đại học y khoa phạm ngọc thạch

(Chinhphu.vn) - Ngành Y khoa dành riêng cho sỹ tử thông thường trú ngoài TP HCM với điểm chuẩn chỉnh tối đa Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 26,31.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 1.

Điểm chuẩn chỉnh xê dịch 18,35 - 26,31 điểm

Chiều 22/8, Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch công tía điểm chuẩn chỉnh cách thức xét điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông. Theo bại liệt, điểm chuẩn chỉnh xê dịch 18,35 - 26,31 điểm.

Bạn đang xem: đại học y khoa phạm ngọc thạch

Theo bại liệt, ngành Y khoa dành riêng cho sỹ tử thông thường trú ngoài TP HCM với điểm chuẩn chỉnh tối đa là 26,31; nối tiếp này là ngành Răng - Hàm - Mặt với 26,28 điểm.

Xem thêm: tim and peter had a quarrel last week and now tom is giving tim advice

Xem thêm: tôn đức thắng là trường công hay tư

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 3.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 5.

Năm ni, Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch có một.366 tiêu chí, phân bổ đều mang đến sỹ tử TP HCM (50%) và những tỉnh, trở nên ngoài TP HCM (50%).