. Trong các chất sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH vàNaHCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch X là

A. 7. B.6. C. 5. D. 4.

Xem thêm: đặc điểm cảm ứng ở thực vật là

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa học sở GD và ĐT Thái bình (Có đáp án) Đề thi thử môn Hóa THPT Quốc gia 2018 của C3nguyentatthanhhp.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.