biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

Câu hỏi:

18/06/2019 132,519

A.  Pha lúc đầu của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

Bạn đang xem: biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

Đáp án chủ yếu xác

B.  Biên phỏng của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

C. Tần số của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

D. Hệ số lực cản (của quái sát nhớt) thuộc tính lên vật.

Chọn A

Dao động chống bức: Là xê dịch Chịu đựng thuộc tính của nước ngoài lực biến hóa thiên tuần trả theo đòi thời hạn F = F0cos(wt + j) với F0 là biên phỏng của nước ngoài lực.

  + Ban đầu xê dịch của hệ là 1 trong những xê dịch phức tạp tự sự tổ hợp của xê dịch riêng rẽ và xê dịch chống bức tiếp sau đó xê dịch riêng rẽ tắt dần dần vật tiếp tục xê dịch ổn định lăm le với tần số của nước ngoài lực.

  + Biên phỏng của xê dịch chống bức tăng nếu như biên phỏng nước ngoài lực (cường phỏng lực) tăng và ngược lại.

  + Biên phỏng của xê dịch chống bức tách nếu như lực cản môi trường xung quanh tăng và ngược lại.

  + Biên phỏng của xê dịch chống bức tăng nếu như phỏng chênh chéo thân mật tần số của nước ngoài lực và tần số xê dịch riêng rẽ tách.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi fake một con cái nhấp lên xuống đơn lên rất cao theo đòi phương trực tiếp đứng (coi chiều lâu năm của con cái nhấp lên xuống đơn ko đổi) thì tần số xê dịch điều tiết của chính nó sẽ:

A. giảm vì như thế tốc độ trọng ngôi trường thuyên giảm phỏng cao.

B.  tăng vì như thế chu kì xê dịch điều tiết của chính nó tách.

C. tăng vì như thế tần số xê dịch điều tiết của chính nó tỉ trọng nghịch tặc với tốc độ trọng ngôi trường.

D.   không thay đổi vì như thế chu kì xê dịch điều tiết của chính nó ko tùy theo tốc độ trọng ngôi trường.

Câu 2:

Con nhấp lên xuống lốc xoáy xê dịch điều tiết, Lúc tăng lượng của vật lên 4 phiên thì tần số xê dịch của vật:

A. tăng thêm 4 phiên.

B. giảm sút 4 phiên.

C. tăng thêm gấp đôi.

D. giảm sút gấp đôi.

Xem thêm: Giày Converse - Vô cùng phong cách và dễ kết hợp trang phục

Câu 3:

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy bao gồm vật sở hữu lượng m và lốc xoáy có tính cứng k ko thay đổi, xê dịch điều tiết. Nếu lượng m=200g thì chu kì xê dịch của con cái nhấp lên xuống là 2s. Để chu kì con cái nhấp lên xuống là 1s thì lượng m bằng:

A. 200g

B. 100g

C. 50g

D. 800g

Câu 4:

Một vật nhỏ triển khai xê dịch điều tiết với phương trình x=10cos(4πt+π2) (cm) với t tính vày giây. Động năng của vật cơ biến hóa thiên với chu kì bằng:

A. 1,00s

B. 1,50s

C. 0,50s

D. 0,25s

Câu 5:

Vật sở hữu lượng m treo nhập lốc xoáy có tính cứng k. Kích mến mang đến vật xê dịch điều hoà với biên phỏng 3cm, thì chu kì xê dịch của chính nó là T = 0,3s. Nếu kích ứng mang đến vật xê dịch với biên phỏng vày 6cm thì chu kì biến hóa thiên của động năng là:

A. 0,15s

B. 0,3s

C. 0,6s

D. 0,423s

Câu 6:

Một con cái nhấp lên xuống đơn sở hữu chiều lâu năm l, trong vòng thời hạn Δt nó thực hiện tại được 6 xê dịch. Người tớ giảm sút phỏng lâu năm của chính nó chuồn 16 centimet, cũng trong vòng thời hạn Δt như trước đó nó triển khai được 10 xê dịch. Chiều lâu năm lúc đầu của con cái nhấp lên xuống là:

A. l = 25m.

B. l = 25cm.

C. l = 9m.

Xem thêm: tim and peter had a quarrel last week and now tom is giving tim advice

D. l = 9cm.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK