đề thi sử thpt quốc gia 2022

Câu 3: Đặc điểm lớn số 1, độc đáo và khác biệt nhất của cách mệnh nước Việt Nam nhập giai đoạn 1954 - 1975 là

A. Tiến hành mặt khác nhì trọng trách cách mệnh không giống nhau ở nhì miền giang sơn.

Bạn đang xem: đề thi sử thpt quốc gia 2022

B. đất nước bị phân tách rời thực hiện nhì miền với nhì chính sách chủ yếu trị không giống nhau.

C. Việt Nam trở nên điểm phản ánh thâm thúy nhất xích míc thân mật nhì phe.

D. chiến đấu kháng cuộc chiến tranh xâm lăng loại mới mẻ của Mĩ và tay sai.

Xem thêm: tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4

Xem đáp án

A lựa chọn vì nhì miền triển khai nhì trọng trách không giống nhau nằm trong tuỳ thuộc 1 kế hoạch cách mệnh công cộng là trả thành cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân (chống Mỹ, cứu vớt nước). 

Xem thêm: you should take the train instead of the bus

B loại vì chỉ phản ánh Điểm lưu ý, ko phản ánh độc đáo và khác biệt của cách mệnh việt nam giai đoạn 1954 - 1975.

C, D loại vì ko phản ánh Điểm lưu ý của cách mệnh nước Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975.

Chọn A.