cao đẳng an ninh nhân dân 1

Trường Cao đẳng An ninh quần chúng I thông tin tuyển chọn sinh đào tạo và huấn luyện trình độ chuyên môn trung cấp cho hệ chủ yếu quy tuyển chọn mới mẻ năm 2023

Thứ Ba, ngày 27/06/2023 | Lượt xem: 7190

Căn cứ Hướng dẫn số 05/HD-BCA-X02 ngày 24/3/2023 của Sở trưởng Sở Công an về phía dẫn tuyển chọn sinh CAND năm 2023. Trường Cao đẳng An ninh quần chúng I tuyển chọn sinh 590 tiêu chí đào tạo và huấn luyện trung cấp cho hệ chủ yếu quy năm 2023, vô cơ 240 tiêu chí tuyển chọn mới mẻ và 350 tiêu chí là cán cỗ Công an những đơn vị chức năng, địa hạt. Nhà ngôi trường tuyển chọn sinh 03 thường xuyên ngành đào tạo và huấn luyện, cụ thể: Ngành Trinh sát an ninh; Ngành Trinh sát quan trọng đặc biệt (chuyên ngành Trinh sát nước ngoài tuyến); Ngành Cảnh vệ.

Bạn đang xem: cao đẳng an ninh nhân dân 1

​​​​​​​1. Địa bàn, tiêu chí tuyển chọn sinh; ngành, thường xuyên ngành, kiểu dáng và thời hạn moi tạo

1.1. Địa bàn tuyển chọn sinh: Toàn quốc

1.2. Chỉ chi phí tuyển chọn sinh: 590, phân chia ví dụ như sau:

- Tuyển mới: 240 chỉ tiêu

+ Xét tuyển chọn học viên trung học phổ thông, học viên T11, công dân thông thường trú bên trên địa bàn: 177 tiêu chí, vô đó: Vùng 1: 35 (04 Nữ; 31 Nam); Vùng 2: 25 (03 Nữ; 22 Nam);  Vùng 3: trăng tròn (02 Nữ; 18 Nam); Vùng 4: 25 (03 Nữ; 22 Nam); Vùng 5: trăng tròn (02 Nữ; 18 Nam); Vùng 6: 25 (03 Nữ; 22 Nam); Vùng 7: 27 (03 Nữ; 24 Nam);

+ Xét tuyển chọn chiến sỹ nhiệm vụ đang được bên trên ngũ: 48 tiêu chí, vô đó: Phía Bắc: 24 (03 Nữ; 21 Nam); Phía Nam: 24 (03 Nữ; 21 Nam)

+ Xét lựa chọn không thật 20% số sỹ tử T11 dự tuyển chọn tuy nhiên ko trúng tuyển chọn ĐH, trung cấp cho CAND nhằm cử cút đào tạo và huấn luyện ngành Trinh sát bình yên bên trên T08: tối nhiều 15 tiêu chí (xét tuyển chọn sỹ tử Nam và sỹ tử Nữ)

- Cán cỗ Công an những đơn vị chức năng, địa phương: 350 chỉ tiêu

1.3. Ngành, thường xuyên ngành moi tạo: Nhà ngôi trường tuyển chọn sinh so với 03 ngành đào tạo và huấn luyện. Cụ thể:

- Ngành Trinh sát an ninh

- Ngành Trinh sát quan trọng đặc biệt (chuyên ngành Trinh sát nước ngoài tuyến)

- Ngành Cảnh vệ

1.4. Hình thức và thời hạn moi tạo: Chính quy triệu tập hai năm bên trên ngôi trường.

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

2.1. Trung cấp cho chủ yếu quy tuyển chọn mới

* Đối với chiến sỹ nhiệm vụ bên trên ngũ

- Phương thức 1 (xét tuyển chọn thẳng)

+ Đối tượng và trật tự ưu tiên xét tuyển chọn thẳng:

Thí sinh là con cái đẻ của liệt sỹ CAND;

Thí sinh là con cái đẻ của thương binh CAND (tỷ lệ thương tật kể từ 81% trở lên);

Thí sinh là con cái đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang vô CAND; sỹ tử là con cái đẻ của Anh hùng Lao động vô CAND;

Thí sinh là con cái đẻ của công dân được thừa nhận là liệt sĩ quyết tử vô tình huống thẳng nhập cuộc đấu tranh giành ngăn chặn hoặc ngăn ngừa những hành động nguy khốn mang lại xã hội với những tội được quy toan vô Sở luật Hình sự, gan góc tiến hành việc làm cấp cho bách, nguy khốn đáp ứng an ninh

Thí sinh đoạt giải kể từ giải tía trở lên trên (môn Toán, Vật lý, Hóa học tập, Sinh học tập,Văn học tập, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, giờ Trung Quốc) trong số kỳ đua Olympic, đua lựa chọn học viên xuất sắc vương quốc, quốc tế (ưu tiên xét tuyển chọn giải kể từ cao xuống thấp cho tới không còn tiêu chí, vô tình huống vẫn vượt lên trước tiêu chí thì ưu tiên sỹ tử là con cái đẻ của cán cỗ Công an).

+ Điều kiện:

Đảm bảo những chi phí chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh theo dõi quy toan bên trên Điều 11 Thông tư số 50.

Có văn phiên bản kiến nghị của Công an những đơn vị chức năng, địa hạt (kèm làm hồ sơ minh chứng) và phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp cho theo dõi khuôn mẫu quy toan của Sở Công an. gửi về X02 thẩm toan.

Tốt nghiệp trung học phổ thông cho tới thời gian xác nhận nhập học tập.

Thí sinh nằm trong diện xét tuyển chọn trực tiếp nộp lệ phí xét tuyển chọn mang lại Công an địa hạt theo dõi quy định.

- Phương thức 2 (xét tuyển)

+ Đối tượng: Chiến sĩ nhiệm vụ Công an bên trên ngũ tham gia dự thi đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

+ Điều kiện:

Đảm bảo những chi phí chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh theo dõi quy toan bên trên Điều 11 Thông tư số 50.

Đăng ký đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023; nộp làm hồ sơ ĐH và ĐK nguyện vọng xét tuyển chọn bên trên Cổng vấn đề tuyển chọn sinh vô T01 hoặc T03 (đối với sỹ tử ko đầy đủ ĐK dự tuyển chọn ĐH CAND hoặc sỹ tử đầy đủ ĐK dự tuyển  ĐH tuy nhiên ko ĐK dự bài bác đua Đánh Giá của Sở Công an nhằm xét tuyển chọn ĐH, chỉ mất nguyện vọng xét tuyển chọn trung cấp).

Đảm bảo ngưỡng nguồn vào trình độ chuyên môn trung cấp cho theo dõi quy toan của Sở LĐTB&XH và được X02 thông tin trước lúc xét tuyển;

Có làm hồ sơ ĐK dự tuyển chọn trung cấp cho vì thế Công an đơn vị chức năng, địa hạt gửi về X02.

Tốt nghiệp trung học phổ thông cho tới thời gian xác nhận nhập học tập.

* Đối với học viên đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông, chiến sỹ nhiệm vụ xuất ngũ, công dân thông thường trú bên trên địa phận, học viên T11

- Phương thức 1 (xét tuyển chọn thẳng)

+ Đối tượng và trật tự ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh là con cái đẻ của liệt sỹ CAND;

Thí sinh là con cái đẻ của thương binh CAND (tỷ lệ thương tật kể từ 81% trở lên);

Thí sinh là con cái đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang vô CAND; sỹ tử là con cái đẻ của Anh hùng Lao động vô CAND;

Thí sinh là con cái đẻ của công dân được thừa nhận là liệt sĩ quyết tử vô tình huống thẳng nhập cuộc đấu tranh giành ngăn chặn hoặc ngăn ngừa những hành động nguy khốn mang lại xã hội với những tội được quy toan vô Sở luật Hình sự, gan góc tiến hành việc làm cấp cho bách, nguy khốn đáp ứng an ninh

Thí sinh đoạt giải kể từ giải tía trở lên trên (môn Toán, Vật lý, Hóa học tập, Sinh học tập,Văn học tập, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, giờ Trung Quốc) trong số kỳ đua Olympic, đua lựa chọn học viên xuất sắc vương quốc, quốc tế (ưu tiên xét tuyển chọn giải kể từ cao xuống thấp cho tới không còn tiêu chí, vô tình huống vẫn vượt lên trước tiêu chí thì ưu tiên sỹ tử là con cái đẻ của cán cỗ Công an).

- Điều kiện:

+ Đảm bảo những chi phí chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh theo dõi quy toan bên trên Điều 11 Thông tư số 50.

+ Có văn phiên bản kiến nghị của Công an những đơn vị chức năng, địa hạt (kèm làm hồ sơ minh chứng) và phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp cho theo dõi khuôn mẫu quy toan của Sở Công an gửi về X02 thẩm toan.

Xem thêm: i haven't enjoyed myself so much for years

+ Tốt nghiệp trung học phổ thông cho tới thời gian xác nhận nhập học tập.

+ Thí sinh nằm trong diện xét tuyển chọn trực tiếp nộp lệ phí xét tuyển chọn mang lại Công an địa hạt theo dõi quy định.

- Phương thức 2 (xét tuyển)

+ Đối tượng:

Chiến sĩ nhiệm vụ với đưa ra quyết định xuất ngũ.

Học sinh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông.

Học sinh T11.

+ Điều kiện:

Đảm bảo những chi phí chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh theo dõi quy toan bên trên Điều 11 Thông tư số 50.

Tham dự đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông, đáp ứng ĐK dự tuyển chọn ĐH CAND và tham gia kỳ đua Đánh Giá của Sở Công an năm 2023.

Đảm bảo ngưỡng nguồn vào trình độ chuyên môn trung cấp cho theo dõi quy toan của Sở LĐTB&XH và được X02 thông tin trước lúc xét tuyển;

Có làm hồ sơ ĐK dự tuyển chọn trung cấp cho vì thế Công an đơn vị chức năng, địa hạt gửi về X02.

Tốt nghiệp trung học phổ thông cho tới thời gian xác nhận nhập học tập.

* Đối với học viên đảm bảo chất lượng nghiệp Trường Văn hóa được xét lựa chọn, cử cút đào tạo và huấn luyện trình độ chuyên môn trung cấp:

- Đối tượng: Học sinh đảm bảo chất lượng nghiệp T11 ko trúng tuyển chọn ĐH, trung cấp cho chủ yếu quy tuyển chọn mới mẻ.

- Điều kiện:

+ Đảm bảo những chi phí chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh theo dõi quy toan bên trên Điều 11 Thông tư số 50;

+ Là người dân tộc bản địa thiểu số;

+ Thường trú bên trên những thôn, xã quan trọng đặc biệt trở ngại, xã biên cương, xã tin cậy khu vực, vùng bến bãi ngang ven bờ biển và hải hòn đảo theo dõi quy toan của pháp lý bên trên thời gian tuyển chọn vô T11.

- Chỉ chi phí, tiêu chuẩn, công thức tính điểm, tiến độ xét lựa chọn, cử tuyển chọn tiến hành theo dõi quy toan bên trên điểm 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 3.7.6 Hướng dẫn số 05/HD-BCA-X02 ngày 24/3/2023 của Sở Công an.

2.2. Cán cỗ Công an được cử cút đào tạo và huấn luyện trung cấp:

- Đối tượng:

+ Cán cỗ công tác làm việc vô nghành nghề dịch vụ nghiệp vụ;

+ Cán cỗ công tác làm việc vô nghành nghề dịch vụ trình độ nghệ thuật.

- Điều khiếu nại dự tuyển: người dự tuyển chọn ngoài đảm bảo an toàn những ĐK về tuyển chọn sinh theo dõi quy toan của pháp lý cần thỏa mãn nhu cầu những ĐK sau:

+ Có vì chưng đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoặc đảm bảo chất lượng nghiệp trung cấp cho. Trường hợp ý tiếp tục đảm bảo chất lượng nghiệp trung cấp cho tuy nhiên chưa xuất hiện vì chưng đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông cần học tập và đua đạt đòi hỏi đầy đủ lượng kiến thức và kỹ năng văn hóa truyền thống THPT;

+ Tính cho tới năm dự tuyển chọn không thật 40 tuổi;

+ Phân loại cán cỗ đạt tới “Hoàn trở nên nhiệm vụ” trở lên trên vô năm ngay lập tức trước năm dự tuyển;

+ Cán cỗ hoạt động và sinh hoạt vô nghành nghề dịch vụ trình độ nghệ thuật với thời hạn công tác làm việc kể từ 08 năm trở lên trên kể từ thời gian được tuyển chọn lựa chọn vô CAND cho tới năm dự tuyển chọn (bao bao gồm cả thời hạn tiến hành nhiệm vụ nhập cuộc CAND, thời hạn tạm thời tuyển).

- Công an đơn vị chức năng, địa hạt địa thế căn cứ tiêu chí được Sở duyệt phân chia theo dõi từng ngành/chuyên ngành đào tạo và huấn luyện bên trên T08 nhằm xét lựa chọn, cử cán cỗ cút đào tạo và huấn luyện theo như đúng con số tiêu chí, đối tượng người sử dụng theo dõi quy toan. Nhà ngôi trường địa thế căn cứ quy toan tuyển chọn sinh trung cấp cho, họp Hội đồng tuyển chọn sinh nhằm phê duyệt list trúng tuyển chọn, report Sở (qua X02) trước lúc chiêu sinh nhập học tập.

3. Hình thức tuyển chọn sinh: Xét tuyển

4. Tổ chức xét tuyển: Việc tổ chức triển khai xét tuyển chọn tiến hành theo dõi quy toan bên trên những điểm 3.6.1.6 (đối với xét tuyển chọn chiến sỹ nhiệm vụ Công an bên trên ngũ), 3.6.2.5 (đối với xét tuyển chọn học viên đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông, chiến sỹ nhiệm vụ xuất ngũ, công dân thông thường trú bên trên địa phận, học viên T11), 3.7.6 (đối với xét lựa chọn học viên đảm bảo chất lượng nghiệp T11 vô đào tạo và huấn luyện trình độ chuyên môn trung cấp), 3.8.3 (đối với cán cỗ Công an những đơn vị chức năng, địa hạt cử cút học) vô Hướng dẫn số 05/HD-BCA-X02 ngày 24/3/2023 của Sở Công an.

5. Thời gian dối nộp làm hồ sơ xét tuyển: Công an những đơn vị chức năng, địa hạt dữ thế chủ động thông tin mang lại sỹ tử thời hạn nộp làm hồ sơ xét tuyển chọn và lệ phí tuyển chọn sinh nhằm giao hội gửi về Cục Đào tạo ra theo dõi mốc thời hạn vô Hướng dẫn số 05/HD-BCA-X02 ngày 24/3/2023 của Sở Công an và thông tin ví dụ của Cục Đào tạo ra.

6. Đơn vị tổ chức triển khai xét tuyển

- Cục Đào tạo ra tổ chức triển khai xét tuyển chọn so với những đối tượng người sử dụng tuyển chọn mới mẻ.

- Trường Cao đẳng An ninh quần chúng I địa thế căn cứ quy toan về tuyển chọn sinh, tổ chức triển khai xét duyệt list so với đối tượng người sử dụng là cán cỗ Công an những đơn vị chức năng, địa hạt cử cút đào tạo và huấn luyện trung cấp cho.

7. Thời gian dối tuyển chọn sinh

- Thời gian dối công tía điểm trúng tuyển chọn trung cấp cho chủ yếu quy tuyển chọn mới:

+ Đơn vị công bố: Cục Đào tạo

+ Thời gian dối công tía (theo lịch tuyển chọn sinh của Sở Công an):

Đối với sỹ tử là học viên đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông, công dân thông thường trú bên trên địa phận, học viên T11: dự loài kiến từ thời điểm ngày 03/9 - 05/9/2023.

Đối với sỹ tử là CSNV đang được bên trên ngũ: dự loài kiến ngày 03/11/2023.

- Thời gian dối nhập học:

+ Đối với sỹ tử trúng tuyển chọn trung cấp cho chủ yếu quy tuyển chọn mới mẻ (bao bao gồm cả học viên T11 cử tuyển chọn đào tạo và huấn luyện trung cấp): dự loài kiến 18/11/2023. Sau Khi nhập học tập, học tập viên tuyển chọn mới mẻ tiếp tục nhập cuộc đào tạo và huấn luyện đầu khóa theo dõi công tác đào tạo và huấn luyện của Sở Công an và chỉ dẫn của Cục Đào tạo ra.

+ Đối với sỹ tử là cán cỗ Công an những đơn vị chức năng, địa hạt cử cút học: dự loài kiến nhập học tập sau thời điểm sỹ tử tuyển chọn mới mẻ hoàn thành xong công tác đào tạo và huấn luyện đầu khóa.

Xem thêm: số hạng không chứa x trong khai triển

+ Trường hợp ý với thay cho thay đổi về chương trình plan nhập học tập, Nhà ngôi trường tiếp tục thông tin mang lại sỹ tử trải qua Công an những đơn vị chức năng, địa hạt.

Trường Cao đẳng ANND I thông tin nhằm Công an những đơn vị chức năng, địa hạt dữ thế chủ động kế hoạch tổ chức triển khai tiến hành theo như đúng thời hạn quy toan.


Trường Cao đẳng An ninh quần chúng I 

Các tin cậy khác

  • Lễ khai học Khóa tu dưỡng nhiệm vụ Cảnh vệ QL2CV được cho cán cỗ Sở Công an Lào năm 2023 (Thứ Sáu, ngày 25/08/2023)
  • Hội đua nhà giáo dạy dỗ xuất sắc năm học tập 2022 - 2023 “Môi ngôi trường nhằm nhà giáo những ngôi trường CAND tập luyện, tự động học tập và sáng sủa tạo” (Thứ Tư, ngày 23/08/2023)
  • Lễ khai học những khóa tu dưỡng nhiệm vụ công an được cho cán cỗ Sở Nội vụ Vương quốc Campuchia - Năm 2023 (Thứ Sáu, ngày 18/08/2023)
  • Trường Cao đẳng ANND I với công tác làm việc đào tạo và huấn luyện, tu dưỡng cán cỗ Công an mang lại Sở Nội vụ Vương quốc Campuchia (Thứ Sáu, ngày 14/07/2023)
  • Nâng cao hiệu suất cao giảng dạy dỗ giờ Việt mang lại học tập viên Campuchia bên trên ngôi trường Cao đẳng An ninh quần chúng I (Thứ Năm, ngày 13/07/2023)
  • Lớp Bồi chăm sóc nhiệm vụ đề chính về công tác làm việc quản lý và vận hành dạy dỗ học tập viên những học viện chuyên nghành, ngôi trường Công an quần chúng năm 2023 toạ đàm trao thay đổi tay nghề, tham ô quan liêu thực tiễn quy mô “phòng học tập văn minh” và “ký túc xá loại mẫu” bên trên Trường Cao đẳng ANND I (Thứ Hai, ngày 03/07/2023)
  • Đổi mới mẻ cách thức giảng dạy dỗ góp thêm phần nâng lên unique dạy dỗ, đào tạo và huấn luyện bên trên Trường Cao đẳng An ninh quần chúng I thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi, trọng trách công tác làm việc Công an vô tình hình mới (Chủ Nhật, ngày 02/07/2023)
  • Thông báo về sự tuyển chọn sinh những lớp bồi dưỡng liên tục năm học tập 2023 - 2024 (Thứ Sáu, ngày 30/06/2023)