công thức diện tích hình chữ nhật

Tính diện tích S hình chữ nhật là 1 phần kiến thức và kỹ năng cần thiết ở vô hình học tập. Tuy nhiên so với những nhỏ bé học tập lớp 1 thì còn không ít kinh ngạc khi vừa được tiếp cận. Trong nội dung bài viết này hãy cùng theo với Clevai dò xét hiểu về công thức tính diện tích S hình chữ nhật nhé.

1. Công Thức Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật

Diện tích hình chữ nhật đó là phần được đo vị kích cỡ mặt phẳng của hình, là phần mặt mày phẳng phiu tuy nhiên chúng ta có thể bắt gặp. Vậy nên, mong muốn tính diện tích S hình chữ nhật tớ tiếp tục lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn.

Bạn đang xem: công thức diện tích hình chữ nhật

Công thức nhằm tính diện tích S của hình chữ nhật vô toán tè học

Công thức: S = a x b

Trong đó:

S đó là diện tích S của hình chữ nhật

a được xem là chiều lâu năm của hình chữ nhật

b được xem là chiều rộng lớn của hình chữ nhật

Ví dụ: Cho hình chữ nhật ABCD, biết chiều lâu năm là 5cm và chiều rộng lớn 3cm. Hãy dùng công thức tính diện tích S hình chữ nhật nhằm tính diện tích S hình ABCD.

Áp dụng công thức tớ đem diện tích S hình chữ nhật ABCD tiếp tục là:

5 x 3 = 15 cm2

Đáp số: 15 cm2

2. Một số dạng bài bác tập dượt về diện tích S hình chữ nhật

Trong toán học tập, sẽ có được thật nhiều dạng toán tương quan cho tới tính diện tích S của những hình chữ nhật không giống nhau. Nhưng riêng rẽ ở cấp cho tè học tập, những nhỏ bé sẽ tiến hành thích nghi đa số với 2 dạng cơ phiên bản sau đây:

Dạng 1: Cách tính diện tích S hình chữ nhật lúc biết chiều lâu năm và chiều rộng

Đây sẽ là một dạng bài bác tập dượt cơ phiên bản nhất, đề bài bác thông thường tiếp tục cho biết thêm vấn đề về chiều lâu năm, chiều rộng lớn và đòi hỏi cần thiết tính diện tích S hình ứng. Vậy nên, nhằm giải được bài bác tập dượt thì người xem chỉ việc vận dụng đúng chuẩn công thức S = a x b nhằm dò xét rời khỏi được đáp án.

Ví dụ: Tính diện tích S của một hình chữ nhật đem chiều lâu năm là 10cm và chiều rộng lớn 7cm:

Giải: Áp dụng công thức tính diện tích S hình chữ nhật lớp 4: S= 10 x 7 = 70 (cm2).

Công thức tính diện tích S hình chữ nhật được vận dụng nhiều vô đời sống

Dạng 2: Tính một cạnh của hình chữ nhật lúc biết những thông số

Với dạng toán này tiếp tục ngược lại dạng 1 phía trên, vấn đề tiếp tục cho biết thêm những vấn đề về diện tích S của hình chữ nhật, cùng theo với chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn và đòi hỏi tìm ra cạnh sót lại. Vậy nên, khi giải cũng tiếp tục vận dụng theo đuổi công thức S = a x b nhằm suy rời khỏi vấn đề của cạnh cần thiết dò xét đúng chuẩn. Cụ thể:

Khi hiểu rằng chiều rộng: Chiều lâu năm = Diện tích : Chiều rộng

Khi hiểu rằng chiều dài: Chiều rộng lớn = Diện tích : Chiều dài

Xem thêm: nhận định nào sau đây không đúng về nam châm

Ví dụ: Cho một miếng vườn hình chữ nhật, biết diện tích S của miếng vườn là 10cm và biết chiều rộng lớn của miếng vườn là 5cm, hãy tính chiều lâu năm của miếng vườn cơ.

Giải: Áp dụng công thức diện tích hình chữ nhật lớp 3 tớ đem chiều lâu năm của miếng vườn = 10 : 5 = 2cm

3. Một số dạng toán về tính chất diện tích S hình chữ nhật

Sau khi tiếp tục cầm cứng cáp được lý thuyết và những dạng bài bác tập dượt về diện tích S hình chữ nhật bên dưới đó là một trong những bài bác tập dượt tương quan nhằm nhỏ bé hoàn toàn có thể tự động rèn luyện bên trên nhà:

Bài 1: Một miếng vườn hình chữ nhật đem chiều lâu năm là 28cm, chiều rộng lớn vị 1/4 chiều lâu năm,hãy tính diện tích S của miếng vườn cơ.

Bài 2: Một hình chữ nhật đem chiều lâu năm trăng tròn centimet và đem diện tích S vị 100cm2, phụ thuộc vào cơ hãy tính chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Bài 3: Tính chu vi và diện tích S của hình chữ nhật lúc biết chiều rộng lớn vị 15cm và nửa chu vi của hình vị 40cm?

Bài 4: Diện tích của một hình chữ nhật đem chiều lâu năm 12cm và đem chiều rộng lớn 8cm là bao nhiêu?

Bài 5: Một miếng vườn hình chữ nhật đem chiều lâu năm là 36cm và đem chiều rộng lớn vị 1/4 chiều lâu năm. Vậy diện tích S của hình chữ nhật này sẽ là bao nhiêu?

Bài 6: Một hình chữ nhật đem chiều lâu năm là 24cm và đem diện tích S vị 386cm². Khi cơ chiều rộng lớn của hình chữ nhật được xem là bao nhiêu?

Bài 7: Hãy dò xét những chừng lâu năm sót lại của hình chữ nhật nếu như biết:

a) Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là 15cm và diện tích S của hình chữ nhật vị 390cm²

b) Chiều lâu năm của hình chữ nhật là 34cm và đem diện tích S vị 748cm²

Bài 8: Tính

a) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như đem chiều lâu năm 12cm và chiều rộng lớn 9cm

b) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như đem chiều lâu năm 2m5cm và chiều rộng lớn 8cm

c) Tính diện tích S hình chữ nhật nếu như đem chiều rộng lớn 50mm và chiều lâu năm 2dm4cm

Xem thêm: de thi văn lớp 8 giữa học kì 1 có đáp an

Bài 9: Một hình chữ nhật đem chu vi 60cm, biết chiều rộng lớn vị ⅔  của chiều lâu năm, hãy tính diện tích S của hình chữ nhật tiếp tục mang đến cơ.

Bài 10: Một hình chữ nhật đem chu vi là 50cm biết chiều lâu năm cấp cho tới 4 đợt chiều rộng lớn, hãy tính diện tích S của hình chữ nhật tiếp tục mang đến cơ.

Trên đó là công thức tính diện tích S hình chữ nhật và một trong những bài bác tập dượt tương quan tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi mong muốn gửi cho tới độc giả. Hy vọng phía trên được xem là tư liệu chung trẻ con tiếp thu kiến thức chất lượng rộng lớn vô công tác toán tè học tập.