cho hình chóp s abcd có đáy abcd là hình vuông cạnh a

Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc với lòng và SA = a (tham khảo hình vẽ bên). Góc thân thích nhị mặt mũi bằng (SAB) (SCD) bằng

Bạn đang xem: cho hình chóp s abcd có đáy abcd là hình vuông cạnh a


 \({{30}^{0}}\).                       

 \({{60}^{0}}\).                                   

\({{45}^{0}}\).                        

 \({{90}^{0}}\).

Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Ta có: \(\left\{ \begin{align}  AB\subset \left( SAB \right) \\  CD\subset (SCD) \\  AB//CD \\  S\in \left( SAB \right)\cap (SCD) \\ \end{align} \right.\)

Gọi \(d=\left( SAB \right)\cap (SCD)\Rightarrow \)là đường thẳng liền mạch qua S và tuy vậy song với AB, CD.

Ta có:  \(\left\{ \begin{align}  AD\bot AB \\  SA\bot AB \\ \end{align} \right.\Rightarrow AB\bot (SAD)\)

Mà \(d//AB\Rightarrow d\bot (SAD)\)

\(\left\{ \begin{align}  \left( SAD \right)\cap (SAB)=SA \\  (SAD)\cap (SCD)=SD \\ \end{align} \right.\Rightarrow \left( \widehat{(SAB);(SCD)} \right)=\left( \widehat{SA;SD} \right)=\widehat{ASD}\)

Tam giác SAD vuông bên trên A sở hữu SA = AD = a \(\Rightarrow \Delta SAD\)vuông cân nặng bên trên A \(\Rightarrow \widehat{ASD}={{45}^{0}}\Rightarrow \left( \widehat{(SAB);(SCD)} \right)={{45}^{0}}\)

Chọn: C

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Giải phương trình : z<sup>3</sup> + i = 0

  Xem thêm: sách toán 7 kết nối tri thức

  Giải phương trình : z3 + i = 0

 • Câu 2: Đề thi đua demo trung học phổ thông Hà Trung - Thanh Hóa

  Câu 2: Đề thi đua demo trung học phổ thông Hà Trung - Thanh Hóa

 • Tìm số nguyên vẹn dương n nhỏ nhất sao cho tới z<sub>1 </sub>=

  Tìm số nguyên vẹn dương n nhỏ nhất sao cho tới z1 = là số thực và z2 = là số ảo.

 • Giải phương trình 3<sup>1 – x</sup> – 3<sup>x</sup> + 2 = 0.

  Giải phương trình 31 – x – 3x + 2 = 0.

 • Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

  Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

 • câu 2 

  câu 2 

 • Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i bên trên tập luyện số ph

  Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i bên trên tập luyện số phức. 

 • câu 7 

 • Trong không khí với hệ trục Oxyz, cho tới mặt mũi bằng (P): 2x + y

 • Giải phương trình 7<sup>2x + 1</sup> – 8.7<sup>x</sup> + 1 =

  Giải phương trình 72x + 1 – 8.7x + 1 = 0.