công có thể biểu thị bằng tích của

Câu hỏi: Công có thể biểu thị bằng tích của?

A. Lực và quãng đường đi được

B. Lực và vận tốc

Bạn đang xem: công có thể biểu thị bằng tích của

C. Năng lượng và khoảng thòi gian

D. Lực, quảng đường đi được và khoảng thời gian

Đáp án đúng A.

Công có thể biểu thị bằng tích của lực và quãng đường đi được, công là một đại lượng vô hướng có thể mô tả là tích của lực với quãng đường dịch chuyển mà nó gây ra, và nó được gọi là công của lực

Giải thích lý do vì sao chọn A là đúng

Công là gì ?

– Công là một đại lượng vô hướng có thể mô tả là tích của lực với quãng đường dịch chuyển mà nó gây ra, và nó được gọi là công của lực.

– Đơn vị của công là Jun ( kí hiệu là J )

A = 1 N.m = 1 J

– Khi lực → F không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc α thì công thực hiện bởi lực đó

– Công thức tính công:

Xem thêm: cao đẳng ngoại ngữ và công nghệ việt nam

A = Fscosα

– Trong đó:

+) A: công (J)

+) s: quãng đường dịch chuyển (m)

+) F: độ lớn của lực tác dụng (N)

+) α: góc hợp bởi véctơ lực và véctơ chuyển dời

– Công cơ học là đại lượng vô hướng có thể âm, dương hoặc bằng 0 phụ thuộc vào góc hợp bởi phương của lực tác dụng và hướng chuyển dời của chuyển động.

Xem thêm: đề thi tiếng anh giữa kì 2 lớp 6

+) A > 0: lực sinh công dương (công phát động)

+) A < 0: lực sinh công âm (công cản)

+) A = 0: lực không sinh công