cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ

Câu hỏi:

14/12/2019 45,058

B. tỉ trọng với chiều lâu năm ống dây

Bạn đang xem: cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ

C. là đồng đều

Đáp án chủ yếu xác

D. tỉ trọng với thiết diện ống dây

Đáp án: C

Từ ngôi trường bên phía trong ống chão là kể từ ngôi trường đều.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng chão dẫn tròn trĩnh đem dòng sản phẩm năng lượng điện không phụ thuộc

A. nửa đường kính thiết diện chão dẫn

B. nửa đường kính vòng chão.

C độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy vô chão.

D. môi trường thiên nhiên xung xung quanh.

Câu 2:

Khi độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện rời gấp đôi và 2 lần bán kính ống chão tăng gấp đôi tuy nhiên số vòng chão và chiều lâu năm ống ko thay đổi thì chạm màn hình kể từ sinh vì thế dòng sản phẩm năng lượng điện vô ống dây

A. rời gấp đôi.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

D. tăng 4 lượt.

Câu 3:

Độ rộng lớn của lực Lo – ren – xơ không dựa vào vào

A. độ quý hiếm của năng lượng điện.

B. sự cân đối véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện.

C. sự cân đối chạm màn hình kể từ.

D. lượng của năng lượng điện.

Xem thêm: tôn đức thắng là trường công hay tư

Câu 4:

Độ rộng lớn chạm màn hình kể từ sinh vì thế dòng sản phẩm năng lượng điện chạy vô ống chão tròn trĩnh phụ thuộc

A. chiều lâu năm ống chão.

B. số vòng chão của ống.

C. 2 lần bán kính ống.

D. số vòng chão bên trên một mét chiều lâu năm ống.

Câu 5:

Nếu độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện vô chão tròn trĩnh tăng gấp đôi và 2 lần bán kính vòng chão tròn trĩnh tăng gấp đôi thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng dây

A. ko thay đổi.

B. tăng gấp đôi.

C. tăng 4 lượt.

D. rời gấp đôi.

Câu 6:

Phương của lực Lo – ren – xơ không tồn tại đặc điểm

A. vuông góc với véc tơ véc tơ vận tốc tức thời của năng lượng điện.

B. vuông góc với véc tơ chạm màn hình kể từ.

C. vuông góc với mặt mũi bằng chứa chấp véc tơ véc tơ vận tốc tức thời và véc tơ chạm màn hình kể từ.

D. vuông góc với mặt mũi bằng trực tiếp đứng.

Câu 7:

Khi sự cân đối của chạm màn hình kể từ và sự cân đối của véc tơ vận tốc tức thời năng lượng điện nằm trong tăng gấp đôi thì sự cân đối lực Lo – ren – xơ

A. tăng 4 lượt.

B. tăng gấp đôi.

C. ko thay đổi.

Xem thêm: một sợi dây đồng có đường kính 0 8mm

D. rời gấp đôi.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK