đáp án đề thi thpt quốc gia 2022

(Chinhphu.vn) - Chiều tối 15/7, Sở GD&ĐT tiếp tục công phụ vương đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm của Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Công phụ vương đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 1.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Toán

Bạn đang xem: đáp án đề thi thpt quốc gia 2022

Công phụ vương đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 2.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Sinh học

Công phụ vương đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 3.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Vật lí

Công phụ vương đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 4.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Hóa học

Công phụ vương đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 5.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Lịch sử

Công phụ vương đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 6.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Địa lí

Công phụ vương đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 7.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn giáo dục và đào tạo công dân

Công phụ vương đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 8.

Xem thêm: cao đẳng ngoại ngữ và công nghệ việt nam

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Tiếng Anh

Công phụ vương đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 9.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Tiếng Nga

Công phụ vương đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 10.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Tiếng Pháp

Công phụ vương đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 11.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Tiếng Trung Quốc

Công phụ vương đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 12.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Tiếng Đức

Công phụ vương đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 13.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Tiếng Nhật

Xem thêm: tổng hợp ngữ pháp tiếng anh pdf

Công phụ vương đáp án những môn ganh đua trắc nghiệm Kỳ ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Hình ảnh 14.

Đáp án đề ganh đua trắc nghiệm môn Tiếng Hàn

 Phương Liên