công thức thì hiện tại đơn lớp 6

4/5 - (12 votes)

Thì lúc này đơn là thì cơ phiên bản và thông thường xuyên xuất hiện nay trong số đề đánh giá của lịch trình thích hợp lớp 6. Vì vậy, chúng ta cần thiết nắm rõ nhằm thực hiện chất lượng bài bác đánh giá và học tập những lịch trình nâng lên mang đến chất lượng rộng lớn. Hãy nằm trong WElearn thăm dò hiểu về công thức thì lúc này đơn lớp 6 thông thường gặp gỡ nhé!

>>>> Xem thêm: Gia sư lớp 6  – Dạy Kèm Tại Nhà

Bạn đang xem: công thức thì hiện tại đơn lớp 6

1. Thì lúc này đơn là gì?

Thì lúc này đơn (Simple Present tense) là thì dùng để làm biểu đạt một hành động 

 • Mang tính thông thường xuyên (regular action)
 • Theo thói thân quen (habitual action)
 • Lặp chuồn tái diễn với tính quy luật
 • Diễn tả thực lý và thực sự phân biệt.

Ví dụ

 • I clean the house every day. ( Tôi vệ sinh ngôi nhà hằng ngày)
 • Janny often plays badminton. (Janny thông thường xuyên đùa cầu lông)

2. Công thức thì lúc này đơn lớp 6

Thì lúc này đơn được chia nhỏ ra 2 dạng: Động kể từ thông thường và động kể từ tobe

2.1. Động kể từ thông thường tobe

2.1.1. Thể khẳng định

S + am/ is/ are + N/ Adj

Trong đó:

 • (subject): Chủ ngữ
 • N/ Adj (Noun/ Adjective): Danh từ/ tính từ

Lưu ý:

 • S = I + am
 • S = He/ She/ It + is
 • S = You/ We/ They + are
Thì lúc này đơn
Thì lúc này đơn

Ví dụ:

 • Hoa’s mother is a doctor (Mẹ của Hoa là 1 trong chưng sĩ)
 • John and his friends are worker (John và những người dân chúng ta của anh ý ấy là công nhân)
 • I am a good student. (Tôi là 1 trong học viên tốt)

Như vậy với công ty ngữ không giống nhau động kể từ “to be” phân chia không giống nhau.

2.1.2. Thể phủ định

S + am/ is/ are + not + N/ Adj

Lưu ý:

 • “Am not” không tồn tại dạng viết lách tắt
 • Is not = Isn’t
 • Are not = Aren’t

Ví dụ:

 • I am not a bad student. (Tôi ko cần một học viên hư hỏng.)
 • My little sister isn’t tall. (Em gái tôi không đảm bảo.)
 • You aren’t from Vietnam. (Bạn ko tới từ nước ta.)

2.1.3. Thể nghi ngờ vấn

Câu chất vấn Yes/No

Am/ Is/ Are + S (+ not) + N/ Adj?

Trả lời:

 • Yes, S + am/ is/ are.
 • No, S + am/ is/ are + not.

Ví dụ:

 • Is he intelligent? (Anh ấy với mưu trí không?)
 • Yes, he is./ No, she isn’t.
 • Are they here? (Họ với ở trên đây không?)
 • Yes, they are./ No, they aren’t.
 • Am I good enough? (Tớ với đầy đủ chất lượng không?)
 • Yes, you are./ No, you aren’t.

Câu chất vấn WH- question

WH-word + am/ is/ are + S (+ not) +…?

Trả lời: S + am/ is/ are (+ not) +…

Các Wh-word gồm: what (cái gi), which (cái nào), where (ở đâu). when (khi nào), why (tại sao). who (ai), how (thế nào)

Ví dụ:

 • What is it? (Đây là khuôn mẫu gì?)
 • Where am I? (Tôi đang được ở đâu?)
 • Who is this? (Đây là ai?)

2.2. Động kể từ thông thường thường

2.2.1. Thể khẳng định

S + V(s/ es) +…

Trong đó:

 • (subject): Chủ ngữ
 • (verb): Động từ
Thì lúc này đơn với những động kể từ thường
Thì lúc này đơn với những động kể từ thường

Lưu ý:

 • S = I/ You/ We/ They/ Danh kể từ số nhiều + ĐỘNG TỪ ở dạng NGUYÊN MẪU
 • S = He/ She/ It/ Danh kể từ số không nhiều + ĐỘNG TỪ thêm thắt “S” hoặc “ES”

Ví dụ

 • I usually get up early. (tôi thông thường xuyên dậy sớm)
 • She does homework every evening. (Cô ấy thực hiện bài bác về ngôi nhà từng tối)
 • The Sun sets in the West. (Mặt trời lặn ở phía Tây)

2.2.2. Thể phủ định

S + do/ does + not + V(nguyên mẫu) +…

Xem thêm: cho hình chóp s abcd có đáy là hình vuông cạnh a

Ta có: 

 • Do not = don’t
 • Does not = doesn’t

Lưu ý:

 • S = I/ We/ You/ They/ Danh kể từ số nhiều + tự + not
 • S = He/ She/ It/ Danh kể từ số không nhiều + does + not

Ví dụ:

 • I don’t go to tát bed early. (Tôi thông thường ko chuồn ngủ sớm.)

→ Trong câu này, công ty ngữ là “I” cần mượn trợ động kể từ “do” + not, và động kể từ “go” theo dõi sau ở dạng NGUYÊN MẪU.

 • He doesn’t go out on Sunday. (Anh ấy ko ra đi ngoài nhập công ty nhật.)

→ Tại ví dụ này, công ty ngữ là “He” nên cần mượn trợ động kể từ “does” + not, động kể từ “work” theo dõi sau ở dạng NGUYÊN MẪU.

2.2.3. Thể nghi ngờ vấn

Câu chất vấn Yes/No question 

Do/ Does + S + V(nguyên mẫu) +…?

Trả lời:

 • Yes, S + do/ does.
 • No, S + do/ does + not.

Ví dụ:

 • Do you like eating pizza? (Bạn với mến ăn pizza không?)

Yes, I tự./ No, I don’t.

→ Tại ví dụ này, công ty ngữ là “you” nên tao mượn trợ động kể từ “do”, động kể từ “like” được phân chia ở dạng vẹn toàn khuôn mẫu.

 • Does your sister go swimming? (Chị gái của các bạn sẽ chuồn bơi lội chứ?)

Yes, she does./ No, she doesn’t.

→ Trong câu này, công ty ngữ là “your sister” (tương ứng với ngôi “she”) nên tao mượn trợ động kể từ “Does” đứng trước công ty ngữ, động kể từ chủ yếu “go” được phân chia ở dạng vẹn toàn khuôn mẫu.

Câu chất vấn WH- question

WH-word + do/ does + S + V (nguyên mẫu) +…?

Trả lời: S + V(s/ es) +…

Ví dụ:

 • What do you do in your freetime (Bạn làm cái gi nhập thời hạn rảnh?)
 • Where does she come from? (Cô ấy tới từ đâu?)

3. Cách sử dụng công thức thì lúc này đơn lớp 6

Thì lúc này đơn được sử dụng khi

 • Nói về một thói thân quen lặp chuồn tái diễn mặt hàng ngày: I alway get up at 6.am (tôi luôn luôn trực tiếp thức dậy nhập 6h sáng)
 • Nói về thực sự, chân lý phân biệt (là những sự vật, hiện tượng lạ phân biệt nhập cuộc sống thường ngày không tồn tại gì để tranh luận): The sun sets in the west (Mặt Trời luôn luôn trực tiếp nẩy ở phía Đông).
 • Nói về kỹ năng của người nào đó: She plays basketball very well (Cô ấy đùa bóng rổ rất rất tốt).
 • Nói về chương trình toan sẵn thông thường xuyên, quy trình: This train goes to tát Milan at 9a.m tomorrow. (Xe lửa sẽ tới Milan nhập 9h sáng sủa mai)

4. Dấu hiệu phân biệt thì lúc này đơn lớp 6

Thì lúc này đơn thông thường chuồn với những trạng kể từ thông thường xuyên

 • always (luôn luôn)
 • usually (thường xuyên)
 • often (thường xuyên)
 • frequently (thường xuyên)
 • sometimes (thỉnh thoảng)
 • seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi)
 • hardly (hiếm khi)
 • never (không bao giờ)
 • generally (nhìn chung)
 • regularly (thường xuyên)
Trạng kể từ chỉ tuần suất
Trạng kể từ chỉ tuần suất

Lưu ý: Trong câu lúc này đơn, những trạng kể từ chỉ gia tốc, thông thường đứng trước động kể từ thông thường, đứng sau động kể từ tobe và trợ động kể từ.

Ngoài đi ra, thì lúc này đơn thông thường còn thông thường chuồn với những trạng kể từ chỉ sự cường độ sau

 • Every day, every week, every month, every year, every morning … (mỗi ngày, hàng tuần, hàng tháng, từng năm).
 • Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, mặt hàng tuần, mỗi tháng, mặt hàng quý, mặt hàng năm)

5. Quy tắc thêm thắt “S” hoặc “ES” sau động kể từ nhập công thức thì lúc này đơn

Ở thì lúc này đơn, những động kể từ thông thường Khi chuồn với thứ bậc 3 số không nhiều (câu khẳng định) tao cần thêm thắt “s” hoặc “es”. Có những quy tắc thêm thắt “s” hoặc “es” bên dưới chúng ta nên thuộc:

 • Thêm s vào ở phía đằng sau đa số những động từ: want – wants; work – works;…
 • Thêm es vào những động kể từ kết giục bằng ch, sh, s, ss, x, z, o: miss – misses; wash – washes; fix – fixes; teach – teaches; go – goes …
 • Bỏ y và thêm ies vào sau những động kể từ kết giục vày một phụ âm + y: study – studies; fly – flies; try – tries …
 • Nếu một động kể từ với đuôi “Y” nhưng mà trước nó là 1 trong vẹn toàn âm (a, u, e, i, o) thì tao không thay đổi “Y”, thêm thắt “S”: obey – obeys; slay – slays; annoy – annoys; display – displays;…
 • Trong tình huống quan trọng đặc biệt, với “have” Khi chuồn với thứ bậc 3 số không nhiều tiếp tục thay đổi trở nên “has”.

>>>> Xem thêm: Địa Chỉ Cung Cấp Gia Sư Tiếng Anh Tốt Nhất Hiện Nay

6. Cách gọi động kể từ với “S” hoặc “ES” nhập công thức thì lúc này đơn

Lưu ý những vạc âm phụ âm cuối này cần nhờ vào phiên âm quốc tế nhưng mà ko cần nhờ vào cơ hội viết lách.

 • /s/: Khi kể từ với tận nằm trong là những phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/, /ð/
 • /iz/:Khi kể từ với tận nằm trong là những âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường với tận nằm trong là những vần âm ce, x, z, sh, ch, s, ge)
 • /z/: Khi kể từ với tận nằm trong là vẹn toàn âm và những phụ âm còn lại

7. Bài luyện áp dụng công thức thì lúc này đơn lớp 6

Bài 1: Điền trợ động từ

 1. I ……….want to tát drink milktea.
 2. He ………. play đoạn Clip games on Sunday.
 3. You ………. get up early.
 4. They……….tự homework on weekends.
 5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.
 6. My younger sister ……….watch TV at 8 p.m.
 7. Our friends ………. play game together.
 8. The dog ………. lượt thích Lan.

Bài 2: Sử dụng những động kể từ mang đến sau đây nhằm điền nhập khu vực rỗng tương thích

cause(s) – connect(s) – drink(s) – live(s) – open(s) – speak(s) – take(s)

Xem thêm: tóm tắt bài những ngôi sao xa xôi

 1. Jason ………. Japanese very well.
 2. I don’t often …… ……lemon juice.
 3. The store . . … at 8 every morning.
 4. Bad driving … . .. .. … many accidents.
 5. My aunt’s family .. .. . …in a small vilage.
 6. The Olympic Games .. … place every four years.
 7. The Panama Canal …… the Atlantic and Pacific Oceans.

Bài 3: Viết lại trở nên câu trả chỉnh

Eg: They/ wear suits to tát work? => Do they wear suits to tát work?

 1. she/not/come back trang chủ at the weekend =>
 2. Hoa/ believe/ ghost=>__
 3. you/know/this house?=>
 4. They/not/ go out on Monday=>
 5. David/ want some coffee? =>__
 6. she/ have three pencils =>__
 7. when/ she/ visit her teacher? =>__
 8. why/ I/ have to tát clean up? =>__

Đáp án

Bài 1: Điền trợ động từ

 1. I don’t want to tát milktea.
 2. He doesn’t play đoạn Clip games on Sunday.
 3. You don’t get up early.
 4. They don’t tự homework on weekends.
 5. The bus doesn’t arrive at 8.30 a.m.
 6. My younger sister doesn’t watch TV at 8 p.m.
 7. Our friends don’t play game together.
 8. The dog doesn’t lượt thích Lan

Bài 2: Sử dụng những động kể từ mang đến sau đây nhằm điền nhập khu vực rỗng mến hợp

 1. speaks
 2. drink
 3. opens
 4. causes
 5. live
 6. take
 7. connects

Bài 3: Viết lại trở nên câu trả chỉnh

 1. She doesn’t come back trang chủ at the weekend.
 2. Hoa believes in ghost.
 3. Do you know this house?
 4. They don’t go out on Monday
 5. Does David want some coffee?
 6. Her teacher has three pencils.
 7. When does she visit her teacher?
 8. Why tự I have to tát clean up?

Như vậy, Trung tâm gia sư WElearn đang được tổ hợp lại những công thức thì lúc này đơn lớp 6 và những bài bác luyện cụ thể. Hy vọng những bạn cũng có thể hiểu và bổ sung cập nhật kỹ năng của tôi. Chúc chúng ta trở nên công!

Xem thêm thắt những công thức không giống nhập giờ đồng hồ Anh

 • Bài Tập Về Both And/ Either Or/ Neither Nor Có Đáp Án
 • Bảng Động Từ Bất Quy Tắc Đầy Đủ Và Chính Xác Nhất (Có Phiên Âm)
 • Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn Với Tobe Đầy Đủ Nhất