cách tính diện tích hình thang vuông

Xung xung quanh tất cả chúng ta, vô số dụng cụ sở hữu hình dạng thang, ví dụ như: túi xách tay, thùng đựng rác rến,… Vậy làm thế nào nhằm tính chu vi và diện tích hình thang? Mời chúng ta tìm hiểu thêm nội dung bài viết sau đây.

1. Tính diện tích S hình thang

Hình thang là hình sở hữu 2 cạnh lòng tuy vậy song và tổng toàn bộ những góc bởi 3600 .

Bạn đang xem: cách tính diện tích hình thang vuông

Diện tích hình thang bởi tầm nằm trong 2 cạnh lòng nhân với độ cao thân thuộc 2 đáy. Dưới đấy là một trong những tình huống tính diện tích S (S) hình thang chúng ta nên biết.

1.1. Cách tính diện tích S của hình thang bất kỳ

Để tính diện tích S hình thang ngẫu nhiên tao lấy tầm nằm trong của 2 lòng nhân với độ cao. Công thức ví dụ là:

S = h x (a + b)/2

Trong đó:

S là diện tích S hình thang

a là phỏng lâu năm lòng bé

b là phỏng lâu năm lòng lớn

h là độ cao của hình thang (khoảng cơ hội thân thuộc 2 cạnh đáy).

Công thức và mẹo ghi ghi nhớ diện tích S hình thang

Công thức và mẹo ghi ghi nhớ phương pháp tính diện tích S của một hình thang

Bạn hoàn toàn có thể ghi ghi nhớ công thức tính diện tích S của hình thang một cơ hội dễ dàng và đơn giản qua loa bài bác thơ bên dưới đây:

“Muốn tính diện tích S hình thang

Đáy rộng lớn lòng bé bỏng tao đem nằm trong vào

Rồi lấy nhân với chiều cao

Chia song lấy nửa thế nào thì cũng rời khỏi.”

Công thức tính diện tích S hình thang

Các đại lượng nhập công thức tính diện tích S của hình thang

1.2. Công thức tính diện tích S hình thang vuông

Hình thang vuông là hình thang sở hữu một góc vuông và độ cao chủ yếu bởi cạnh mặt mày vuông góc với 2 lòng.

Áp dụng công thức tính diện tích S hình thang ngẫu nhiên tao có:

S = h x  (a + b)/ 2 = AD x (AB + CD)/2

Trong đó:

S là diện tích S của hình thang vuông.

a và b là phỏng lâu năm của 2 cạnh lòng.

h là phỏng lâu năm cạnh mặt mày vuông góc với 2 lòng.

Tính diện tích S hình thang vuông

Cách tính diện tích S của một hình thang vuông

1.3. Công thức tính diện tích S hình thang cân

Hình thang cân nặng là hình thang sở hữu nhì góc kề của một lòng bởi nhau;  2 cạnh mặt mày cân nhau và ko tuy vậy song cùng nhau.

Có 2 phương pháp tính diện tích S của hình thang cân:

(1) – sát dụng công thức tính diện tích S của hình thang ngẫu nhiên (ở mục 1)

(2) – Quý khách hàng sở hữu tính diện tích S của hình thang bằng phương pháp phân chia nhỏ rồi nằm trong diện tích S của từng phần lại cùng nhau.

Cụ thể:

Ta sở hữu hình thang cân nặng ABCD sở hữu 2 cạnh mặt mày AD và BC cân nhau (hình mặt mày dưới). Đường cao AH và BK phân chia hình thang rời khỏi trở thành 1 hình chữ nhật ABKH và 2 hình tam giác là ADH, BCK.

Khi bại, vận dụng công thức tính diện tích S hình chữ nhật mang đến ABHK và diện tích S tam giác mang đến ADH và BCK. Kết ngược tính được lấy nằm trong lại cùng nhau tiếp tục rời khỏi diện tích S hình thang ABCD.

Tính diện tích S hình thang cân

2 phương pháp tính diện tích S hình thang cân

>> Tham khảo thêm: Công thức tính chu vi và diện tích S hình tròn

Xem thêm: số hạng không chứa x trong khai triển

2. Ví dụ về tính chất diện tích S hình thang

Ví dụ 1: Cho một hình thang sở hữu chiều lâu năm cạnh a = 40cm, cạnh b = 28cm và độ cao nối kể từ đỉnh hình mon xuống lòng là 24cm. Hỏi diện tích S của hình thang là bao nhiêu?

Lời giải:

Áp dụng công thức tính diện tích S của hình thang, tao có:

S = h x (a +b)/2  = 24 x  = 816 (cm2)

Vậy diện tích S của hình thang bên trên là 816 (cm2)

Ví dụ 2:

Có một mảnh đất nền hình thang với lòng bé bỏng là 48m, lòng rộng lớn là 60m. Mở rộng lớn nhì lòng về phía phía bên phải của mảnh đất nền với lòng rộng lớn thêm thắt 14m, lòng nhỏ thêm thắt 10m chiếm được mảnh đất nền hình thang mới mẻ với diện tích S to hơn diện tích S lúc đầu là 72m2. Tính diện tích S mảnh đất nền hình thang lúc đầu.

Lời giải:

Theo đề bài bác, diện tích S gia tăng là diện tích S hình thang sở hữu lòng rộng lớn là 14m và lòng bé bỏng là 10m. Từ công thức tính diện tích S của hình thang tao có:

h = (S x 2)/(a + b) = (72 x 2)/(14+10) = 6

Diện tích mảnh đất nền hình thang lúc đầu là: S = 6 x (48 + 60)/2 = 324m²

Bài 3:

Cho 1 hình thang vuông sở hữu khoảng cách thân thuộc 2 lòng là 32cm, lòng nhỏ bởi ¾ lòng rộng lớn. Tính phỏng lâu năm 2 lòng lúc biết diện tích S hình thang vuông là 224cm².

Lời giải:

Từ tài liệu việc tao có:

 • Chiều cao hình thang là 32cm
 • Tổng phỏng lâu năm nhì lòng là (224 x 2)/32 = 14cm
 • Gọi phỏng lâu năm lòng bé bỏng là a, phỏng lâu năm lòng rộng lớn là b, tao có:

a + b = 14 và a = ¾ b

b = 14 x 4/7 = 8cm

Từ bại tính được lòng rộng lớn bởi 8cm, lòng bé bỏng bởi 6cm

3. Cách tính chu vi hình thang

Chu vi của hình thang bởi nằm trong tổng phỏng lâu năm những cạnh của hình thang. Với từng mô hình thang, tao sẽ sở hữu những phương pháp tính nhanh chóng rộng lớn. Dưới đấy là công thức tính cho từng mô hình thang.

3.1. Cách tính chu vi hình thang bất kỳ

P = a + b + c + d

Trong đó:

 • P là chu vi
 • a, b theo lần lượt là lòng bé bỏng và lòng rộng lớn của hình thang
 • c, d là cạnh mặt mày hình thang.

Công thức tính chu vi hình thang

Công thức tính chu vi của hình thang

3.2. Cách tính chu vi hình thang vuông

Tính chu vi hình thang vuông bằng phương pháp tính với những cạnh mặt mày và cạnh lòng.

P = a + b + c + d

Trong đó:

 • P là chu vi hình thang vuông
 • a, b là nhì cạnh lòng hình thang
 • c, d là cạnh mặt mày hình thang

Tính chu vi của hình thang vuông

Mô miêu tả công thức tính chu vi mang đến hình thang vuông

3.3. Cách tính chu vi hình thang cân

Muốn tính chu vi hình thang cân nặng tao lấy phỏng lâu năm cạnh mặt mày nhân 2 cùng theo với phỏng lâu năm 2 cạnh lòng.

P = (2 x a) + b + c

Trong đó:

 • P là chu vi hình thang cân
 • b,c là nhì cạnh lòng hình thang
 • a là cạnh mặt mày hình thang

Cách tính chu vi mang đến hình thang cân

Cách tính chu vi của hình thang cân

Từ công thức phía trên, tao cũng hoàn toàn có thể lần rời khỏi cạnh mặt mày của hình thang nếu như biết chu vi và 2 cạnh lòng. Cách tính 2 cạnh mặt mày của hình thang cân: Lấy chu vi trừ tổng phỏng lâu năm 2 cạnh lòng, tiếp sau đó phân chia 2.

Xem thêm: điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 2023 hà nội

Công thức: a = [P- (b+c)] /2

Như vậy, nội dung bài viết bên trên trên đây đang được giúp cho bạn hiểu rằng phương pháp tính chu vi và diện tích của hình thang. Để phần mềm nhanh chóng và đúng đắn chúng ta hãy nhớ là coi phần ví dụ đã và đang được Shop chúng tôi fake tra nhập bài bác.

Có thể chúng ta quan liêu tâm:

 • Diện tích hình bình hành
 • Cách tính diện tích S hình thoi