các dạng bài tập toán lớp 3 học kì 1

Ôn tập luyện Toán lớp 3 học tập kì 1

Đề cương ôn tập luyện môn Toán lớp 3 học tập kì 1 được VnDoc thuế tầm, tinh lọc tổ hợp những dạng toán trọng tâm, canh ty những em học viên ôn tập luyện, gia tăng, tập luyện khả năng giải những dạng Toán lớp 3, sẵn sàng chất lượng cho tới đề đua học tập kì 1 lớp 3. Đây cũng chính là tư liệu canh ty thầy cô rời khỏi đề đua toán lớp 3 học tập kì 1 và tương hỗ những em sẵn sàng chất lượng cho tới Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 3 tiếp đây đạt điểm trên cao.

Bạn đang xem: các dạng bài tập toán lớp 3 học kì 1

Tải ngay lập tức cỗ đề tiên tiến nhất 2022:

 • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 3 Cánh Diều năm 2022-2023 - Tất cả những môn
 • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 3 Chân trời tạo nên năm 2022-2023 - Tất cả những môn
 • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 3 Kết nối học thức năm 2022-2023 - Tất cả những môn
 • Bộ đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023
 • Bộ đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức năm 2022-2023
 • Bộ đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức năm 2022-2023
 • Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023

>> Đề cương ôn tập luyện Tiếng Việt lớp 3 học tập kì một năm 2022- 2023

1. Cộng trừ những số sở hữu 3 chữ số

Bài 1: Đặt tính rồi tính

162 + 370728 – 245315 + 315478 - 178
642 + 287386 + 604740 – 723558 - 281

2. Nhân, phân chia số sở hữu 2 chữ số hoặc 3 chữ số với số có một chữ số

Bài 1: Đặt tính rồi tính

213 × 3374 × 28 × 113121 × 6
152 × 46 × 109303 × 35 × 176

Bài 2: Đặt tính rồi tính

82 : 475 : 379 : 687 : 598 : 7
381 : 3250 : 6587 : 4727 : 8634 : 7
314 : 6434 : 8239 : 5565 : 8972 : 3

3. Góc vuông, góc ko vuông

Bài 1: Hình mặt mày sở hữu ....... góc vuông

Đề cương ôn tập luyện môn Toán lớp 3

Có ......... góc ko vuông

Bài 2: Nêu thương hiệu đỉnh và những cạnh góc vuông sở hữu vô hình bên:

Đề cương ôn tập luyện môn Toán lớp 3

4. Tìm x; Y

Bài 1: Tìm x

x × 7 = 4228 : x = 449 : x = 7
472 – x = 50 : 5x : 4 = 200 : 5x × 5 = 237 - 137

Bài 2: Tìm Y

Y : 5 = 37 × 3Y × 6 = 84 : 456 : Y = 21 : 3
Y : 8 = 115 - 7Y × 9 = 183 × 3Y : 9 = 7 (dư 4)

5. Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Bài 1: Điền vết >;<,= vô khu vực trống

5m 6cm …….. 560cm

2m 4cm …….. 240cm

5dam 6dm ……… 506dm

3hm 4dam ……… 34m

1m 3cm ……….. 104cm

6dm 8mm …….. 680mm

9m 7dm …….. 99dm

5m 17cm ……… 517cm

420mm ……… 4dm 2mm

8dam 5m ……….. 85m

Bài 2: Tính

8 dam + 5dam =……………

56 dm × 8 = ……………..

403cm – 58cm = …………..

136 milimet : 2 = …………….

12km × 8 = …………………

69cm : 3 = …………………

24km : 3 + 102km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63m – 14m : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

42km : 7 + 348km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

14cm × 3 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63l : 7 + 159l

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28kg × 2 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

5m × 7 – 16m

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7kg × 4 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9hm × 7 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

11kg × 6 – 6kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7m × 4 – 20dm

……………………………….

……………………………….

……………………………….

600kg : 2 – 63kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

6. So sánh số rộng lớn vội vàng bao nhiêu thứ tự số bé

Bài 1: Con chó nặng trĩu 24kg, con cái thỏ nhẹ nhõm rộng lớn con cái chó 18kg. Hỏi con cái chó nặng trĩu vội vàng bao nhiêu thứ tự con cái thỏ?

Bài 2: Nhà Lan nuôi 6 con kê trống không, số gà mẹ nhiều hơn thế số gà trống không là 24 con cái. Hỏi số gà mẹ vội vàng bao nhiêu thứ tự số gà trống?

Bài 3: Đoạn trực tiếp AB lâu năm 6dm, đoạn trực tiếp CD dài ra hơn nữa đoạn thằng AB 3m. Hỏi đoạn trực tiếp CD lâu năm vội vàng bao nhiêu thứ tự đoạn trực tiếp AB?

7. So sánh số bé xíu vị một trong những phần bao nhiêu số lớn

Bài 1: Trong vườn sở hữu 36 cây táo. Số cây chanh thấp hơn số lượng km táo 27 cây. Hỏi số lượng km chanh vị một trong những phần bao nhiêu số lượng km táo?

Bài 2: Năm ni Lan 9 tuổi tác, u rộng lớn Lan 36 tuổi tác. Hỏi trong năm này tuổi tác Lan vị một trong những phần bao nhiêu tuổi tác mẹ?

Bài 3: Một cửa hàng sở hữu toàn bộ 81kg đỗ xanh rớt và đỗ đen ngòm. Trong số đó sở hữu 9kg đỗ xanh rớt, chất vấn số kilogam đỗ xanh rớt vị một trong những phần bao nhiêu số kilogam đỗ đen?

8. Tìm 1 trong số phần vị nhau

Bài 1: Một quyển truyện dày 96 trang, Minh tiếp tục hiểu \frac{1}{4} quyển truyện cơ. Hỏi Minh còn cần hiểu từng nào trang nữa mới nhất xong?

Bài 2: Trên cây sở hữu 56 trái ngược táo, người tao tiếp tục hái \frac{1}{8} số táo. Hỏi bên trên cây còn từng nào trái ngược táo?

Bài 3: Đội múa hát của ngôi trường sở hữu 96 chúng ta, vô cơ sở hữu \frac{1}{3} chúng ta là phái mạnh. Hỏi team múa hát của ngôi trường sở hữu từng nào chúng ta nữ?

Bài 4: Một vỏ hộp xà chống nặng trĩu 78g. Người tao tiếp tục sử dụng không còn \frac{1}{3} số xà chống cơ. Hỏi vô vỏ hộp sót lại từng nào gam xà phòng?

Bài 5: Hai năm nữa ông 63 tuổi tác và khi cơ tuổi tác con cháu vị \frac{1}{7} tuổi tác ông. Hỏi lúc bấy giờ con cháu từng nào tuổi?

9. Gấp một vài lên nhiều lần

Bài 1: Quãng lối AB lâu năm 172m, quãng lối BC lâu năm vội vàng 4 thứ tự quãng lối AB. Hỏi quãng lối AC lâu năm từng nào mét?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Đàn gà mái ấm Lan sở hữu 6 con kê trống không, số gà mẹ vội vàng 4 thứ tự số gà trống không. Hỏi mái ấm Lan nuôi toàn bộ từng nào con cái gà?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: Trong mùa Kế hoạch nhỏ, lớp 3A nhận được 87kg giấy má vụn, lớp 3B nhận được số giấy má vụn vội vàng 3 thứ tự số giấy má vụn của lớp 3A. Hỏi cả hai lớp nhận được từng nào ki-lô-gam giấy má vụn?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

10. Giảm chuồn một vài lần

Bài 1: Trên cây sở hữu 48 trái ngược bòng. Sau Lúc hái, số trái ngược bên trên cây giảm sút gấp đôi. Hỏi tiếp tục hái từng nào trái ngược bưởi?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Một cửa hàng sở hữu 45 bao gạo. Sau Lúc phân phối, số bao gạo sót lại giảm sút 5 thứ tự. Hỏi cửa hàng tiếp tục phân phối từng nào bao gạo?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: Một người dân có 68kg gạo. Sau Lúc phân phối 28kg gạo, người cơ san đều số gạo sót lại vô 8 túi. Hỏi từng túi sở hữu từng nào ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

11. Một số dạng toán khác

Bài 1: Có 3 thùng dầu, từng thùng chứa chấp 125 lít. Người tao lôi ra 185 lít dầu kể từ những thùng cơ. Hỏi sót lại từng nào lít dầu?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 2: Cửa sản phẩm sở hữu 78kg gạo, buổi sáng sớm cửa hàng bán tốt 15kg gạo. Số gạo sót lại được chia đều cho các bên vô 9 túi. Hỏi từng túi sở hữu từng nào ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 3: Một đoàn khách hàng phượt bao gồm 39 người ham muốn chuồn thăm hỏi quan tiền miếu Hương vị xe hơi. Hỏi cần thiết tối thiểu bao nhiêu xe cộ xe hơi như vậy nhằm chở không còn số khách hàng cơ, hiểu được từng xe cộ chỉ chở được 5 người khách?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 4: Có 62m vải vóc, may từng cỗ ăn mặc quần áo không còn 3m vải vóc. Hỏi rất có thể may được rất nhiều nhất từng nào cỗ ăn mặc quần áo và còn quá bao nhiêu mét vải?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 5: Em vội vàng được 18 ngôi sao 5 cánh. Số ngôi sao 5 cánh em vội vàng vị \frac{1}{3} số ngôi sao 5 cánh chị vội vàng. Hỏi chị vội vàng được từng nào ngôi sao?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

12. Tính độ quý hiếm biểu thức

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

123 × (42 – 40)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(100 + 11) × 9

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9 × (6 + 26)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

375 × 2 - 148

……………………………….

……………………………….

……………………………….

150 : 5 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 × 4 + 120

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 + 135 × 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

84 : 4 × 6

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(954 – 554) : 8

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(186 + 38) : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

8 × (234 – 69)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

111 × (6 – 6)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

13. Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Sách mới

Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều

>> Chi tiết:

 • Bộ đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023
 • Bộ đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức năm 2022-2023
 • Bộ đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân chia những số vô phạm vi 1 000.

Số câu

2

2

2

1

4

3

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu một điểm, 1 câu 1,5 điểm)

1 điểm

2

3,5

Giải vấn đề vị nhì phép tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm, đo sức nóng phỏng. Xem đồng hồ thời trang.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình tròn trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số phù hợp cần thiết điền vô khu vực trống không là:

34mm + 16mm = ....cm

A. 50

B. 5

C. 500

D. 100

Câu 2. Số ngay tắp lự sau số 450 là:

A. 449

B. 451

C. 500

D. 405

Câu 3. Bác Tú tiếp tục thao tác làm việc được 8 giờ, từng giờ bác bỏ thực hiện được 6 thành phầm. Hỏi bác bỏ Tú thực hiện được toàn bộ từng nào sản phẩm?

A. 64 sản phẩm

B. 14 sản phẩm

C. 48 sản phẩm

D. 49 sản phẩm

Câu 4. Điền số phù hợp vô dù trống

Toán lớp 3 Cánh Diều kì 1

Số phù hợp điền vô vết ? là:

A. 650 g

B. 235 g

C. 885 g

D. 415 g

Câu 5: Các số cần thiết điền vô dù trống không theo lần lượt kể từ cần sang trọng trái ngược là:

Toán lớp 3 Cánh Diều

A. 11; 17

B. 11; 66

C. 30; 5

D. 30; 36

Câu 6. Trong những hình vẽ tiếp sau đây, hình nào là tiếp tục khoanh vô \frac{1}{8} số chấm tròn?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án


A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 7. Hình tiếp sau đây sở hữu bao nhiêu hình tam giác?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 998 – (302 + 685)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 100 : 2 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6

b) 620 : 4

c) 194 × 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Một công ty vận tải đường bộ, sở hữu 96 xe cộ khách hàng, số xe cộ xe taxi vội vàng số xe cộ khách hàng gấp đôi. Hỏi công ty cơ sở hữu toàn bộ từng nào xe cộ khách hàng và xe cộ xe taxi ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính chu vi hình tứ giác cho tới vị hình vẽ sau:

Toán lớp 3 CD kì 1

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền (>, <, =)?

a) 1 hm ….. 102 m

b) 300 ml + 700 ml …. 1 l

Câu 13. Tính thời gian nhanh những độ quý hiếm biểu thức bên dưới đây

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

B

C

D

C

D

C

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400 = 370 + 400

= 770

b) 998 – (302 + 685) = 998 – 987

= 1

c) 100 : 2 : 5 = 50 : 5

= 10

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6 = 18

b) 620 : 4 = 155

c) 194 × 4 = 776

Câu 10.

Doanh nghiệp cơ sở hữu số xe cộ ta-xi là:

96 × 2 = 192 (xe)

Doanh nghiệp cơ sở hữu toàn bộ số xe cộ khách hàng và xe cộ ta-xi là:

Xem thêm: Những mẫu giày thể thao không dây nam xuất sắc nhất năm 2023

96 + 192 = 288 (xe)

Đáp số: 288 xe cộ.

Câu 11. Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

30 + 25 + 25 + 50 = 130 mm

Câu 12.

a) 1 hm < 102 m

Vì 1 hm = 100 m tuy nhiên 100 m < 102 m nên 1 hm < 102 m.

b) 300 ml + 700 ml = 1 l

Vì 300 ml + 700 ml = 1 000 ml tuy nhiên 1 000 ml = 1 l nên 300 ml + 700 ml = 1 l

Câu 13.

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

= (576 – 475) + (678 – 577) + (780 – 679)

= 101 + 101 + 101

= 101 × 3

= 303

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

= 158 × 0

= 0

>> Chi tiết: Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1

Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối tri thức

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân chia những số vô phạm vi 1 000.

Số câu

3

2

2

5

2

Số điểm

1,5 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu một điểm, 1 câu 1,5 điểm)

2,5

2,5

Giải vấn đề vị nhì phép tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm, đo lượng, đo sức nóng phỏng.

Số câu

1

2

2

2

Số điểm

0,5

2

0,5

2

Hình học: Làm quen thuộc với hình phẳng phiu và hình khối (điểm ở đằm thắm, trung điểm, hình tròn trụ, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số ngay tắp lự sau của số 50 là số:

A. 51

B. 49

C. 48

D. 52

Câu 2. Số 634 được hiểu là

A. Sau phụ thân bốn

B. Sáu trăm phụ thân tư

C. Sáu trăm phụ thân mươi tư

D. Sáu tăm phụ thân mươi bốn

Câu 3. Thương của phép tắc phân chia 30 : 5 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 4. Một xe hơi con cái sở hữu 4 bánh xe cộ. Hỏi 10 xe hơi con cái như vậy sở hữu từng nào bánh xe?

A. trăng tròn bánh xe

B. 32 bánh xe

C. 40 bánh xe

D. 28 bánh xe

Câu 5. Nhận xét nào là tại đây ko đúng?

A. Số nào là nhân với cùng một cũng vị chủ yếu số đó

B. Số nào là phân chia cho một cũng vị chủ yếu số đó

C. Số nào là nhân với 0 cũng vị 0

D. Số 0 phân chia cho tới số nào thì cũng vị chủ yếu số đó

Câu 6. Dùng cụ nào là tại đây thông thường dùng làm đánh giá góc vuông?

A. Ê-ke

B. Bút chì

C. Bút mực

D. Com-pa

Câu 7. Nhiệt phỏng nào là tiếp sau đây phù phù hợp với ngày nắng và nóng nóng?

A. 0oC

B. 2oC

C. 100oC

D. 36oC

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = …………

b) 240 g : 6 = …………………….

c) 120 ml × 3 = ………………….

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 116 × 6

b) 963 : 3

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) (16 + 20) : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 37 – 18 + 17

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Giải toán

Mỗi bao gạo nặng trĩu 30 kilogam, từng bao ngô nặng trĩu 40 kilogam. Hỏi 2 bao gạo và 1 bao ngô nặng trĩu từng nào ki – lô – gam?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Quan sát hình và vấn đáp câu hỏi

Có tứ ca đựng lượng nước như sau:

Đề đua kì 1 lớp 3

a) Ca nào là đựng nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

b) Ca nào là đựng số lượng nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tìm nhì ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước?

……………………………………………………………………………………………

d) Sắp xếp những ca theo dõi tứ tự động đựng số lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Cho hình vuông vắn ABCD nằm trong lối tròn trặn tâm O như hình vẽ. hiểu AC lâu năm 10 centimet. Tính phỏng lâu năm nửa đường kính của hình tròn trụ.

Đề đua kì 1 lớp 3

Đáp án Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

B

C

D

A

D

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = 580 mm

b) 240 g : 6 = 40 g

c) 120 ml × 3 = 360 ml

Câu 9. HS bịa đặt tính rồi tính

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

= 9 × 12

= 108

b) (16 + 20) : 4

= 36 : 4

= 9

c) 37 – 18 + 17

= 19 + 17

= 36

Câu 11.

Bài giải

2 bao gạo trọng lượng là:

30 × 2 = 60 kg

2 bao gạo và 1 bao ngô nặng trĩu là:

60 + 40 = 100 kg

Đáp số: 100 kg

Câu 12.

Đề đua kì 1 lớp 3

a) Ca A đựng nhiều nước nhất.

b) Ca B đựng số lượng nước nhất.

c) Hai ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước là: A và D

Vì tổng lượng nước vô nhì ca là: 300 ml + 250 ml = 550 ml

d) Sắp xếp những ca theo dõi tứ tự động đựng số lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất là: B, C, D, A

Câu 13.

Ta có: A, O, C là 3 điểm nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và O là tâm của lối tròn

Nên AC là 2 lần bán kính của lối tròn trặn tâm O

Vậy nửa đường kính của hình tròn trụ là:

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

>> Chi tiết: Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 1

Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân chia những số vô phạm vi 1 000. Làm quen thuộc với số La Mã.

Số câu

2

2

5

1

4

6

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

4 (điểm)

1 điểm

2

5

Giải vấn đề vị nhì phép tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm, đo sức nóng phỏng. Xem đồng hồ thời trang.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình tròn trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

3

2

7

1

1

6

8

Số điểm

1,5

1

6

0,5

1

3

7

Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 110 × 5 sở hữu thành quả là:

A. 560

B. 550

C. 570

D. 580

Câu 2. Xếp đều 8 trái ngược cam vô 4 vỏ hộp. Lấy 3 vỏ hộp như vậy sở hữu từng nào trái ngược cam?

A. 4 trái ngược cam

B. 5 trái ngược cam

C. 6 trái ngược cam

D. 7 trái ngược cam

Câu 3. Dựa vô tóm lược sau, lần số lượng km của tổ 2.

Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3

A. 40 cây

B. 16 cây

C. 24 cây

D. 18 cây

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A sở hữu 30 học viên tạo thành 5 group. Hỏi từng group sở hữu từng nào học tập sinh?

A. 5 học tập sinh

B. 6 học tập sinh

C. 7 học tập sinh

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số ngay tắp lự trước số 999 là

A. 990

B. 998

C. 1000

D. 10000

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ thời trang phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214

b) 907 - 105

c) 127 x 7

d) 432 : 4

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

b) 742 - x = 194

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 136 × 5 - 168 + 184

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh Fe quật red color lâu năm 30 centimet, thanh Fe quật màu xanh lá cây lâu năm vội vàng 3 thứ tự thanh Fe quật red color. Hỏi cả nhì thanh Fe lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ sử dụng học hành của Hoa

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án

Mỗi sao thể hiện tại một vật dụng.

Điền thương hiệu khí cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu vô dù trống

- Đồ sử dụng học hành tuy nhiên chúng ta Hoa có tương đối nhiều nhất là: ….

- Đồ sử dụng học hành tuy nhiên chúng ta Hoa sở hữu tối thiểu là: …

- Số cây viết sáp tuy nhiên chúng ta Hoa sở hữu vội vàng … thứ tự số cây viết chì của chúng ta Hoa.

Câu 14. Tìm số bị phân chia biết thương là số chẵn lớn số 1 sở hữu nhì chữ số không giống nhau, số phân chia vị 4 và số dư là số nhỏ nhất rất có thể sở hữu.

Đáp án đề Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

C

B

A

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ thời trang phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214 = 886

b) 907 - 105 = 802

c) 127 x 7 = 889

d) 432 : 4 = 108

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

x = 102 x 6

x = 612

b) 742 - x = 194

x = 742 - 194

x = 548

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

= 391 - 102 - 97

= 289 - 97

= 192

b) 136 × 5 - 168 + 184

= 680 - 168 + 184

= 512 + 184

= 696

Câu 12.

Bài giải

Độ lâu năm thanh Fe màu xanh lá cây là:

30 × 3 = 90 (cm)

Cả nhì thanh Fe lâu năm là:

30 + 90 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Câu 13. Số

Đồ sử dụng học hành của Hoa

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án

Điền thương hiệu khí cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu vô dù trống

- Đồ sử dụng học hành tuy nhiên chúng ta Hoa có tương đối nhiều nhất là: cây viết sáp

- Đồ sử dụng học hành tuy nhiên chúng ta Hoa sở hữu tối thiểu là: tẩy

- Số cây viết sáp tuy nhiên chúng ta Hoa sở hữu là 12, số cây viết chì tuy nhiên chúng ta Hoa sở hữu là 4.

Nên số cây viết sáp tuy nhiên chúng ta Hoa sở hữu vội vàng 12 : 4 = 3 lần số cây viết chì của chúng ta Hoa.

Câu 14.

Thương là số chẵn lớn số 1 sở hữu nhì chữ số không giống nhau là: 98.

Số dư nhỏ nhất rất có thể sở hữu là một trong những.

Số bị phân chia là:

98 x 4 + 1 = 393

Xem thêm: Giày Converse - Vô cùng phong cách và dễ kết hợp trang phục

Đáp số: 393

>> Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023

14. Đề đua học tập kì 1 lớp 3 Tải nhiều

 • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 3 Cánh Diều năm 2022-2023 - Tất cả những môn
 • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 3 Chân trời tạo nên năm 2022-2023 - Tất cả những môn
 • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 3 Kết nối học thức năm 2022-2023 - Tất cả những môn

Như vậy, VnDoc.com tiếp tục gửi cho tới chúng ta Đề cương ôn tập luyện môn Toán lớp 3 học tập kì 1. Ngoài Đề cương ôn tập luyện môn Toán lớp 3 học tập kì 1 bên trên, những em học viên rất có thể xem thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài xích tập luyện môn Toán lớp 3 tương đối đầy đủ không giống, nhằm học tập chất lượng môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích đua đạt thành quả cao.