chất nào làm mất màu dung dịch brom

Brom là một trong vô số không nhiều dung dịch demo canh ty nhận ra và phân biệt những ăn ý Hóa chất cùng nhau. Vậy hóa học này làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brome? Chất này ko phản xạ với hỗn hợp nước Brom. Giúp căn vặn đáp chất hóa học tiếp tục vấn đáp thắc mắc này cho những em nha.

Những hóa học này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom? Có nhiều hóa học cơ học và vô sinh hoàn toàn có thể làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom, rõ ràng bao gồm những hóa học sau:

Bạn đang xem: chất nào làm mất màu dung dịch brom

Chất làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom

Các ăn ý hóa học cơ học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom

Các ăn ý hóa học cơ học Anken, phenol, enol, group acetyl, anilin,  glucozơ, Toluen, Etylbenzen, Stiren, Xeton, Andehit sẽ làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

1. Etilen: Phản ứng làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom đặc thù nhất là xẩy ra với anken tuy nhiên rõ ràng là etilen. 

Phản ứng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom của etilen: CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

Sau phản xạ, hỗn hợp Brom gửi kể từ màu sắc cam thanh lịch white color.

2. Phenol: Phenol làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom. Khi mang đến hỗn hợp Phenol vào trong bình chứa chấp Brom, hỗn hợp lúc đầu red color nâu gửi thanh lịch white color đục.

Phản ứng thân thiện Phenol và Brom: C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Phenol nhập cuộc phản xạ thế Brom muốn tạo đi ra ăn ý hóa học brom hóa, nước brom bị thất lạc màu sắc và tạo ra kết tủa White.

3. Anilin: Hợp hóa học cơ học anilin cũng chính là hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom, hiện tượng lạ xẩy ra thân thiện anilin và Brom là hỗn hợp lúc đầu red color nâu gửi thanh lịch white color đục, sở hữu kết tủa White và sở hữu khí gold color nâu cất cánh đi ra.

Phương trình thân thiện Anilin và Brom: C6H5NH2 + 3Br2 → C6H3Br3NH2 + 3HBr

4. Toluen: Cho Toluen thuộc tính với nước brom tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ hỗn hợp lúc đầu màu sắc cam gửi thanh lịch white color đục và sở hữu kết tủa gold color nâu.

Phương trình toluen và brom: C6H5CH3 + Br2 → HBr + C6H5CHBr2

5. Ethylbenzene: Chất làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom tiếp theo sau là Ethylbenzene. Khi mang đến ăn ý hóa học Ethylbenzene vào trong bình chứa chấp nước brom thì hỗn hợp tiếp tục gửi thanh lịch white color đục và sở hữu kết tủa gold color nâu mặt dưới bình.

Phương trình phản xạ thân thiện Ethylbenzene và br2: C8H10  + Br2 → HBr + C6H5C2H4Br

6. Stiren: Tương tự động như toluen thì ăn ý hóa học cơ học Stiren cũng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom, hiện tượng lạ phản xạ là hỗn hợp gửi thanh lịch white color đục và sở hữu kết tủa gold color nâu.

Phương trình phản xạ thân thiện Stiren và brom: C6H5-CH=CH2 + Br2 → HBr + C6H5CHBrCH=CH2

7. enol: Hợp hóa học cơ học enol cũng làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom, phản xạ này còn được gọi là ketone brom hóa.

8. Glucozơ: Phản ứng thân thiện glucozo với hỗn hợp nước Brom là cơ hội canh ty tất cả chúng ta phân biệt thân thiện glucozơ và fructozơ. Glucozơ làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom, còn fructozơ sẽ không còn phản xạ với hỗn hợp brom.

Phương trình phản xạ thân thiện glucozo và nước brom:

Xem thêm: văn bản ai đã đặt tên cho dòng sông

Br2 + C6H12O6 + H2O → 2HBr + C6H12O7

9. Xeton: Phản ứng thân thiện xeton và nước brom là phản xạ thế, tiếp giáp với group cacbonyl và làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom.

10. Andehit: Andehit thuộc tính với nước brom và bị lão hóa tạo ra hỗn hợp ko màu sắc.

Phương trình phản xạ thân thiện andehit và nước brom:

2C4H8O + 3Br2 → 2C4H6OBr + 4HBr

chất này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom

Các ăn ý hóa học vô sinh làm mất đi thuốc nước Brom

Thường thì các hóa học, ăn ý hóa học vô sinh sở hữu tính khử mạnh tiếp tục thuộc tính được với hỗn hợp Brom và làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom. 

Danh sách những hóa học vô sinh làm mất đi thuốc nước brom:Cl2, SO2, NO2-, SO3-, H2S…

1. Cl2: Vì Cl2 sở hữu tính lão hóa mạnh rộng lớn Br2 nên nó sẽ bị làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom.

Phương trình phản xạ thân thiện Cl2 và Br2: Br2+Cl2  → BrCl2

2. SO2 cũng chính là hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brome, thành phầm tạo ra trở nên là axit H2SO4 và axit HBr

Phương trình phản xạ thân thiện SO2 và Br2: SO2 + 2Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

3. Nhóm NO2-(nhóm Nitrit): Nhóm Nitrit làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom

Phản ứng minh họa: 2NO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + HNO3 + NO

4. Nhóm SO3- ( Sunfat ) : Nhóm Sunfat là hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

Phản ứng minh họa: SO32- + Br2 + 2H2O → 2HBr + SO42- + 2OH-

Chất này ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom?

Có thật nhiều hóa học ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom, Đặc điểm cộng đồng của những hóa học ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom là sở hữu tính lão hóa yếu hèn hoặc sở hữu links kiên cố.

Benzen ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom vì thế benzen sở hữu links song ko bão hòa, tuy nhiên bọn chúng sở hữu links pi ổn định quyết định và nó ko phản xạ với hỗn hợp nước brom.

Xem thêm: tổng hợp ngữ pháp tiếng anh pdf

Ankan ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom vì thế nó là hiđrocacbon no.

Các ăn ý hóa học cơ học không giống ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom như Al2(SO4)3, Na2S2O3, NaOH, HCl, KOH, Fe(OH)3…

Lời kết: Đây là đáp án mang đến thắc mắc những hóa học này làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom cụ thể và rất đầy đủ nhất.