đề thi giữa kì 2 toán 6Bộ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 của tất cả thân phụ cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài xích thi đua Toán 6 Giữa học tập kì 2.

Top 30 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 2 toán 6

Chỉ kể từ 130k mua sắm đầy đủ cỗ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word sở hữu điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 chuyên chở tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 sở hữu quái trận (4 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (3 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyên chở tối đa (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 sở hữu quái trận (4 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo nên năm 2023 sở hữu đáp án (3 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời tạo nên năm 2023 chuyên chở tối đa (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo nên năm 2023 sở hữu quái trận (4 đề)

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh nhập vần âm đứng trước câu vấn đáp đích.

Câu 1:Tìm cặp phân số đều bằng nhau trong số phân số sau:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) 

Quảng cáo

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu sắc nhập hình vẽ sau đây là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề)

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) 

Câu 3: Làm tròn trĩnh số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Khẳng tấp tểnh nào là sau đó là đúng?

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp sản phẩm.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp sản phẩm.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp sản phẩm.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp sản phẩm.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đích trong số câu sau đây:

A. Hai tia cộng đồng gốc là nhị tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và sở hữu cộng đồng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo ra trở nên đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Quảng cáo

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi nào là tớ Kết luận được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, sở hữu 4 các bạn vấn đáp như sau. Em hãy cho biết thêm các bạn nào là vấn đáp đích.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMi MI + IN = MN

C. Khi XiaoMi MI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện tại luật lệ tính (tính thời gian nhanh nếu như sở hữu thể):

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tờ 60% số học viên xuất sắc là 9 em.

a) Tính số học viên xuất sắc của lớp.

b) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) số học viên khá vị 80% số học viên xuất sắc. Tìm số học viên khá của lớp.

c) hiểu lớp chỉ mất học viên xuất sắc và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao mang lại AC = 4 centimet.

a) Điểm C sở hữu nằm trong lòng nhị điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính chừng lâu năm đoạn BC.

c) Điểm C sở hữu là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) 

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian giảo thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều bằng:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu đồ vật giành giật thể hiện tại số lượng kilomet hoa trồng nhập vườn trong phòng tứ các bạn Mai; Lan; Huy; An

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều

Tìm xác định sai trong số xác định sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) Nhà Lan và căn nhà Mai trồng số hoa đều bằng nhau.

D) Tổng số hoa căn nhà Lan và Mai trồng được vị tổng số hoa căn nhà Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ lâu năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều  là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con cái xúc sắc 10 lượt liên tục, sở hữu 4 lượt xuất hiện tại mặt mày 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện tại mặt mày 5 chấm là: 

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều

Xem thêm: đề thi hóa thpt quốc gia 2022

Câu 6: Tính hóa học của luật lệ nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính giao phó hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả thân phụ đáp án trên

Câu 7: Khẳng tấp tểnh nào là tại đây đúng: 

A) Hai tia cộng đồng gốc thì đối nhau.

B) Hai tia cộng đồng gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và một trong những phần đường thẳng liền mạch bị phân tách vị điểm O.

D) Tia không biến thành số lượng giới hạn về nhị đầu.

Câu 8: Quy đồng hình mẫu số nhị phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều ta được sản phẩm theo thứ tự là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện tại luật lệ tính: 

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại thi đua đua thân phụ tổ làm việc của một nhóm phát triển được đo đếm như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ làm việc sở hữu từng nào người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số làm việc xuất sắc của tất cả team nhiều hơn thế nữa số làm việc khá và đạt của tất cả team là 12 người. Đội trưởng thông tin đích hoặc sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB có tính lâu năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB lấy nhị điểm C và D sao mang lại AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính chừng lâu năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Cánh diều tối giản với từng số đương nhiên n.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian giảo thực hiện bài: 60 phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào là trong số phân số sau là phân số tối giản

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết ngược của luật lệ tính Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới sở hữu từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy vậy song

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết ngược sánh sinh nhị phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 6: Hỗn số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo bằng

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Phần tự động luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện tại luật lệ tính

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường sở hữu 3h nhằm nghịch ngợm nhập khu dã ngoại công viên. Cường dành riêng Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch ngợm ở khu vực vườn thú; Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm nghịch ngợm những trò chơi; Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời gian giảo nhằm ăn kem, giải khát; số thời hạn còn sót lại nhằm nghịch ngợm ở khu vực cây trồng và những loại hoa. Hỏi Cường tiếp tục nghịch ngợm từng nào giờ ở Khi cây trồng và những loại hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng liền mạch b

a) Vẽ điểm M ko phía trên đường thẳng liền mạch b

b) Vẽ điểm N phía trên đường thẳng liền mạch b

c) Sử dụng kí hiệu và nhằm viết lách tế bào mô tả sau:

“Điểm N nằm trong đường thẳng liền mạch b; điểm M ko nằm trong đường thẳng liền mạch b”

d) Cho đoạn trực tiếp AB và điểm O nằm trong lòng nhị điểm A và B. hiểu AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với từng số nguyên vẹn n

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (3 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một số trong những nội dung sở hữu nhập cỗ Đề thi đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu vừa đủ, Thầy/Cô mừng lòng truy vấn tailieugiaovien.com.vn

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Xem tăng đề thi đua Toán 6 sở hữu đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề thi đua tham khảo unique đầu năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 10 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 1 sở hữu đáp án

 • Top 30 Đề thi đua Toán 6 Học kì 1 sở hữu đáp án

 • Bộ Đề thi đua Cuối kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề thi đua Toán 6 Học kì 2 sở hữu đáp án

Mục lục Đề thi đua Toán 6 bám theo chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn tập luyện và té túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề thi đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề thi đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề thi đua học viên xuất sắc toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: cao đẳng cảnh sát nhân dân 2

Loạt bài xích Đề thi đua Toán 6 | Đề thi đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm vừa đủ 2 phần: Số học tập và Hình học tập giúp cho bạn giành điểm trên cao trong số bài xích đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 6 sách mới nhất những môn học