cách viết lại câu trong tiếng anh

Trong khi tiếp xúc, khi cần vấn đáp thắc mắc hoặc khi cần nói đến một chủ thể, các bạn bắt gặp cần yếu tố nhắc lên đường nói lại một cấu tạo câu độc nhất khiến cho cuộc tiếp xúc trở thành nhàm ngán. Vì vậy, vô nội dung bài viết thời điểm hôm nay, TOPICA NATIVE tiếp tục khiến cho bạn tổ hợp những cấu trúc viết lách lại câu giờ đồng hồ Anh nhằm hoàn toàn có thể tiếp xúc trôi chảy, thú vị rộng lớn nhé!

Xem thêm:

Bạn đang xem: cách viết lại câu trong tiếng anh

 • 80 Mẫu câu tiếp xúc với những người quốc tế vày giờ đồng hồ Anh như người phiên bản địa
 • Cấu trúc No sooner là gì? Cách dùng cấu tạo No sooner chuẩn chỉnh xác nhất!

1. Tại sao cần viết lách lại câu?

Ngoài việc thực hành thực tế bài bác tập luyện viết lách lại câu của đề bài bác thì tất cả chúng ta còn dùng những cấu tạo viết lách lại câu trong mỗi tình huống bên dưới đây:

 • Khi ham muốn câu vấn đáp không biến thành nói lại thắc mắc và trở thành hoặc hơn
 • Sử dụng cấu tạo hoạt bát rộng lớn, rời nhàm chán
 • Chuyển kể từ dạng câu dữ thế chủ động sang câu bị động
 • Chuyển kể từ câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp
 • Sử dụng trong mỗi tình huống về đảo ngữ vô câu giờ đồng hồ Anh

2. Các cấu tạo viết lách lại câu vô giờ đồng hồ Anh

Dưới trên đây TOPICA tiếp tục ra mắt cho tới các bạn những cấu tạo viết lách lại câu bất biến nghĩa vô giờ đồng hồ Anh. Hãy nằm trong theo đuổi dõi nhé!

2.1 Cấu trúc viết lách lại câu 1

Viết lại câu giờ đồng hồ Anh dùng những kể từ, cụm kể từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due to tướng, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go to tướng work.

Because of the rain, we can’t go to tướng work.

(Bởi vì thế trời mưa, nên Shop chúng tôi ko thể đi làm việc được)

2.2 Cấu trúc viết lách lại câu 2

Chuyển thay đổi câu vô giờ đồng hồ Anh với những kể từ, cụm kể từ chỉ sự ngược ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to tướng study our lessons.

In spite of the noise, we continued to tướng study our lessons.

(Mặc cho dù cực kỳ tiếng ồn, tuy nhiên Shop chúng tôi vẫn nối tiếp học tập mang lại đoạn bài)

TOPICA NativeX – Học giờ đồng hồ Anh trọn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho tất cả những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi phiên đụng chạm “điểm con kiến thức”, chung hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn tất tả 5 phiên.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủn sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 tài năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

2.3 Cấu trúc viết lách lại câu 3

Cách viết lách lại câu dùng cấu tạo so thatsuch that (quá … cho tới nổi mà) lên đường với tính từ/danh từ

S + be/ V + so sánh + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that

Các công thức viết lách lại câu vô giờ đồng hồ Anh - cấu tạo so sánh that và such that

Các công thức viết lách lại câu vô giờ đồng hồ Anh – cấu tạo so sánh that và such that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants to tướng see it.

↔ It is such a boring film that no one wants to tướng see it.

(Cái phim này ngán cho tới nổi nhưng mà chẳng ai ham muốn coi nó hết)

2.4 Cấu trúc viết lách lại câu 4

Cấu trúc too to (không thể) sử dụng thay cho thế với cấu tạo enough

S + V + too + Adj. + to tướng V

⇔ not + Adj. + enough + to tướng V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.

↔ Yuri is not thin enough to wear that dress.

(Yuri quá phệ nhằm hoàn toàn có thể khoác một vừa hai phải dòng sản phẩm váy kia)

Xem vớ tần tật về Cách tạo hình câu phủ quyết định vô câu ko thể vứt qua!

2.5 Cấu trúc viết lách lại câu 5

Cấu trúc so thatsuch that (quá .. cho tới mức) sử dụng thay cho thế với cấu tạo too to (quá … mà đến mức ko thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + to tướng V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it.

↔ These shoes are too small for him to tướng wear.

(Mấy song giầy này quá nhỏ nhắn đối với dòng sản phẩm chân của anh ý ta)

It was such a difficult question that we can’t find the answer.

↔ The question was too difficult for us to tướng answer.

(Câu căn vặn quá khó khăn cho tới nổi không có ai vô Shop chúng tôi tìm kiếm được câu trả lời)

2.6 Cấu trúc viết lách lại câu 6

Cách viết lách lại câu vô giờ đồng hồ Anh với cấu tạo find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + to tướng V

Viết lại câu là 1 dạng bài bác tập luyện phổ biển khơi vô Tiếng Anh

Viết lại câu là 1 dạng bài bác tập luyện phổ biển khơi vô giờ đồng hồ Anh

Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

↔ She finds it hard to tướng live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm nhận thấy sinh sống ở vùng quê là sự trở ngại so với mình)

2.7 Cấu trúc viết lách lại câu 7

Viết lại câu ĐK tương đương vô giờ đồng hồ Anh

Câu gốc Câu viết lách lại Ví dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2 If + mệnh đề 1, mệnh đề 2 Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet.

If Janet had brought her raincoat, she wouldn’t have got wet

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2 If + mệnh đề 2, mệnh đề 1 I can’t go out because I don’t have money

If I had money, I could go out

2.8 Cấu trúc viết lách lại câu 8

Chuyển thay đổi câu If not quý phái unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: Không được thay cho thay đổi loại câu ĐK, chỉ được thay cho thay đổi nghĩa phủ quyết định hoặc nghi vấn vấn của nó

Ví dụ: If it doesn’t rain, we can go picnic.

Unless it rains, we can go picnic.

(Nếu trời ko mưa, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể lên đường dã ngoại)

2.9 Cấu trúc viết lách lại câu 9

Viết lại câu với thì lúc này trả thành quý phái thì quá khứ đơn (dùng công ty ngữ fake ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + [thời gian] + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Huan and Vy have been married for 3 years.

↔ It’s been 3 years since Huan and Vy were married.

(Đã phụ thân năm Tính từ lúc thời gian Huân và Vy kết hôn)

2.10 Cấu trúc viết lách lại câu 10

Chuyển thay đổi câu điều ước

  Cấu trúc  Ví dụ
Câu ước ở tương lai wish + someone + would + bare infinitive She won’t come back here.

↔ I wish she would come back here.

(Tôi ước chi cô ấy tiếp tục trở về đây)

Câu ước ở hiện tại tại wish + someone + V2/-ed I don’t have lots of money.

↔ I wish I could have lots of money.

(Tôi ước gì tôi với hật nhiều tiền)

Câu ước ở quá khứ wish + someone + had + V3/-ed I didn’t say that I love him.

↔ I wish I had said that I loved him.

(Tôi ước gì bản thân nói theo một cách khác rằng tôi yêu thương anh ấy)

2.11 Cấu trúc viết lách lại câu 11

Chuyển thay đổi câu có thì lúc này trả thành phủ định quý phái thì quá khứ đơn (cấu trúc the last time, cấu tạo when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

 • I haven’t met Lucy since we left school.

The last time I met Lucy was when we left school.

(Lần sau cuối tôi bắt gặp Lucy là lúc Shop chúng tôi rời khỏi trường)

 • I haven’t seen him since I was a student.

↔ I last saw him when I was a student.

(Tôi bắt gặp anh tớ phiên cuối khi tôi vẫn còn đấy là học tập sinh)

2.12 Cấu trúc viết lách lại câu 12

Chuyển câu ở thì quá khứ đơn quý phái thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five.

↔ Shawn has been playing guitar since he was five.

(Shawn đang được đùa ghi-ta kể từ khi cậu ấy lên 5 tuổi)

2.13 Cấu trúc viết lách lại câu 13

Viết lại câu giờ đồng hồ Anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời hạn thực hiện gì)

Cấu trúc it takes time

Cấu trúc it takes time

S + V + … + [thời gian]

⇔ It takes/took + someone + [thời gian] + to tướng V

Ví dụ: Betty walks to tướng school in 15 minutes.

↔ It takes Betty 15 minutes to walk to tướng school.

(Betty thất lạc 15 phút nhằm đi dạo cho tới trường)

2.14 Cấu trúc viết lách lại câu 14

Chuyển thay đổi sử dụng cấu tạo it was not until … that (mãi cho đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Nam didn’t go home page until he finishes all the tasks.

It was not until Nam finished all the tasks that he went home page.

(Mãi cho đến khi Nam hoàn thành xong đoạn không còn từng việc làm thì cậu mới mẻ về nhà)

2.15 Cấu trúc viết lách lại câu 15

Các dạng cấu tạo viết lách lại câu đối chiếu vô giờ đồng hồ Anh:

 • Chuyển thay đổi câu đối chiếu rộng lớn trở thành đối chiếu nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country.

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam.

(Việt Nam là quốc gia xinh đẹp tuyệt vời nhất theo đuổi ý kiến của tôi ↔ Theo quen thuộc điểm của tôi, ko điểm này đẹp mắt vày Việt Nam)

 • Chuyển thay đổi câu đối chiếu vày trở thành đối chiếu rộng lớn và ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake.

↔ His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tôi ko to tướng vày bánh của cậu tớ ↔ Bánh của cậu tớ to ra nhiều thêm bánh của tôi)

 Xem thêm: Ghi lưu giữ và phân biệt cách sử dụng Most, most of, almost, và the most vô giờ đồng hồ Anh

2.16 Cấu trúc viết lách lại câu 16

Chuyển cấu tạo started/began quý phái thì lúc này trả thành

S + began/ started + V-ing/to V  + [thời gian] ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began to tướng learn English 4 years ago.

↔ She has learned/ has been learning English for 4 years.

(Cô ấy học tập giờ đồng hồ Anh kể từ tư năm trước)

2.17 Cấu trúc viết lách lại câu 17

Cách viết lách lại câu giờ đồng hồ Anh với cấu tạo This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film.

↔ I have never watched this film before.

(Tôi ko khi nào coi bộ phim truyền hình này trước đây)

 Xem cách sử dụng cụ thể bên trên This is the first time

2.18 Cấu trúc viết lách lại câu 18

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time 

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go to tướng bed.

↔ It‘s (high/about) time you went to tướng bed.

(Đã cho tới khi con cái lên đường ngủ rồi đấy)

2.19 Cấu trúc viết lách lại câu 19

Các dạng viết lách lại câu đề nghị tương đồng: cấu trúc suggest that, let’s,…

Công thức viết lách lại câu giờ đồng hồ Anh - câu ý kiến đề nghị tương đồng

Công thức viết lách lại câu giờ đồng hồ Anh – câu ý kiến đề nghị tương đồng

Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Ví dụ:

 • Why don’t we go out for a walk?” said the girl.

↔ The girl suggested going out for a walk.

(Tại sao tất cả chúng ta ko lên đường dạo bước đi? ↔ Cô gái ý kiến đề nghị rời khỏi ngoài dạo)

 • Let’s have some rest!

What about having some rest?

(Nghỉ ngơi bọn chúng thôi!)

TOPICA NativeX – Học giờ đồng hồ Anh trọn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho tất cả những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi phiên đụng chạm “điểm con kiến thức”, chung hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn tất tả 5 phiên.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủn sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 tài năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

2.đôi mươi Cấu trúc viết lách lại câu 20

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu công ty động Câu bị động Ví dụ
People say + S + V + … It be said that + S + V People say that he drinks a lot of wine.

↔ It is said that he drinks a lot of wine.

S + be said to tướng + V hoặc to tướng have V3/-ed People say that he drinks a lot of wine.

↔ He is said to tướng drink a lot of wine.

2.21 Cấu trúc viết lách lại câu 21

Sử dụng cấu trúc hardly whenno sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than thở + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I go home page, he showed up.

Hardly had I gone home page when he showed up.

No sooner had I gone home than he showed up.

(Ngay sau thời điểm tôi về mái ấm thì anh tớ xuất hiện)

2.22 Cấu trúc viết lách lại câu 22

Dùng cấu tạo Supposed to tướng V

Xem thêm: một vật được ném thẳng đứng lên cao khi vật đạt độ cao cực đại thì tại đó

It’s one’s duty to tướng bởi something

⇔ S + be + supposed to tướng bởi something

Ví dụ: It’s your duty to tướng protect bu.

↔ You are supposed to tướng protect me.

2.23 Cấu trúc viết lách lại câu 23

Sử dụng cấu trúc preferwould rather

S +  prefer + doing st to tướng doing st

⇔ S + would rather + bởi st than thở bởi st

Ví dụ: I prefer staying at home page to tướng hanging out with him.

↔ I would rather stay at home page than thở lỗ out with him.

(Con thà ở trong nhà còn rộng lớn đi dạo với hắn ta)

2.24 Cấu trúc viết lách lại câu 24

Sử dụng cấu trúc would preferwould rather

S + would prefer + sb + to tướng V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed 

Ví dụ: I would prefer you not to tướng stay up late.

↔ I would rather you not stayed up late.

(Mẹ ko quí con cái thức khuya đâu)

Xem thêm: Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh: Cấu trúc Would rather – Kiến thức và bài bác tập

2.25 Cấu trúc viết lách lại câu 25

Cấu trúc so sánh that/ in order that (trong tình huống công ty kể từ ở hai câu là không giống nhau)

S + V + so sánh that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + to tướng infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep.

↔ My dad turned off the TV for us to sleep.

(Cha tôi tắt TV nhằm Shop chúng tôi hoàn toàn có thể ngủ)

2.26 Cấu trúc viết lách lại câu 26

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this.

There’s no point in getting upset about this.

(Chuyện tê liệt ko xứng đáng nhằm buồn đâu)

Hãy rèn luyện thiệt nhiều nhằm ghi lưu giữ được những cấu tạo viết lách lại câu

Hãy rèn luyện thiệt nhiều nhằm ghi lưu giữ được những cấu tạo viết lách lại câu

2.27 Cấu trúc viết lách lại câu 27

Sử dụng cấu tạo cảm thán HowWhat

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs quickly.

How quickly she runs!

(Cô ấy chạy nhanh chóng quá)

S + be + adj

⇔ What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is so sánh beautiful.

What a beautiful girl!

(Quả là 1 người đàn bà xinh đẹp)

2.28 Cấu trúc viết lách lại câu 28

Cấu trúc it is necessary that:

 • Need to tướng V

⇔ to tướng be necessary (for sb) + to tướng V

Ví dụ: You don’t need to tướng come here.

It’s not necessary for you to tướng come here.

(Ah không cần thiết phải cho tới trên đây đâu)

 • Not… anymore

⇔ No longer + hòn đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Ví dụ: I don’t love you anymore.

No longer bởi I love you.

↔ I no more love you.

(Anh ko còn  yêu thương em nữa)

2.29 Cấu trúc viết lách lại câu 29

Sử dụng cấu tạo used to tương tự với cấu tạo accustomed to

S + be accustomed to tướng + V-ing/N

⇔ S + be used to tướng + V-ing/N

Ví dụ: My brother was accustomed to sleeping late.

↔ My brother was used to sleeping late.

(Anh không cần thiết phải cho tới trên đây đâu)

2.30 Cấu trúc viết lách lại câu 30

Dùng to infinitive thay cho thế mang lại cấu tạo because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + to tướng V

Ví dụ: She studies hard because she wants to tướng pass the exam.

↔ She studies hard to pass the exam.

(Cô ấy học tập siêng năng vì thế ham muốn đậu kỳ thi)

TOPICA NativeX – Học giờ đồng hồ Anh trọn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho tất cả những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi phiên đụng chạm “điểm con kiến thức”, chung hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn tất tả 5 phiên.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủn sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 tài năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

3. Video 3 mẹo viết lách lại câu giờ đồng hồ Anh

4. Bài tập luyện viết lách lại câu vô giờ đồng hồ Anh (có đáp án)

Để gia tăng kiến thức và kỹ năng về những công thức viết lách lại câu một vừa hai phải học tập phía trên, hãy nằm trong TOPICA thực hiện các dạng bài bác tập luyện viết lách lại câu vô giờ đồng hồ Anh bên dưới nhé!

Bài tập luyện 1: Rewrite the following sentences by changing the indicated component

 1. The man was furious. (adjective)
 2. The council would not collect the rubbish. (verb)
 3. We watched a film on birds. (preposition)
 4. The bus was late because of the bad traffic. (clause order)
 5. The gate was opened by a guard. (active tense)
 6. When she got home page, the door was unlocked (time clause position)
 7. She cooked a pie, some potatoes, and green vegetables. (reorder list)
 8. The game was cancelled because it rained. (replace the dependent clause with a noun phrase)
 9. I can’t go to tướng work on time because it rains so sánh heavily
 10. I often played kite flying when I was a child
 11. We discuss environmental change issues
 12. It appears that it is raining
 13. She has interest in practicing aerobics in her không tính tiền time

Bài tập luyện 2: Bài tập luyện viết lách lại câu bất biến nghĩa

1. My mother used to tướng play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

3. Mike gave bu a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a four-hour drive from Nam Dinh to tướng Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

Bài tập luyện viết lách lại câu vô giờ đồng hồ Anh với đáp án

Bài tập luyện viết lách lại câu vô giờ đồng hồ Anh với đáp án

8. I think the owner of the siêu xe is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity him didn’t tell bu about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

Bài tập luyện 3: Bài tập luyện viết lách lại câu không thay đổi nghĩa

 1. I can’t go to tướng work on time because it rains so sánh heavily => ………………………………………
 2. I often played kite flying when I was a child => ………………………………………
 3. We discuss about environmental change issues => ………………………………………
 4. It appears that it is raining => ……………………………………..
 5. She has an interest in practicing aerobics in her không tính tiền time => ……………………………………..
 6. Police asked him to tướng identify the other man in the next room => …………………………………………………………………………….
 7. She always speaks no care => ………………………………………………………….
 8. She has learned English for 5 years => …………………………………………………………….
 9. He speaks so sánh soft that we can’t hear anything => …………………………………….
 10. Because she is absent from school => …………………………………………………
 11. It was an interesting film => …………………………………………………………….
 12. I don’t think she loves bu => ……………………………………………………

Bài tập luyện 4: Viết lại câu nghĩa ko thay đổi nâng cao

1. In his recent article, Bob Lee pointed out all the faults in the government’s new transport policy.

In his recent artilce, Bob Lee was…………………

2. The company have been reviewing their recruitment policy for the last three months.

The company’s …………………

3. I’m absolutely sure he took the money on purpose.

He couldn’t possibly…………………

4. He delayed writing his book until he had done a lot of research.

Only after…………………

5. They declaired war on the pretext of defending their territorial rights.

The excuse…………………

6. I feel that I don’t fit with the people in the new office.

I feel like…………………

7. Skysrapers in the USA are on average taller than thở anywhere else in the world.

The average …………………

8. We were very impressed by the new cinema but found it rather expensive.

Impressed…………………

9. It’s more than thở a fortnight snice anyone saw Julian.

Julian…………………

10. The deadline for the receipt of complete application forms is 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Complete application …………………

Bài tập luyện 5: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. I regret spending so sánh much money.

I wish I ________________________________________________

2. What’s the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I don’t feel as tired after a train journey as I bởi after a siêu xe journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster than thở buses.

Buses _______________________________________

5. He turned off the light, then he went out.

Turning __________________________________________

6. Theatre program usually have lots of information.

There ________________________________________

7. He has been collecting stamps for five years.

He started ________________________________________________

8. More newspapers are being sold in this thành phố.

People are __________________________________________________

9. They were giving their son some presents when we came.

Their son _______________________________________________

10. He spends two hours a week sorting out stamps.

Sorting out ____________________________________________

Bài tập luyện 6: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. My mother bought bu a nice blouse.

A nice blouse ___________________________________________

2. They say that the company is in difficulty.

The company ___________________________________________

3. You can get suntan by sunbathing.

If you _____________________________________________

4. “Would you mind waiting for a few minutes ?”

We __________________________________________________

5. “Where’s the best place to tướng buy souvenirs ?”

I asked her ___________________________________

6. You won’t lose weight if you don’t stop eating much.

Unless you ____________________________________

7. To know English is necessary.

It is ______________________________________________

8. May Day is considered to tướng be the day of the working class.

Everyone _______________________________________

9. In Stratford upon – Avon we saw Shakespeare’s birthplace.

We saw the house ___________________________________

10. There are far more heavy lorries on the road than thở there used to tướng be.

There didn’t __________________________________________

Đáp án bài bác tập

Đáp án bài bác tập luyện viết lách lại câu vô giờ đồng hồ Anh

Đáp án bài bác tập luyện viết lách lại câu vô giờ đồng hồ Anh

Đáp án bài bác 1

 1. The man was angry.
 2. The council refused to tướng collect the rubbish.
 3. We watched a film about birds.
 4. Because of the bad traffic, the bus was late.
 5. A guard opened the gate.
 6. The door was unlocked when she got home page.
 7. She cooked green vegetables, a pie and some potatoes.
 8. The game was cancelled because of the rain.
 9. I can’t go to tướng work on time because of heavy rain.
 10. I am used to tướng playing kite flying when I was a child.
 11. We have a discussion about environmental change issues.
 12. It is likely that it is raining.
 13. She is interested in practicing aerobics in her không tính tiền time.

Đáp án bài bác 2

 1. My mother doesn’t play volleyball anymore.
 2. She suggests going fishing.
 3. I was given a dress on my birthday.
 4. He invited bu for orange juice.
 5. I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.
 6. If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.
 7. It takes four hours to tướng drive from Nam Dinh to tướng Ha Noi.
 8. The owner of the siêu xe is thought to tướng be abroad.
 9. I wish he had told bu about it.
 10. The rain was too heavy for you to tướng go swimming.

Đáp án bài bác 3

 1. I can’t go to tướng work on time because of heavy rain.
 2. I am used to tướng playing kite flying when I was a child.
 3. We have a discussion about environmental change issues.
 4. It is likely that it is raining.
 5. She is interested in practicing aerobics in her không tính tiền time.
 6. Police have him identify the other man in the next room.
 7. She is always careless about her words.
 8. It takes her 5 years to tướng learn English.
 9. He does not speak softly.
 10. Because of her absence from school.
 11. What an interesting film!
 12. At no time bởi I think she loves bu.

Đáp án bài 4

 1. In his recent article, Bob Lee was critical of the government’s new transport policy.
 2. The company’s recruitment policy has been under review for the last three months.
 3. He couldn’t possibly have taken the money by mistake.
 4. Only after he had done a lot of research did he begin to tướng write the book.
 5. The excuse for the declairation of war was the defence of their territorial rights.
 6. I feel lượt thích a fish out of water in the new office.
 7. The average skyscraper in the USA is taller// higher// bagger than thở anywhere else in the world. Or: The average height// size of skyscraper in the USA is greater than thở anywhere else in the world.
 8. Impressed as we were by the new cinema, we found it rather expensive.
 9. Julian was last seen ( more than) a fortnight // two weeks ago.
 10. Complete application forms must be handed in// returned// redeived// submitted by// no later then 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Đáp án bài bác 5

 1. I wish I hadn’t spent so sánh much money
 2. How high the mountain is?
 3. I feel more tired after a train journey than thở after a siêu xe journey.
 4. Buses aren’t as fast as buses.
 5. Turning off the light, he went out.
 6. There are usually lots of information in a theatre program
 7. He started collecting stamps five years ago.
 8. People are selling more newspapers in this thành phố.
 9. Their son was being given some presents when we came.
 10. Sorting out his stamps takes him two hours.

Đáp án bài 6

 1. A nice blouse was bought for bu by my mother.
 2. The company is said to tướng be in difficulty.
 3. If you sunbathe, you can get a suntan.
 4. We were asked to tướng wait for a few minutes
 5. I asked her Where was the best place to tướng buy souvenirs
 6. Unless you stop eating much, you won’t lose weight
 7. It is necessary to tướng know English.
 8. Everyone considers May Day is the day of the working class.
 9. We saw the house in Stratford upon – Avon where Shakespeare’s was born.
 10. There didn’t use to tướng be heavy lorries on the road

Trên trên đây, TOPICA một vừa hai phải ra mắt cho tới các bạn 30 cấu trúc viết lách lại câu giờ đồng hồ Anh hao hao bài bác tập luyện viết lách lại câu giờ đồng hồ Anh. Hi vọng những kiến thức và kỹ năng kể từ TOPICA NATIVE tiếp tục tương hỗ cho chính mình vô quy trình học tập giờ đồng hồ Anh. Chúc chúng ta học hành đảm bảo chất lượng và thành công xuất sắc.

Xem thêm: đề kiểm tra giữa kì 1 văn 8

TOPICA NativeX – Học giờ đồng hồ Anh trọn vẹn “4 tài năng ngôn ngữ” cho tất cả những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi phiên đụng chạm “điểm con kiến thức”, chung hiểu thâm thúy và lưu giữ lâu rộng lớn tất tả 5 phiên.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủn sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 tài năng nước ngoài ngữ theo đuổi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX