đặc điểm cảm ứng ở thực vật là

Câu hỏi:

31/07/2019 63,215

A. Xảy đi ra nhanh, dễ dàng nhận thấy     

Bạn đang xem: đặc điểm cảm ứng ở thực vật là

B. Xảy ra chậm, khó khăn nhận thấy

Đáp án chủ yếu xác

C. Xảy ra nhanh, khó khăn nhận thấy     

D. Xảy ra chậm, dễ dàng nhận thấy

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hướng động là kiểu dáng phản xạ của cơ sở thực vật đối với?

A. Tác nhân kích ứng từ là một hướng

B. Sự phân giải sắc tố

C. Đóng khí khổng

D. Sự thay cho thay đổi nồng độ axit nuclêic

Câu 2:

Thân và rễ của cây sở hữu loại phía động nào là bên dưới đây?

A. Thân phía sáng sủa dương và phía trọng tải âm, còn rễ phía sáng sủa dương và phía trọng tải dương

B. Thân phía sáng sủa dương và phía trọng tải âm, còn rễ phía sáng sủa âm và phía trọng tải dương

C. Thân phía sáng sủa âm và phía trọng tải dương, còn rễ phía sáng sủa dương và phía trọng tải âm

D. Thân phía sáng sủa dương và phía trọng tải dương, còn rễ phía sáng sủa âm và phía trọng tải dương

Câu 3:

Trong cây, phần tử có tương đối nhiều loại phía động là?

A. Hoa        

B. Thân        

C. Rễ         

Xem thêm: cao đẳng ngoại ngữ và công nghệ việt nam

D. Lá

Câu 4:

Sự uốn nắn cong ở cây là do?

A. Sự phát triển không đều của nhị phía cơ sở, nhập cơ những tế bào bên trên phía ko được xúc tiếp phát triển thời gian nhanh rộng lớn thực hiện mang lại cơ sở uốn nắn cong về phía tiếp xúc

B. Sự sinh trưởng đều của nhị phía cơ sở, nhập cơ những tế bào bên trên phía ko được xúc tiếp phát triển thời gian nhanh rộng lớn thực hiện mang lại cơ sở uốn nắn cong về phía tiếp xúc

C. Sự sinh trưởng không đều của nhị phía cơ sở, nhập cơ những tế bào bên trên phía được xúc tiếp phát triển thời gian nhanh rộng lớn thực hiện mang lại cơ sở uốn nắn cong về phía tiếp xúc

D. Sự sinh trưởng không đều của nhị phía cơ sở, nhập cơ những tế bào bên trên phía ko được xúc tiếp phát triển chậm rãi rộng lớn thực hiện mang lại cơ sở uốn nắn cong về phía tiếp xúc

Câu 5:

Hai loại phía động chủ yếu là?

A. Hướng động dương (sinh trưởng thiên về phía sở hữu ánh sáng) và phía động âm (sinh trưởng về trọng lực)

B. Hướng động dương (sinh trưởng rời xa mối cung cấp kích thích) và phía động âm (sinh trưởng nhắm đến mối cung cấp kích thích)

C. Hướng động dương (sinh trưởng nhắm đến mối cung cấp kích thích) và phía động âm (sinh trưởng rời xa mối cung cấp kích thích)

D. Hướng động dương (sinh trưởng nhắm đến nước) và phía động âm (sinh trưởng nhắm đến đất)

Câu 6:

Hãy bố trí những hình a, b, c, d ứng với những loại phía động sau:

         

(1) phía trọng tải dương

(2) phía sáng

(3) phía trọng tải âm

(4) phía tiếp xúc

Phương án vấn đáp chính là

A. a – 1 ; b – 3 ; c – 2 ; d – 4

B. a – 2 ; b – 1 ; c – 3 ; d – 4

C. a – 1 ; b – 2 ; c – 3 ; d – 4

Xem thêm: tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng

D. a – 2 ; b – 3 ; c – 1 ; d – 4

TÀI LIỆU VIP VIETJACK