de thi giữa kì 2 toán 6 kết nối tri thức

Với cỗ 3 Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 đem đáp án, tinh lọc sách Kết nối học thức hùn học viên ôn tập luyện và đạt thành quả cao vô bài xích đua Giữa kì 2 Toán 6.

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 đem đáp án (3 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: de thi giữa kì 2 toán 6 kết nối tri thức

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) phiên bản word đem điều giải chi tiết:

  • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

s

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vô vần âm đứng trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1:Phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)  gọi như vậy nào?

A. Hai phần ba

B. Âm nhị phần ba

C. Ba phần hai

D. Ba phần âm hai

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu sắc vô hình vẽ sau đây là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Quảng cáo

Câu 3: Làm tròn xoe số 79,8245 cho tới chữ số thập phân loại nhị là:

A. 79,83.

B. 79,82.

C. 79,8.

D. 79,9.

Câu 4:Cho hình vẽ, ký hiệu này sau đó là đúng?

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

A. A ∈ d, B ∈ d

B. A ∉ d, B ∉ d

C. A ∈ d, B ∉ d

D. A ∉ d, B ∈ d

Câu 5: Câu này sai trong những câu sau đây?

A. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song thì bọn chúng ko hạn chế nhau.

B. Hai đường thẳng liền mạch ko hạn chế nhau thì bọn chúng tuy vậy tuy vậy.

C. Hai đường thẳng liền mạch phân biệt và đem điểm M công cộng thì bọn chúng hạn chế nhau bên trên M.

D. Hai đường thẳng liền mạch phân biệt và ko hạn chế nhau thì bọn chúng tuy vậy tuy vậy.

Quảng cáo

Câu 6: Chiếc cây bút chì vô hình vẽ sau đây có tính lâu năm bởi bao nhiêu? 

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

A. 8 cm

B. 7 cm

C. 9 cm

D. 6 centimet.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện tại phép tắc tính:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

c) 21,45 + (–13,24)

d) 123,5 – 14,6 . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x + 3,25 = 6,15

b) Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

c) Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Bài 3 (1,5 điểm): Một mái ấm thầu kiến thiết nhận xây đựng một mái nhà với ngân sách là 360 000 000 đồng tuy nhiên gia chủ xin xỏ hạ hạn chế 2,5% và mái ấm thầu tiếp tục đồng ý. Tính số chi phí mái ấm thầu nhận xây nhà?

Bài 4 (2,5 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho tới OA = 3 cm; OB = 6 centimet.

a) Điểm A đem nằm trong lòng nhị điểm O và B không? Vì sao?

b) So sánh OA và AB.

c) Chứng minh điểm A là trung điểm của OB.

d) Lấy điểm C bên trên tia Ox sao cho tới C là trung điểm của đoạn trực tiếp AB. Tính chừng lâu năm đoạn trực tiếp OC.

Bài 5 (0,5 điểm): Tính tổng: Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm):

Câu 1:Phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)  gọi như vậy nào?

A. Hai phần ba

B. Âm nhị phần ba

C. Ba phần hai

D. Ba phần âm hai

Giải thích:

Phân số -23 gọi là âm nhị phần phụ thân.

Vậy lựa chọn B.

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu sắc vô hình vẽ sau đây là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

A. 14

B. 34

C. 12

D. 23.

Giải thích:

Trong hình vẽ bên trên, hình chữ nhật được tạo thành 4 phần đều bằng nhau và tô màu sắc 3
phần.

Do bại liệt, phân số biểu thị số phần tô màu sắc vô hình vẽ bên trên là: 34

Vậy lựa chọn B.

Câu 3: Làm tròn xoe số 79,8245 cho tới chữ số thập phân loại nhị là:

A. 79,83.

B. 79,82.

C. 79,8.

D. 79,9.

Giải thích:

Chữ số thập phân loại nhị của số 79,8245 là 2.

Chữ số phía bên phải ngay tắp lự nó là 4 < 5 nên chữ số thập phân loại nhị không thay đổi là 2 và quăng quật những chữ số kể từ chữ số thập phân loại phụ thân trở chuồn.

Vậy số 79,8245 thực hiện tròn xoe cho tới chữ số thập phân loại nhị là 79,82.

Câu 4:Cho hình vẽ, ký hiệu này sau đó là đúng?

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

A. A ∈ d, B ∈ d

B. A ∉ d, B ∉ d

C. A ∈ d, B ∉ d

D. A ∉ d, B ∈ d

Giải thích:

Trong hình vẽ bên trên, điểm A phía trên đường thẳng liền mạch d nên ký hiệu A ∈ d.

Điểm B ko ở đường thẳng liền mạch d nên ký hiệu B ∉ d.

Vậy lựa chọn C.

Câu 5: Câu này sai trong những câu sau đây?

A. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song thì bọn chúng ko hạn chế nhau.

B. Hai đường thẳng liền mạch ko hạn chế nhau thì bọn chúng tuy vậy tuy vậy.

C. Hai đường thẳng liền mạch phân biệt và đem điểm M công cộng thì bọn chúng hạn chế nhau bên trên M.

D. Hai đường thẳng liền mạch phân biệt và ko hạn chế nhau thì bọn chúng tuy vậy tuy vậy.

Giải thích:

Các tuyên bố A, C, D đích thị.

Phát biểu B sai vì thế hai tuyến đường trực tiếp ko hạn chế nhau thì bọn chúng tuy vậy song hoặc trùng nhau.

Vậy lựa chọn B.

Câu 6: Chiếc cây bút chì vô hình vẽ sau đây có tính lâu năm bởi bao nhiêu? 

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

A. 8 cm

B. 7 cm

C. 9 cm

D. 6 centimet.

Giải thích:

Trong hình vẽ bên trên, một đầu của cái cây bút chì trùng với vạch số 0 và đầu bại liệt trùng với vạch số 8.

Do bại liệt cái cây bút chì có tính lâu năm 8 centimet.

Vậy lựa chọn A.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm):

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

c) 21,45 + (–13,24)

= 21,45 –13,24

= 8,21.

d) 123,5 – 14,6 . 2

= 123,5 – 29,2

= 94,3.

Bài 2 (1,5 điểm):

a) x + 3,25 = 6,15

x = 6,15 – 3,25

x = 2,9.

Vậy x = 2,9.

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Bài 3 (1,5 điểm):

Xem thêm: công nghệ thông tin gồm những ngành nào

Cách 1:

Nếu coi số chi phí mái ấm thầu nhận xây nhà ở ban sơ là 100% thì số chi phí xây nhà ở sau thời điểm hạn chế đối với số chi phí ban sơ là:

100% − 2,5% = 97,5%

Số chi phí mái ấm thầu nhận xây nhà ở là:

360 000 000 × 97,5 : 100 = 351 000 000 (đồng)

Vậy số chi phí mái ấm thầu nhận xây nhà ở là 351 000 000 đồng.

Cách 2:

Số chi phí gia chủ xin xỏ hạ hạn chế là:

360 000 000 × 2,5 : 100 = 9 000 000 (đồng)

Số chi phí mái ấm thầu nhận xây nhà ở là:

360 000 000 – 9 000 000 = 351 000 000 (đồng)

Vậy số chi phí mái ấm thầu nhận xây nhà ở là 351 000 000 đồng.

Bài 4 (2,5 điểm):

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

a) Trên tia Ox, tao đem OA < OB (vì 2 centimet < 4 cm)

Do bại liệt, điểm A nằm trong lòng nhị điểm O và B.

b) Vì điểm A nằm trong lòng nhị điểm O và B nên:

OA + AB = OB

3 + AB = 6

Suy ra: AB = 6 – 3 = 3 (cm).

Mà OA = 3 centimet.

Vậy OA = AB.

c) Điểm A là trung điểm của đoạn trực tiếp OB vì:

+ Điểm A nằm trong lòng nhị điểm O và B (chứng minh câu a)

+ OA = AB (chứng minh câu b)

Vậy điểm A là trung điểm của đoạn trực tiếp OB.

d) Vì điểm C là trung điểm của đoạn trực tiếp AB nên:

AC = BC = AB2 = 32 = 1,5 (cm)

Điểm C nằm trong lòng nhị điểm O và B vì:

+ Ba điểm O, B, C nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch (cùng nằm trong tia Ox)

+ BC < OB (1,5 centimet < 6 cm)

Vì điểm C nằm trong lòng nhị điểm O và B nên:

OC + BC = OB

OC + 1,5 = 6

Suy ra: OC = 6 – 1,5 = 4,5 (cm).

Vậy OC = 4,5 centimet.

Bài 5 (0,5 điểm):

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 2)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vô vần âm đứng trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1:Tìm cặp phân số đều bằng nhau trong những phân số sau:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu sắc vô hình vẽ sau đây là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Câu 3: Làm tròn xoe số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Khẳng quyết định này sau đó là đúng?

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp sản phẩm.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp sản phẩm.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp sản phẩm.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp sản phẩm.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đích thị trong những câu sau đây:

A. Hai tia công cộng gốc là nhị tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và đem công cộng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo ra trở nên đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi này tao tóm lại được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, đem 4 chúng ta vấn đáp như sau. Em hãy cho biết thêm chúng ta này vấn đáp đích thị.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMi MI + IN = MN

C. Khi XiaoMi MI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện tại phép tắc tính (tính thời gian nhanh nếu như đem thể):

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tờ 60% số học viên chất lượng tốt là 9 em.

a) Tính số học viên chất lượng tốt của lớp.

b) Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) số học viên khá bởi 80% số học viên chất lượng tốt. Tìm số học viên khá của lớp.

c) lõi lớp chỉ mất học viên chất lượng tốt và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao cho tới AC = 4 centimet.

a) Điểm C đem nằm trong lòng nhị điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính chừng lâu năm đoạn BC.

c) Điểm C đem là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 3)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vô vần âm đứng trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1:Phân số biểu thị số phần tô màu sắc vô hình vẽ sau đây là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Câu 2:Tính tổng Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)?

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Câu 3: Tỉ số của 0,8 km và 450 m là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Điểm K nằm trong lòng nhị điểm nào?

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) 

A. Điểm M và điểm H.
B. Điểm M và điểm N.
C. Điểm H và điểm N.
D. Điểm O và điểm M.

Câu 5: Nếu M là 1 trong những điểm của đoạn trực tiếp AB thì:

A. M trùng với điểm A

B. M nằm trong lòng nhị điểm A và B

C. M trùng với điểm B

D. M hoàn toàn có thể trùng với điểm A, hoặc trùng với điểm B hoặc nằm trong lòng nhị điểm A và B.

Câu 6: Nếu A và B là nhị điểm phân biệt thì:

A. AB và BA là hai tuyến đường trực tiếp không giống nhau

B. AB và BA là nhị đoạn trực tiếp trùng nhau

C. AB và BA là nhị cơ hội gọi của và một tia

D. AB và BA là nhị tia đối nhau

II. Tự luận:

Bài 1 (1,5 điểm): Tìm x:

Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề)

Bài 2 (2 điểm): Một trư­ờng học tập có một 200 học viên. Số học viên đem học tập lực khoảng cướp Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) tổng số, số học viên khá cướp Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) tổng số, số còn sót lại là học viên chất lượng tốt. Tính số học viên chất lượng tốt của tr­ường này.

Bài 3 (2 điểm):Một xe pháo sản phẩm đem lượng lúc không chở sản phẩm hoá là 6T. Trên xe pháo chở 4 thùng sản phẩm, từng thùng đem lượng là một trong,2 tấn. Một cây cầu đem đại dương hướng dẫn được chấp nhận những xe pháo đem lượng không thật 10T trải qua. Hỏi xe pháo sản phẩm bên trên giành được phép tắc qua quýt cầu không?

Bài 4 (2 điểm): Vẽ tia Ox. Trên tia Ox lấy nhị điểm A và B sao cho tới OA = 5 centimet,

OB = 10 centimet.

a) Chứng minh A nằm trong lòng O và B. Tính AB.

b) Điểm A đem là trung điểm của OB không?

c) Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox. Trên tia Ox’ lấy điểm C sao cho tới OC = 4 centimet. Tính BC.

Bài 5 (0,5 điểm): Tính nhanh:Đề đua Giữa kì 2 Toán 6 đem đáp án (3 đề) .

Xem thử

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3
  • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và khóa đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook free cho tới teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Xem thêm: de thi văn lớp 8 giữa học kì 1 có đáp an

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Bộ đề đua năm học tập 2022 - 2023 những lớp những môn học tập được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề tổ hợp và biên soạn theo dõi Thông tư tiên tiến nhất của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, được tinh lọc kể từ đề đua của những ngôi trường bên trên toàn quốc.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.