cách làm tròn số trong excel

Trong một trong những tình huống, việc xuất hiện nay những số thập phân lâu năm tiếp tục thực hiện tác động chắc chắn cho tới kết cấu và mẫu mã của trang tính. Để xử lý điều này, thực hiện tròn trặn số nhập Excel là việc làm không thể không có. Hãy gọi nội dung bài viết sau đây của Học Excel Online nhằm hiểu hơn:

Làm tròn trặn số nhập Excel kha khá bởi vì thay cho thay đổi ấn định dạng

Trong tình huống chúng ta ko cần thiết thực hiện tròn trặn cho tới đơn vị chức năng đúng mực nhất, tao rất có thể dùng cơ hội thay cho thay đổi format.

Bạn đang xem: cách làm tròn số trong excel

  1. Chọn dù ham muốn ấn định dạng
  2. Trong thẻ Home, nhóm Number chọn Decrease Decimal

Hoặc tao rất có thể thay cho thay đổi trở nên những format không giống như Number, Currency, Percentage…

Làm tròn trặn số nhập Excel bằng phương pháp dùng hàm

Với hàm ROUND chúng ta cũng có thể thực hiện tròn trặn số cho tới số chữ số tuy nhiên mình muốn. Ví dụ với số 900.8769, nhằm thực hiện tròn trặn cho tới đơn vị chức năng sớm nhất tao thực hiện như sau:

Xem thêm: Hàm Int – Hàm lấy phần vẹn toàn nhập Excel

Hàng nghìn

Với mặt hàng ngàn, tao nhập =ROUND(900.8769, -3). Kết trái khoáy trả về là 1000.

Hàng trăm

Với hàng trăm ngàn, tao nhập =ROUND(900.8769, -2). Kết trái khoáy trả về là 900.

Phần trăm

Để thực hiện tròn trặn xác suất, tao nhập =ROUND(900.8769, 2). Kết trái khoáy trả về là 900.88.

Xem thêm: tôn đức thắng là trường công hay tư

Như vậy, nhằm thực hiện tròn trặn về phía trái vết ngăn cơ hội thập phân, tao dùng đối số âm nhập hàm ROUND và ngược lại.

Tương tự động tao rất có thể dùng những hàm như ROUNDUP, ROUNDDOWN< INT, TRUNC… nhằm triển khai việc thực hiện tròn trặn tùy nhu yếu dùng.


Xem tăng những nội dung bài viết khác:

Tìm hiểu những hàm thực hiện tròn trặn số nhập Excel và những vẹn toàn tắc

Xem thêm: đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên

Làm tròn trặn số nhập tính đơn giá chỉ xuất kho

Tự động thực hiện tròn trặn một mặt hàng những dù nhập Excel