dđề thi học kỳ 1 lớp 5

Đề thi đua Toán học tập kì 1 lớp 5 Có đáp án

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 là cỗ đề Toán lớp 5 học tập kì 1 với đáp án cụ thể tất nhiên. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn tập luyện, gia tăng những dạng bài xích tập luyện sẵn sàng mang lại bài xích thi đua cuối học tập kì 1. Đồng thời đó cũng là tư liệu tìm hiểu thêm hữu ích cho những thầy cô Khi đi ra đề cho những em học viên ôn tập luyện.

Bạn đang xem: dđề thi học kỳ 1 lớp 5

Các đề thi đua tại đây tiêu chuẩn phỏng theo dõi Thông tư 22 những biểu điểm nhằm những em học viên bắt được cấu tạo đề thi đua sẵn sàng cho những bài xích thi đua học tập kì đạt sản phẩm cao. Mời những em học viên nằm trong tìm hiểu thêm.

1. Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 theo dõi Thông tư 22

1.1. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2022 Số 1

Ma trận đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

02

01

01

01

01

01

05

02

Câu số

1,2

4

5

7

8

9

Số điểm

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

01

02

Câu số

3

6

Số điểm

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

10

Số điểm

Tổng số câu

02

02

02

01

01

02

07

03

Tổng số

02

02

03

03

10

Tổng số điểm

2 điểm

2 điểm

3 điểm

3 điểm

10 điểm

UBND THÀNH PHỐ……

TRƯỜNG TH…….

Họ và tên:

Lớp 5..................................

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2022 - 2023

Môn: TOÁN 5.
Thời gian: 40 phút
(Không kể thời hạn giao phó đề)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn xoe vô chữ bịa trước đáp án đúng(Trắc nghiệm số học tập nút 1)

a) Số thập phân này màn trình diễn đích một trăm linh phụ thân đơn vị chức năng, bảy phần nghìn?

A. 103,37

B. 103,007

C. 103,307

D. 137,003

b) Số nhỏ xíu nhất trong số số bên dưới đó là số nào?

A. 0,18

B. 0,178

C. 1,087

D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn xoe vô vần âm bịa trước sản phẩm đích. (Trắc nghiệm số học tập nút 1)

Tìm biểu thức hoặc số có mức giá trị không giống nhất

A. 84,36 x 10

B. 84,36 :0,1

C. 84,36 x 0,1

D. 843,6

Câu 3: (1 điểm) Số tương thích nhằm điền vô địa điểm chấm sau là: (Trắc nghiệm đại lượng nút 2)

a. 400 dm2 = ...................m2

A. 400 m2

B. 40 m2

C. 4 m2

D. 1 m2

b. 7T 23 kilogam =................tấn

A. 7,023 tấn

B. 72,30 tấn

C. 7,23 tấn

D. 7203 tấn

Câu 4: (1 điểm) Giải việc sau: (Tự luận số học tập nút 1)

Mẹ mua sắm một bao gạo 50 kilogam loại 15% tấm. Hỏi vô bao gạo cơ với từng nào kilogam tấm? ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 5: (1 điểm) Điền những số 0,3; 0,7 và 1 vô địa điểm trống trải để sở hữu biểu thức đích (Trắc nghiệm số học tập nút 3)

............x(.........+...........)=.........

Câu 6: (1 điểm). (Trắc nghiệm đại lượng nút 3)

Viết lại những số đo: 2,5 ha, 0,15 km2, 1500 m2 và 25 dm2 theo dõi trật tự tăng dần dần.

..................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.(Tự luận số học tập nút 3)

a) 758,45 + 41,28

b) 93,84 – 32,507

c) 7,42 x 3,7

d) 25,85 : 2,5

Câu 8: (1 điểm) Điền sản phẩm được cho phép tính sau: (Trắc nghiệm số học tập nút 4)

Tháng 10, một lượng vàng có mức giá là 55000000 đồng, mon 11 giá bán vàng tăng 5%, cho tới mon 12, giá bán vàng lại hạn chế 5%. Như vậy, mon 12 giá bán của một lượng vàng là................................ đồng

1585,269 x 73 + 1585,269 + 5x1585,269+1585,269 x 21 =.....................................

Câu 9: (1 điểm) Mẹ cút cửa hàng sắm sửa. Vì thời điểm ngày hôm nay cửa hàng hạn chế giá bán 7% nên lúc mua vỏ hộp mứt 35000 đồng thì u được không lấy phí vì như thế giá bán vỏ hộp mứt vày với số chi phí hạn chế giá bán. Hỏi thời điểm ngày hôm nay u vẫn trả mang lại cửa hàng từng nào tiền? (Tự luận số học tập nút 4)

Câu 10: (1 điểm) (Tự luận về hình học tập nút 4)

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Hãy tính diện tích S của hình tam giác ko tô đậm

Xem thêm: Những mẫu giày thể thao không dây nam xuất sắc nhất năm 2023

Đáp án đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn xoe vô chữ bịa trước đáp án đúng

a) Số một trăm linh phụ thân phẩy ko trăm linh bảy được ghi chép như vậy nào?

B. 103,007

b) Số nhỏ xíu nhất trong số số bên dưới đó là số nào?

D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) HS khoanh đích được một điểm.

C. 84,36 x 0,1

Câu 3: (1 điểm) Điền đích từng ý được 0,5 điểm.

a) C. 4 m2;

b) A. 7,023 tấn

Câu 4: (1 điểm) Điền đích từng ý được 0,25 điểm.

Lượng tấm vô bao gạo là:

50x15:100=7,5(kg)

Đáp số: 7,5 kilogam tấm

Câu 5: (1 điểm) Học sinh điền đích cả 4 địa điểm mới mẻ với điểm

1 x (0,7 + 0,3) = 1 (Có thể thay vị trí thân thích 0,3 và 0,7)

Câu 6: (1 điểm)

Viết lại những số đo: 2,5 ha; 0,15 km2 ; 1500 m2 và 25 dm2 theo dõi trật tự tăng dần dần.

1500 m2 ; 25 dm2 ; 2,5 ha; 0,15 km2 (0,5 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Đúng từng ý được 0,25 điểm.

Toán lớp 5 kì 1

Câu 8: (1 điểm)

60637500

Câu 9: (1 điểm):

Số chi phí u vẫn mua sắm là:(0,25) đ

35000 : 7x100 = 500 000 (đồng)0,5 đ

Đáp số: 500000 đồng 0,25 đ

(HS hoàn toàn có thể giải theo rất nhiều cách)

Câu 10: (1 điểm)

Chiều cao của hình tam giác là: (0,25 đ)

(31,54 x 2) : 8,3 = 7,6 (cm) (0,25 đ)

(m2) (0,25 đ)

Diện tích hình tam giác ko tô đậm là (kg) (0,25 đ)

( 14,2 x 7,6): 2= 53,96(cm2) (0,25 đ)

Đáp số: 53,96 cm2

1.2. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2022 Số 2

I. Phần trắc nghiệm (6,0 điểm)

Khoanh tròn xoe vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đích.

Câu 1: Số “Ba phẩy mươi bốn” được ghi chép là:

A. 31,4

B. 3,14

C. 314,0

D. 0,314

Câu 2: Số lớn số 1 trong số số 4,39; 4,02; 4,35; 4,17 là:

A. 4,17

B. 4,02

C. 4,39

D. 4,35

Câu 3: Số thập phân bao gồm phụ thân mươi nhì đơn vị chức năng, sáu phần ngàn được ghi chép là:

A. 32,60

B. 32,06

C. 32,006

D. 32,600

Câu 4: Giá trị của chữ số 7 vô số thập phân 174,92 là:

A. 70

B. 7

C. \frac{7}{10}

D. \frac{7}{{100}}

Câu 5: Số thập phân 9,46 được ghi chép trở nên phân số thập phân là:

Câu 6: Số tương thích nhằm điền vô địa điểm chấm 49,2 = … % là:

A. 492

B. 4920

C. 49,2

D. 4,92

Câu 7: Kết trái ngược của luật lệ tính 39,trăng tròn + 59,13 là:

A. 95,27

B. 96,43

C. 97,56

D. 98,33

Câu 8: Số tương thích nhằm điền vô địa điểm chấm 16ha = …m2 là:

A. 160000

B. 16000

C. 1600

D. 160

Câu 9: Kết trái ngược của luật lệ tính 82,491 x 10 là:

A. 824910

B. 82491

C. 8249,1

D. 824,91

Câu 10: Chu vi hình tam giác có tính nhiều năm phụ thân cạnh theo thứ tự là 28,19cm; 18,41cm và 20cm là:

A. 62cm

B. 65,5cm

C. 60cm

D. 66,6cm

Câu 11: Diện tích hình chữ nhật với chiều nhiều năm 1,2m và chiều rộng lớn 0,8m là:

A. 0,72m2

B. 0,96m2

C. 0,84m2

D. 1,44m2

Câu 12: Số đương nhiên x vừa lòng 183,2 < x < 184,05 là:

II. Phần tự động luận (4,0 điểm)

Câu 13 (1,0 điểm): Tìm x, biết:

a) x – 28,13 = 1,26 × 5

b) 100 – x = 197,71 : 3,4

Câu 14 (2,0 điểm): Câu lạc cỗ sinh hoạt của phường với 40 các bạn học viên, vô cơ số học viên phái nam cướp 40%, sót lại là học viên phái nữ. Hỏi câu lạc cỗ sinh hoạt của phường với từng nào các bạn học viên nữ?

Câu 15 (1,0 điểm): Tính độ quý hiếm của biểu thức:

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,992 : 1,2) + 2021

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 5 Số 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

C

A

D

B

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

D

A

D

D

B

C

II. Phần tự động luận

Câu 13:

a) x – 28,13 = 1,26 × 5

x – 28,13 = 6,3

x = 6,3 + 28,13

x = 34,43

b) 100 – x = 197,71 : 3,4

100 – x = 58,15

x = 100 – 58,15

x = 41,85

Câu 14:

Số các bạn học viên phái nam vô câu lạc cỗ là:

40 x 40 : 100 = 16 (bạn)

Số các bạn học viên phái nữ vô câu lạc cỗ là:

40 – 16 = 24 (bạn)

Đáp số: 24 các bạn học viên.

Câu 15:

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,992 : 1,2) + 2021

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,16) + 2021

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × 0 + 2021

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng anh lớp 6

A = 0 + 2021

A = 2021.

2. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 môn khác

 • 31 đề thi đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 Tải nhiều với đáp án
 • Đề thi đua cuối học tập kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2022 - 2023
 • Bộ 13 đề thi đua giờ Anh lớp 5 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • Đề thi đua học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 5 năm 2022 - 2023 Tải nhiều
 • Đề thi đua học tập kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2022 - 2023 Tải nhiều
 • Đề thi đua học tập kì 1 môn Khoa học tập lớp 5 năm 2022 - 2023 Tải nhiều
 • Bộ đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 năm 2022 - 2023 rất đầy đủ những môn

3. Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 lớp 5

 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023
 • Đề cương Toán lớp 5 học tập kỳ một năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Tiếng việt lớp 5 năm 2022 - 2023
 • Đề cương học tập kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2022 với đáp án
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Tin học tập lớp 5 năm 2022-2023
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5 năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn tập luyện học tập kì 1 môn Khoa học tập lớp 5 năm 2022 - 2023

Ngoài đề thi đua môn Toán bên trên, những em học viên hoặc quý cha mẹ còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tăng đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo dõi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục và những dạng bài xích ôn tập luyện môn Toán 5.