bài tập thì hiện tại đơn và tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại đơn tiếp nối là 2 thì được dùng thoáng rộng vô giờ Anh. Tuy nhiên, có lẽ rằng có khá nhiều các bạn gặp gỡ trở ngại Lúc dùng 2 thì này.

Vậy nên, chúng ta hãy nằm trong Trung tâm luyện ganh đua IELTS Vietop ôn lại kiến thức và làm một số bài xích luyện Thì thời điểm hiện tại tiếp nối và thời điểm hiện tại đơn để nắm vững 2 thì này rộng lớn nhé. 

Bạn đang xem: bài tập thì hiện tại đơn và tiếp diễn

Bài luyện Thì thời điểm hiện tại tiếp nối và thời điểm hiện tại đơn

Xem ngay: Phân biệt Thì thời điểm hiện tại đơn và Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Tổng quan liêu về thì thời điểm hiện tại đơn (Simple Present Tense) 

Cấu trúc 

Thể câu Động kể từ thường Động kể từ tobe
Khẳng địnhS + V (s/es) + OS + am/is/are + N/Adj
Phủ địnhS + do/does + not + Vo
do cút với S số nhiều, does cút với S số không nhiều.
do not = don’t/ does not = doesn’t
S + am/is/are + not + N/Adj
is not = isn’t
are not = aren’t
Nghi vấn Yes/NoDo/does + S + Vo?Am/is/are + S + N/Adj?
Nghi vấn Wh-Wh_ + do/does + S + Vo?Wh_ + am/is/are + S + N/Adj?

* Lưu ý: Tùy vô động kể từ tuy nhiên tao thêm thắt -s/-es vô câu khẳng định:

 • Nếu công ty ngữ ở ngôi (I, you, we, they) hoặc danh kể từ số nhiều thì không thay đổi động kể từ.
 • Nếu công ty ngữ ở ngôi (she, he,it) hoặc danh kể từ số không nhiều thì tao phân tách như sau: 

– Thêm es vô những động kể từ kết đôn đốc vì thế _o,_ch,_sh,_x,_s: teach-teaches; mix-mixes; wash-washes 

– Nếu trước_y là một trong phụ âm, tao vứt hắn thêm thắt _ies: fly-flies, study-studies, 

– Các tình huống còn lại: thêm thắt _s: want-wants, run-runs

E.g.: My son always makes a bed as soon as getting up. (Con trai tôi luôn luôn dọn nệm tức thì sau khoản thời gian tỉnh dậy).

        He goes đồ sộ school by bus every morning. (Anh tao đến lớp vì thế xe pháo buýt vào cụ thể từng buổi sáng).

         I have an English lesson on Mondays. (Tôi sở hữu 1 trong các buổi học tập giờ anh vào cụ thể từng loại 2) 

Xem chi tiết: Quy tắc thêm thắt s/es vô Thì thời điểm hiện tại đơn và cách phát âm

Cách dùng và tín hiệu nhận biết 

Thì thời điểm hiện tại đơn được sử dụng Lúc tao muốn: 

 • Diễn mô tả một hành vi, vấn đề mang tính chất hóa học thông thường xuyên lặp cút tái diễn.

E.g.: My father jogs at the park every morning. (Bố tôi quốc bộ ở khu dã ngoại công viên vào cụ thể từng buổi sáng)

 • Diễn mô tả chương trình, thời hạn biểu (giờ tàu, chuyến cất cánh, coi phim, lịch tranh tài …)

E.g.: The plane takes off at 8 p.m. (Chuyến cất cánh đựng cánh vô 8 giờ tối)

 • Diễn mô tả một chân lý, một thực sự hiển nhiên

E.g.:  Water freezes at 0° C or 32°F. (Nước ngừng hoạt động ở sức nóng chừng 0 ° C hoặc 32°F)

Ta phân biệt thì thời điểm hiện tại đơn nhờ những trạng kể từ chỉ thời hạn ở thời điểm hiện tại và những trạng kể từ chỉ gia tốc như sau: 

Với trạng kể từ chỉ tần suất

 • Always (luôn luôn)
 • Usually (thường xuyên)
 • Often/ Frequently/ Regularly (thường xuyên)
 • Sometimes (thỉnh thoảng)
 • Seldom/ Rarely/ Hardly (hiếm khi)
 • Never (không bao giờ)

Một số cụm kể từ khác 

 • Every + khoảng chừng thời hạn (every month,…)
 • Once/ twice/ three times/ four times + khoảng chừng thời hạn (once a week,..)
 • In + buổi trong thời gian ngày (in the morning,…)

E.g.: He often goes đồ sộ the movie with his friends. (Anh thông thường cút coi phim với bạn)

        We vì thế yoga twice a week. (Chúng tôi luyện yoga gấp đôi một tuần)

Ngoài rời khỏi, một vài động kể từ luôn luôn ở thì thời điểm hiện tại đơn và quá khứ đơn tuy nhiên ko cút với những thì tiếp nối như: 

 • Động kể từ chỉ giác quan liêu (Senses): see, hear, smell, taste, feel
 • Động kể từ chỉ ý kiến (Opinion): agree, disagree, consider, believe, think
 • Động kể từ chỉ xúc cảm (Emotion): love, hate, dislike, lượt thích, enjoy
 • Một số động kể từ khác:  appear, belong, want, need, wish

Xem thêm:

Vẽ sơ vật trí tuệ Thì thời điểm hiện tại đơn chỉ vô 5 phút

Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn từ cơ bản đến nâng lên có đáp án

Bài luyện Thì thời điểm hiện tại đơn trắc nghiệm từ cơ bản đến nâng cao

Bài luyện thì thời điểm hiện tại đơn

công thức thì hiện tại đơn

Bài 1: Chia động kể từ tương thích vô khu vực trống: 

1. He …….(like) football and computer games. 

2. She ……….(do) the homework every evening.

3. My best friend ……..(write) a letter đồ sộ bầm twice a month.

4. Jane …….(be) humor. He always ……………(make) people laugh. 

5. Emily seldom ………(cry) although she ………(be) in pain.

1. likes    2. does     3. writes         4. is/makes         5. crys 

Bài 2: Viết lại câu trả chỉnh: 

1. My parents/not allow/me/stay up late.

2. What/she/like?

3. They/often/go camping?

4. When/the lesson/start?

5. House/belong/my parents.

1. My parents don’t allow bầm đồ sộ stay up late.

2. What does she like?

3. Do they often go camping?

4. When does the lesson start?

5. The house belongs đồ sộ my parents.

Xem thêm thắt những dạng ngữ pháp:

Thì quá khứ đơn

Bảng vần âm giờ Anh

Thì quá khứ tiếp diễn

Tổng quan liêu về thì thời điểm hiện tại tiếp nối ( Present Continuous)

Cấu trúc: 

 • Khẳng định: S + am/is/are +V_ing
 • Phủ định: S +am/is/are + not + V_ing
 • Nghi vấn Yes/No: Am/is/are + S + V_ing?
 • Nghi vấn Wh-: Wh_+ am/is/are + S + V_ing?

*Lưu ý: is not = isn’t và are not = aren’t

Xem thêm: ket qua xsmb . net 200 ngay

E.g.:  Look! Mike is coming here. (Nhìn tề, Mike đang tới đây)

          My mother often goes đồ sộ the office by motorbike, but today she is going đồ sộ the office by bus. (Mẹ tôi thông thường xuyên đi làm việc vì thế xe pháo máy, song thời điểm hôm nay bà ấy cút xe pháo buýt cút làm)

         My husband is watching TV now. (Chồng tôi đang được coi vô tuyến bây giờ)

Cách dùng và tín hiệu nhận biết 

Chúng tao dùng thì thời điểm hiện tại tiếp nối khi: 

 • Diễn mô tả một hành vi đang được ra mắt bên trên thời gian trình bày.

E.g.: Linda is hanging out with her boyfriend. (Linda đang được đi dạo với các bạn trai của cô ấy ấy)

 • Diễn mô tả một hành vi chắc chắn là tiếp tục xẩy ra vô sau này ngay gần (có plan, chương trình cụ thể)

E.g.: She is moving into Ho Chi Minh City next week. (Cô ấy tiếp tục fake cho tới TP.HCM Sài Gòn vô tuần sau)

 • Diễn mô tả một hành vi thông thường xuyên lặp cút tái diễn, thông thường được dùng với mục tiêu phàn nàn về hành vi khiến cho người trình bày không dễ chịu và bực bản thân.

E.g.: Lucas is always forgetting his key at home page. (Lucas toàn quên khóa xe của anh ý tao ở nhà)

 • Diễn mô tả hành vi mang tính chất tạm thời thời

E.g.: Emma is staying at her grandparents’ house. (Emma đang được ở nhà đất của các cụ cô ấy)

Một số tín hiệu của thì thời điểm hiện tại tiếp nối như sau: 

 • Now, Right now
 • At present, at the moment
 • At …(giờ cụ thể)
 • Câu khẩu lệnh, câu nói. cảnh báo: Look! Listen! Be careful!………

Xem thêm: Bài luyện thì thời điểm hiện tại tiếp nối từ cơ bản đến nâng lên có đáp án

Bài tập 

Công thức thì hiện tại tiếp diễn

Bài 1: Tìm và sửa lỗi sai: 

1. Emmy doing her homework at present.

2. Mike is swiming with his father.

3. Look! A child are playing with a dog.

4. While I knock the door, he opens it. 

5. Listen! Someone are coming here.

Bài 2: Chia động kể từ tương thích vô khu vực trống không (Hiện bên trên đơn và thời điểm hiện tại tiếp diễn)

1. Suly sometimes …………(have) a soup for breakfast.

2. At the moment, Linda ……….(play) the guitar with her band.

3. What are you doing? – I………….(paint) a picture.

4. The movie …………(publish) on Tuesday.

5. I …………..(want) a bigger house in order đồ sộ hold a lot of things.

6. My father always ………….(forget) đồ sộ turn off the light. 

7. On weekends, My family often ……….(watch) TV but today we ………..(visit) our grandparents. 

8. While my brother ……….(play) football, my sister …………(read) books.

9.  I ……..(think) that you’ll become a successful woman. 

10. He ……….(study) English in the afternoon.

11. How often ………….you ……(ski)? 

12. ……Mike ………(hate) wine?

13. Watch out! A tree …………(fall).

14. Where is your mother? – She …………(cook) in the kitchen.

15. The bus ……….(arrive) at 8.30 AM.

16. Sarah …….(not tell) bầm a story.

17. When ……..she ………(go) đồ sộ the class?

18. I lượt thích Math and she …….(like) Physics. 

19. He …….(not work) at his office now.

20. The students ………(learn) art, they ……….(draw) a lot of beautiful pictures. 

Đáp án 

Bài 1: 

1. doing → is doing  2. swiming → swimming  3. are → is   4. knock →

am knocking   5. are → is

Bài 2: 

1. has 2. is playing  3. am painting 4. publishes 5. want  6. is forgetting 7. watch/ are visiting  8. is playing/ is reading  9. think 10. studies11. do/ski 12. Does/hate 13. is falling 14. is cooking 15. arrives 16. doesn’t tell 17. does/go 18. likes 19. isn’t working đôi mươi. are learning/ are drawing 

Xem thêm:

Các thì vô giờ Anh: cơ hội phân biệt và bài tập vận dụng

Xem thêm: truyện cô vợ nhặt của chu tổng

Bài luyện Thì thời điểm hiện tại đơn thời điểm hiện tại tiếp nối và quá khứ đơn có đáp án

Bài luyện trắc nghiệm Thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp nối sở hữu đáp án

Vậy là đã hoàn tất các bài xích luyện Thì thời điểm hiện tại tiếp nối và thời điểm hiện tại đơn. IELTS Vietop cảm ơn chúng ta vì thế vẫn sát cánh vô bài học kinh nghiệm này nhằm bên cạnh nhau ôn luyện lại 2 thì thời điểm hiện tại đơn và thời điểm hiện tại tiếp nối. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức sung sướng.