bài tập phát âm s/es

Gần cho tới ganh đua thời điểm cuối kỳ tuy nhiên các bạn vẫn mãi đang được loay hoay với những bài luyện phân phát âm s, es và ed. Nếu các bạn vẫn ko ghi ghi nhớ được những quy tắc thì nên tìm hiểu thêm những nội dung bài viết về cách phân phát âm ed, cách phân phát âm s và es của ELSA Speak nhằm đáp ứng học tập giờ Anh online và offline thiệt hiệu suất cao nhé. Sau khi vẫn với những mẹo và quy tắc hãy nằm trong thực hiện những dạng bài bác luyện tiếp sau đây nằm trong ELSA nào!

Lý thuyết tổ hợp và bài bác luyện phân phát âm ed

Quy tắc phân phát âm ed như sau:

Bạn đang xem: bài tập phát âm s/es

Kiểm tra phân phát âm với bài bác luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to tát start recording!

Recording... Click to tát stop!

loading

 • Đuôi ed phân phát âm là /t/ khi động kể từ sở hữu phân phát âm kết đốc vì thế /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/. Ví dụ: Fixed /fɪkst/ (Sửa chữa).
 • Đuôi ed phân phát âm là /ed/ khi động kể từ sở hữu phân phát âm kết đốc vì thế /t/ hoặc /d/. Ví dụ: Wanted /ˈwɑːntɪd/ (muốn).
 • Đuôi ed phân phát âm là d với toàn bộ những tình huống sót lại. Ví dụ: Smiled /smaɪld/ (Cười).

Bạn mong muốn nghe đúng chuẩn cơ hội phân phát âm? Xem tức thì Hướng dẫn thiết lập gói Elsa Speak Trọn đời.

Học giờ anh 1 kèm cặp 1 với ELSA SPEAK

Bài luyện tập phân phát âm ed online:

1. A. workedB. wanted  C. stopped  D. asked
2.  A. openedB. knocked  C. playedD. occurred
3. A. talkedB. watched C. livedD. stopped
4. A. coveredB. installed               C. describedD. decorated
5. A. claimedB. warned    C. occurredD. existed
6. A. carriedB. looked C. managed D. opened
7.  A. pleasedB. smoked   C. stopped  D. missed
8. A. waitedB. mended  C. objectedD. faced
9. A. pleasedB. erased C. increasedD. amused
10. A. arrivedB. believedC. receivedD. hoped
11. A. openedB. knockedC. playedD. occurred
12. A. rubbedB. tuggedC. stoppedD. filled
13. A. dimmedB. travelledC. passedD. stirred
14. A. tippedB. beggedC. quarrelledD. carried
15. A. killedB. hurriedC. regrettedD. planned
16. A. visitedB. showedC. wonderedD. studied
17. A. sacrificedB. finishedC. fixedD. seized
18. A. neededB.  bookedC. stoppedD. washed
19.  A. loved B.  teased C. washed D. rained
20.  A. packedB. punchedC. pleasedD. pushed 
21.  A. paintedB. providedC. protectedD. equipped
22.  A. testedB. markedC. presentedD. founded
23.  A. usedB. finishedC. marriedD. rained
24.  A. allowedB. dressedC. flashedD. mixed
25.  A. switchedB. stayedC. believedD. cleared
26.  A. decidedB. waitedC. handedD. designed
27.  A. annoyedB. phonedC. watchedD. remembered
28.  A. hurriedB. decidedC. plannedD. wondered
29.  A. postedB. addedC. managedD. arrested
30.  A. dreamedB. neglectedC. deniedD. admired
Bài luyện phân phát âm ed trọng tâm

Đáp án của bài bác luyện phân phát âm ed:

1. B2. B3. C4. D5. D6. B
7. A8. D9. C10. D11. B12. C
13. C14. A15. C16. B17. D18. A
19. C20. C21. D22. B23. B24. A
25. A26. D27. C28. B29. C30. B

>>> Xem thêm: Cách phân phát âm ch cụ thể và chuẩn chỉnh chỉnh

>>> Xem thêm: Cách phân phát âm /ɪə/, /eə/ và /ʊə/ chuẩn chỉnh nhất

Phát âm s, es

Mẹo/ phương thức bài bác luyện phân phát âm s, es chuẩn chỉnh xác nhất:

Xem thêm: cao đẳng ngoại ngữ và công nghệ việt nam

 • Từ kết đốc vì thế âm vô thanh: /f/, /t/, /k/, /p/, /θ/ phát âm là /s/.
 • Trường phù hợp đặc trưng như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ phát âm là /iz/.
 • Từ kết đốc vì thế âm hữu thanh hoặc nguyên vẹn âm phát âm là /z/.

Mẹo ghi nhớ cơ hội phân phát âm s/ es đơn giản và giản dị nhất là ghi nhớ những âm kèm cặp cơ hội phát âm ứng, như cơ hội chỉ dẫn giải bài tập phát âm s/es phía trên.

Cách thực hiện bài bác luyện phân phát âm s, es chuẩn chỉnh xác nhất
Bài luyện phân phát âm s, es sở hữu 3 cơ hội phát âm là /s/, /z và /iz/

Bài luyện phân đuôi s, es sở hữu đáp án:

1. A. coughs     B. sings             C. stopsD. sleeps
2. A. signs                 B. profits     C. becomes    D. survives
3. A. walks            B. steps           C. shuts        D. plays
4. A. wishes           B. practices   C. introduces      D. leaves
5. A. grasses      B. stretches                  C. comprisesD. potatoes
6. A. desks         B. maps         C. plants    D. chairs
7. A. pens     B. books       C. phones        D. tables
8. A. dips B. deserts                 C. books  D. camels
9. A. miles B. attendsC. driftsD. glows
10. A. mends  B. develops C. values     D. equals
11. A. repeats B. classmatesC. amusesD. attacks
12. A. humansB. dreamsC. concerts               D. songs
13. A. manages B. laughsC. photographs         D. makes
14. A. dishes B. orangesC. experiencesD. chores
15. A. fillsB. addsC. stirs D. lets
16. A. wantsB. booksC. stopsD. sends
17. A. booksB. dogsC. catsD. maps
18. A. biscuitsB. magazinesC. newspapersD. vegetables
19. A. knees B. peas C. trees D. niece
20. A. cups B. stampsC. booksD. pens
21. A. housesB. facesC. hatesD. places
22. A. schoolsB. yardsC. labsD. seats
23.   A. namesB. livesC. dances               D. tables
24.   A. nightsB. days C. yearsD. weekends
25.   A. pens B. markersC. booksD. rulers
26.   A. shakesB. nodsC. wavesD. bends
27.   A. describesB. toolsC. houseD. chairs
28.   A. facesB. housesC. horsesD. passes
29.   A. presidents B. begsC. wordsD. bathes
30.   A. sweetsB. watchesC. dishesD. boxes

Đáp án:

1. B2. B3. D4. D5. D6. D
7. B8. D9. C10. B11. C12. C
13. A14. D15. D16. D17. B18. A
19. D20. D21. C22. D23. C24. A
25. C26. A27. C28. B29. A30. A

Bài luyện nhấn trọng âm giờ Anh

>> Xem ngay: Những quy tắc trọng âm giờ Anh rất đầy đủ dễ dàng ghi nhớ nhất

Bài luyện nhấn trọng âm giờ Anh sở hữu đáp án
1. A. diseaseB. humorC. cancerD. cattle
2. A. persuadeB. reduceC. increaseD. offer
3. A. appointB. gatherC. threatenD. vanish
4. A. explainB. provideC. finishD. surprise
5. A. beautyB. easyC. lazyD. reply
6. A. significantB. convenientC. fashionableD. traditional
7. A. contraryB. graduateC. documentD. attendance
8. A. emphasizeB. contributeC. maintenanceD. heritage
9. A. committeeB. themselvesC. employeeD. refugee
10. A. apprehensionB. himselfC. conventionalD. Vietnamese
11. A. elephantB. dinosaurC. buffaloD. mosquito
12. A. imageB. predictC. envyD. cover
13. A. companyB. atmosphereC. customerD. employment
14. A. commitB. indexC. pyramidD. open
15. A. habitatB. candidateC. wildernessD. attendance
16. A. satisfactoryB. alterC. militaryD. generously
17. A. enrichmentB. advantageC. sovereigntyD. edition
18. A. economicB. considerateC. continentalD. territorial
19. A. interactB. specifyC. illustrateD. fertilize
20. A. characterizeB. facilityC. irrationalD. variety
21. A. obligatoryB. geographicalC. internationalD. undergraduate
22. A. blackboardB. listenC. betweenD. student
23. A. myselfB. communityC. vocationalD. idea
24. A. nationalB. openC. collegeD. curriculum
25. A. preservationB. sympatheticC. individualD. television
26. A. respectfulB. interestingC. forgetfulD. successful
27. A. genuineB. kangarooC. generousD. fortunate
28. A. techniqueB. regionalC. satelliteD. interesting
29. A. compulsoryB. centenarianC. technologyD. variety
30. A. informalB. supportiveC. personnelD. apparent

Đáp án:

1. A2. A3. A4. C5. D6. C
7. D8. B9. B10. B11. D12. B
13. D14. A15. D16. A17. C18. A
19. A20. A21. C22. C23. A24. D
25. D26. B27. B28. A29. B30. C

Trên đấy là bài luyện phân phát âm giờ Anh ở 3 dạng bao hàm phát âm ed, phát âm s và es và trọng âm. Quý Khách test thực hiện và đối chiếu đáp án của ELSA nhé! Nếu mình muốn rèn luyện nhiều hơn thế nữa với những bài bác luyện phân phát âm, hãy tải ELSA Speak và học tập thường ngày nằm trong trợ lý ảo của ứng dụng luyện trình bày giờ Anh này nhé.

ELSA Speak là App luyện trình bày giờ Anh trước tiên và có một không hai lúc bấy giờ hoàn toàn có thể phát hiện tiếng nói và sửa lỗi phân phát âm tức thì ngay tức thì, đúng chuẩn cho tới từng âm tiết. Vấn đề này vô cùng cần thiết, vì thế phân phát âm đó là nguyên tố cơ phiên bản nhằm nâng lên những kĩ năng sót lại.

Ưu điểm nổi trội của ELSA Speak:

 • Hơn 290 chủ thể, 5.000+ bài học kinh nghiệm, 25.000 bài bác rèn luyện với rất đầy đủ kỹ năng: Phát âm, nghe, vệt nhấn, đối thoại, intonation,…
 • Người sử dụng được sản xuất bài bác test (kiểm tra) nguồn vào bao gồm 16 câu, khối hệ thống tiếp tục chấm điểm và chỉ ra rằng những ký năng này đảm bảo chất lượng, kĩ năng này cần thiết nâng cao. Từ cơ, ELSA Speak tiếp tục design trong suốt lộ trình học tập cá thể hóa theo dõi chuyên môn từng người.
 • Công nghệ A.I đánh giá phân phát âm giờ Anh, chỉ dẫn sửa lỗi theo dõi khối hệ thống phiên âm chuẩn chỉnh IPA, kể từ khẩu hình mồm, cơ hội nhả tương đối, đặt điều lưỡi,…
 • Học giờ Anh 1 kèm cặp 1 nằm trong gia sư ảo ELSA, các bạn sẽ được nhắc nhở tiếp thu kiến thức và report tiến trình thường ngày.
 • Top 5 phần mềm Trí Tuệ Nhân Tạo toàn cầu
 • “Ứng dụng dạy dỗ sản phẩm đầu” bên trên App Store bên trên rộng lớn 101 quốc gia
 • Học trực tuyến (online) từng khi, từng điểm.
 • Học test free 7 ngày, được trải qua toàn cỗ tác dụng và bài học kinh nghiệm của ELSA Speak
 • Phù phù hợp với từng khoảng tuổi, từng ngành nghề nghiệp, học tập kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên.
Học giờ Anh nằm trong phần mềm ELSA Speak

Với những ưu thế bên trên, vẫn sở hữu rộng lớn 40 triệu người tiêu dùng bên trên toàn cầu, 10 triệu người tiêu dùng bên trên nước ta lựa lựa chọn sát cánh nằm trong ELSA Speak bên trên con phố đoạt được giờ Anh. Nhanh tay chuyên chở App ELSA và ĐK ELSA Pro nhằm nhận tức thì thôi nào!

Xem thêm: cho hình chóp s abcd có đáy là hình vuông cạnh a

1. Mẹo thực hiện bài tập phát âm s/es luôn luôn đúng?

 • Từ kết đốc vì thế âm vô thanh phát âm là /s/.Từ kết đốc vì thế âm hữu thanh hoặc nguyên vẹn âm phát âm là /z/.Trường phù hợp đặc trưng như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ phát âm là /iz/.
 • 2. Mẹo thực hiện bài bác luyện tấn công trọng âm

  Người học tập nên mò mẫm hiểu mẹo thực hiện bài bác luyện tấn công trọng âm luôn luôn thích hợp quy tắc 10 ngón tay canh ty ghi ghi nhớ nhanh gọn và dễ dàng ghi nhớ quy tắc tấn công trọng âm.