đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán trắc nghiệm violet

Luyện thi online miễn phí, luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn phí https://tuyenquangkhcn.org.vn/uploads/thi-online.png

Đang xem: đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán trắc nghiệm violet

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán trắc nghiệm violet

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 12 MÔN TOÁN, De thi học kì 2 lớp 12 môn Toán có đáp an trắc nghiệm ViOLET, De thi học kì 2 lớp 12 môn Toán có lời giải chi tiết, Ma trận de thi học kì 2 Toán 12, De thi học kì 2 lớp 12 môn Văn, đáp án đề thi hk2 lớp 12 đà nẵng 2019-2020, Bộ đề thi học kì 2 lớp 12, Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 12, De thi học kì 2 lớp 12 môn Tiếng Anh

Xem thêm: Tài Liệu Chuyên Đề Bất Phương Trình Lớp 10 Violet, Chuyên Đề Bất Phương Trình Lớp 10 Violet

*

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 12 MÔN TOÁN

Xem thêm: chất có nhiệt độ sôi cao nhất

Xem thêm: Woman Killed By A Falling Tree In Marsil, Integrated Risk Management For Leisure Services

Xem thêm: de thi văn lớp 8 giữa học kì 1 có đáp an

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 12 MÔN TOÁN, De thi học kì 2 lớp 12 môn Toán có đáp an trắc nghiệm ViOLET, De thi học kì 2 lớp 12 môn Toán có lời giải chi tiết, Ma trận de thi học kì 2 Toán 12, De thi học kì 2 lớp 12 môn Văn, đáp án đề thi hk2 lớp 12 đà nẵng 2019-2020, Bộ đề thi học kì 2 lớp 12, Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 12, De thi học kì 2 lớp 12 môn Tiếng Anh

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 12 MÔN TOÁN

Stt

CHỦ ĐỀ

ĐƠN VỊ KIẾN THỨC

MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng Cao

1

(20 câu) NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN

1. Tính chất của nguyên hàm 1

2

2. Tính chất của tích phân

2

2

3. Công thức nguyên hàm

2

4. Tìm họ các nguyên hàm của hàm số nhất biến

1

5. Tính nguyên hàm bằng phương pháp từng phần

3

6. Đổi biến số trong tích phần khi biết trước u=u(x)

2

7. Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến

2

8. Công thức diện tích hình phẳng khi biết đồ thị

2

9. Công thức diện tích hình phẳng khi cho biểu thức hàm số

2

2

(16 câu) SỐ PHỨC

1. Các khái niệm và phép toán cộng, trừ và nhân trên tập số phức

2

2

2

2. Ý nghĩa hình học của số phức

2

2

2

3. Phương trình bậc hai

2

1

1

3

(14 câu) HÌNH HỌC

1. Công thức trong hệ tọa độ Oxyz

2

2. Tìm VTCP khi biết pt đt

2

3. Tìm VTPT khi biết pt mp

2

4. Nhận biết 1 điểm thuộc đt hoặc mp

2

5. Tìm phương trình đt

1

6. Tìm phương trình mặt phẳng

1

7. Tìm hình chiếu của một điểm trên mp tọa độ hoặc trên trục tọa độ

1

8. Tìm tâm và BK khi biết pt mặt cầu

2

9. Tìm phương trình mặt cầu

1

Tổng Cộng

22

20

5

3

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá