đại học giao thông vận tải tp hcm điểm chuẩn

Đại Học GTVT Thành Phố Hồ Chí Minh điểm chuẩn chỉnh 2023 - UT-HCMC điểm chuẩn chỉnh 2023

Xem thêm: đặc điểm cảm ứng ở thực vật là

Bạn đang xem: đại học giao thông vận tải tp hcm điểm chuẩn

Dưới đấy là điểm chuẩn chỉnh Trường Đại Học GTVT TPHCM

STT Chuyên ngành Tên ngành Mã ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hoá 7520216 A00, A01, D01, D07, XDHB 19 Học bạ
2 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, D01, D07, XDHB 19.25 Học bạ
3 Kỹ thuật cơ khí 752010304H A00, A01, D01, D07, XDHB 19.5 CN: Cơ khí tự động động; Chương trình quality cao; Học bạ
4 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hoá 7520216H A00, A01, D01, D07, XDHB 18.5 Chương trình quality cao; Học bạ
5 Mạng PC và Truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01, D01, D07, XDHB 19.5 Học bạ
6 Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông 7520207H A00, A01, D01, D07, XDHB 18.5 Chương trình quality cao; Học bạ
7 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, B00, A01, D01, XDHB 18 CN: Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và đáng tin cậy và môi trường; Học bạ
8 Kỹ thuật tàu thuỷ 7520122 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Kỹ thuật tàu thủy, dự án công trình nổi và vận hành khối hệ thống công nghiệp; Học bạ
9 Kỹ thuật xây dựng 758020104H A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Thiết tiếp nội thất; Chương trình quality cao; Học bạ
10 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07, XDHB 21 Học bạ
11 Công nghệ thông tin 7480201H A00, A01, D01, D07, XDHB 19 Học bạ; Chương trình quality cao
12 Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, D01, D07, XDHB 21 CN: Cơ khí tự động động; Quản lý và khai quật Máy xếp túa - Xây dựng; Công nghệ nghệ thuật logistics - Học bạ
13 Kỹ thuật điện 752020102H A00, A01, D01, D07, XDHB 18.5 CN: Điện công nghiệp; Chương trình quality cao; Học bạ
14 Kỹ thuật xây dựng 758020101H A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Xây dựng gia dụng và công nghiệp; Chương trình quality cao; Học bạ
15 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 751060502H A00, A01, D01, D07, XDHB 22 CN: Logistics và vận hành chuỗi cung ứng; Chương trình quality cao; Học bạ
16 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 751060501E A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Quản trị logistics và vận tải đường bộ nhiều phương thức; Chương trình học tập trọn vẹn bởi vì giờ đồng hồ Anh; Học bạ
17 Kỹ thuật dù tô 752013002H A00, A01, D01, D07, XDHB 19.5 CN: Cơ năng lượng điện tử dù tô; Chương trình quality cao; Học bạ
18 Kỹ thuật dù tô 752013002 A00, A01, D01, D07, XDHB 19.25 CN: Cơ năng lượng điện tử dù tô; Học bạ
19 Kỹ thuật dù tô 752013001 A00, A01, D01, D07, XDHB 21 CN: Cơ khí dù tô; Học bạ
20 Kỹ thuật dù tô 752013001H A00, A01, D01, D07, XDHB 18.75 CN: Cơ khí dù tô; Chương trình quality cao; Học bạ
21 nghệ thuật kiến tạo dự án công trình uỷ thác thông 758020511H A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Logistics và hạ tầng uỷ thác thông; Chương trình quality cao; Học bạ
22 nghệ thuật kiến tạo dự án công trình uỷ thác thông 758020501H A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Xây dựng cầu đường; Chương trình quality cao; Học bạ
23 Kinh tế 784010401 A00, A01, D01, D07, XDHB 21 Kinh tế vận tải; CN: Kinh tế vận tải đường bộ biển; Học bạ
24 Kinh tế 784010401H A00, A01, D01, D07, XDHB 19 Kinh tế vận tải; CN: Kinh tế vận tải đường bộ biển; Chương trình quality cao; Học bạ
25 Kinh tế 784010402 A00, A01, D01, D07, XDHB 19 Kinh tế vận tải; CN: Kinh tế vận tải đường bộ sản phẩm không; Học bạ
26 Kinh tế 784010402H A00, A01, D01, D07, XDHB 18.5 Kinh tế vận tải; CN: Kinh tế vận tải đường bộ sản phẩm không; Chương trình quality cao; Học bạ
27 Kinh tế 758030103 A00, A01, D01, D07, XDHB 19 Kinh tế xây dựng; CN: Kinh tế và vận hành bất động đậy sản; Học bạ
28 Kinh tế 758030103H A00, A01, D01, D07, XDHB 18.5 Kinh tế xây dựng; CN: Kinh tế và vận hành bất động đậy sản; Chương trình quality cao; Học bạ
29 Kinh tế 758030101 A00, A01, D01, D07, XDHB 21 Kinh tế xây dựng; CN: Kinh tế xây dựng; Học bạ
30 Kinh tế 758030101H A00, A01, D01, D07, XDHB 18.5 Kinh tế xây dựng; CN: Kinh tế xây dựng; Chương trình quality cao; Học bạ
31 Khoa học tập sản phẩm hải 784010611 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Cơ năng lượng điện tử; Học bạ
32 Khoa học tập sản phẩm hải 784010611H A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Cơ năng lượng điện tử; Chương trình quality cao; Học bạ
33 Khoa học tập sản phẩm hải 784010606 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Điều khiển và vận hành tàu biển; Học bạ
34 Khoa học tập sản phẩm hải 784010606H A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Điều khiển và vận hành tàu biển; Chương trình quality cao; Học bạ
35 Khoa học tập sản phẩm hải 784010607 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Khai thác máy tàu thủy và vận hành kỹ thuật; Học bạ
36 Khoa học tập sản phẩm hải 784010607H A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Khai thác máy tàu thủy và vận hành kỹ thuật; Chương trình hóa học lượn cao; Học bạ
37 Khoa học tập sản phẩm hải 784010608 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử và điều khiển; Học bạ
38 Khoa học tập sản phẩm hải 784010610 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Luật và quyết sách sản phẩm hải; Học bạ
39 Khoa học tập sản phẩm hải 784010610H A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Luật và quyết sách sản phẩm hải; Chương trình quality cao; Học bạ
40 Khoa học tập sản phẩm hải 784010609 A00, A01, D01, D07, XDHB 22 CN: Quản lý cảng và logistics; Học bạ
41 Khoa học tập sản phẩm hải 784010609H A00, A01, D01, D07, XDHB 20 CN: Quản lý cảng và logistics; Chương trình quality cao; Học bạ
42 Khoa học tập sản phẩm hải 784010604 A00, A01, D01, D07, XDHB 21 CN: Quản lý sản phẩm hải; Học bạ
43 Khoa học tập sản phẩm hải 784010604H A00, A01, D01, D07, XDHB 19 CN: Quản lý sản phẩm hải; Chương trình quality cao; Học bạ
44 Khai thác vận tải 784010102 A00, A01, D01, D07, XDHB 21 CN: Quản lý và sale vận tải; Học bạ
45 Khai thác vận tải 784010102H A00, A01, D01, D07, XDHB 19 CN: Quản lý và sale vận tải; Chương trình quality cao; Học bạ
46 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D14, D15, XDHB 19.5 Học bạ
47 Hệ thống vấn đề quản lí lý 7340405 A00, A01, D01, D07, XDHB 20 Học bạ
48 Hệ thống vấn đề quản lí lý 7340405H A00, A01, D01, D07, XDHB 18.5 Học bạ; Chương trình quality cao
49 Khai thác vận tải 784010101 A00, A01, D01, D07, XDHB 22 CN: Quản trị logistics và vận tải đường bộ nhiều phương thức; Học bạ
50 Khai thác vận tải 784010101H A00, A01, D01, D07, XDHB 20 CN: Quản trị logistics và vận tải đường bộ nhiều phương thức; Chương trình quality cao; Học bạ
51 Khoa học tập dữ liệu 7460108 A00, A01, D01, D07, XDHB 19.75 Học bạ
52 Khoa học tập dữ liệu 7460108H A00, A01, D01, D07, XDHB 18.5 Chương trình quality cao; Học bạ
53 Kỹ thuật cơ khí 752010307H A00, A01, D01, D07, XDHB 18.5 CN: Công nghệ nghệ thuật logistics; Chương trình quality cao; Học bạ
54 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, D01, D07, XDHB 19 CN: Điện công nghiệp; Hệ thống năng lượng điện uỷ thác thông; Năng lượng khởi tạo - Học bạ
55 Kỹ thuật dù tô 752013003 A00, A01, D01, D07, XDHB 21 CN: Ô tô điện; Học bạ
56 Kỹ thuật dù tô 752013003H A00, A01, D01, D07, XDHB 20 CN: Ô tô điện; Chương trình quality cao; Học bạ
57 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Xây dựng gia dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Kỹ thuật chân móng và dự án công trình ngầm; Thiết tiếp thiết kế bên trong - Học bạ
58 nghệ thuật kiến tạo dự án công trình uỷ thác thông 7580205 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 CN: Xây dựng cầu đường; Xây dựng lối bộ; Xây dựng dự án công trình giao thông vận tải đô thị; Quy hoạch và vận hành uỷ thác thông; Logistics và hạ tầng giao thông vận tải - Học bạ
59 Kỹ thuật xây dựng 7580202 A00, A01, D01, D07, XDHB 18 Kỹ thuật kiến tạo dự án công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và vận hành cảng - dự án công trình giao thông vận tải thủy); Học bạ
60 Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, D01, D07, XDHB 19.5 Học bạ
61 Quản lý xây dựng 7580302H A00, A01, D01, D07, XDHB 18 Chương trình quality cao; Học bạ