cho tam giác abc vuông tại a đường cao ah

Câu hỏi:

02/05/2020 7,877

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH. Giải việc trong những tình huống sau: Cho AH = 16, BH = 25. Tính AB, AC, BC, CH

Bạn đang xem: cho tam giác abc vuông tại a đường cao ah

Giải sách bài xích tập luyện Toán 9 | Giải bài xích tập luyện Sách bài xích tập luyện Toán 9

Theo hệ thức contact thân thuộc lối cao và hình chiếu, tao có: AH2=BH.CH

⇒ CH = Giải sách bài xích tập luyện Toán 9 | Giải bài xích tập luyện Sách bài xích tập luyện Toán 9

BC = BH + CH = 25 + 10,24 = 35,24

Theo hệ thức contact thân thuộc cạnh góc vuông và hình chiếu, tao có:

AB2=BH.BC ⇒ AB = Giải sách bài xích tập luyện Toán 9 | Giải bài xích tập luyện Sách bài xích tập luyện Toán 9

≈ 29,68

AC2=HC.BC

⇒ AC = Giải sách bài xích tập luyện Toán 9 | Giải bài xích tập luyện Sách bài xích tập luyện Toán 9 ≈ 18,99

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông bên trên A. thạo rằng ABAC=56 , lối cao AH = 30cm. Tính HB, HC.

Xem thêm: cao đẳng ngoại ngữ và công nghệ việt nam

Giải sách bài xích tập luyện Toán 9 | Giải bài xích tập luyện Sách bài xích tập luyện Toán 9

Câu 2:

Cho tam giác ABC vuông bên trên A với AB : AC = 3 : 4 và lối cao AH vị 9cm. Khi tê liệt phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp HC bằng

A. 6cm;        B. 9cm;        C. 12cm;        D. 15cm.

Hãy lựa chọn phương án trúng.

Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông bên trên A. Vẽ lối cao AH. Chu vi của tam giác ABH là 30cm và chu vi của tam giác ACH là 40cm. Tính chu vi của tam giác ABC.

Giải sách bài xích tập luyện Toán 9 | Giải bài xích tập luyện Sách bài xích tập luyện Toán 9

Câu 4:

Cho một tam giác vuông. thạo tỉ số nhị cạn góc vuông là 3 : 4 và cạnh huyền là 125 centimet. Tính phỏng nhiều năm những cạnh góc vuông và hình chiếu của những cạnh góc vuông bên trên cạnh huyền.

Giải sách bài xích tập luyện Toán 9 | Giải bài xích tập luyện Sách bài xích tập luyện Toán 9

Câu 5:

Cho tam giác ABC vuông bên trên A với AB : AC = 4 : 5 và lối cao AH vị 12cm. Khi tê liệt phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp HB bằng

A. 6cm;        B. 9,6cm;        C. 12cm;        D. 15cm.

Hãy lựa chọn phương án trúng.

*Trong những bài xích (1.3, 1.4, 1.5) tao tiếp tục dùng những kí hiệu tại đây so với tam giác ABC vuông bên trên A với lối cao AH:

Xem thêm: cho hình chóp s abcd có đáy là hình vuông cạnh a

AB = c, AC = b, BC = a, AH = h, BH = c’, CH = b’.

Câu 6:

Cho hình chữ nhật ABCD. Đường phân giác của góc B hạn chế lối chéo cánh AC trở thành nhị đoạn 427m và 557m m. Tính những độ dài rộng của hình chữ nhật.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK