as for là gì

5 Cách Dùng Từ AS Trong Tiếng Anh

Trong ngữ pháp giờ Anh sở hữu vài ba kể từ thuộc sở hữu ngữ pháp ko khó khăn sử dụng tuy nhiên nhiều người vẫn hoặc sử dụng sai, như: Too, Also, So, So That, So…that, Either, Neither, As, Like, Enough… Trong bài bác này, tớ kiểm tra cách sử dụng kể từ AS vô giờ Anh.

Cách sử dụng 1:

Bạn đang xem: as for là gì

AS Có nghĩa là BỞI VÌ

Khác với BECAUSE, khi sử dụng AS nhằm lý giải nguyên do thì nguyên do tê liệt người nghe/người phát âm tiếp tục biết rồi.

Ví dụ:

 • As you failed the test, you will have vĩ đại take the whole course again. (Vì chúng ta tiếp tục ganh đua trượt, chúng ta nên học tập lại cả khóa học).
 • As vietnam is next door vĩ đại china, it has vĩ đại be cautious with its foreign policies. (Vì nước ta ở sát mặt mũi Trung Quốc nên nên cẩn trọng với quyết sách nước ngoài giao phó của mình)

 

Cách sử dụng 2:

AS có tức là VỚI TƯ CÁCH LÀ.

Với nghĩa này, tất yếu sau AS nên là 1 trong những danh kể từ.

Ví dụ:

 • He works in that hospital as a chief nurse (Anh ấy thực hiện ở cơ sở y tế tê liệt với cương vị là Điều Dưỡng Trưởng).
 • I am telling you this as a friend (Tôi cho tới anh biết điều này với tư cơ hội là 1 trong những người bạn)

 

Cách sử dụng 3:

AS Có nghĩa là NHƯ.

+ Với nghĩa “như”, AS được theo gót sau vì chưng một mệnh đề (với đầy đủ công ty ngữ và vị ngữ).

Ví dụ:

 • As I said, english grammar is not that difficult vĩ đại understand (Như tôi tiếp tục rằng, văn phạm giờ Anh ko cho tới nỗi khó khăn hiểu lắm).
 • Please vì thế as you are told (Vui lòng thực hiện nó như chúng ta được yêu thương cầu)

 

+ Với nghĩa “Như”, AS còn được theo gót sau vì chưng một vượt lên trên khứ phân kể từ, tức động kể từ thêm thắt ED hoặc động kể từ bất quy tắc ở cột 3.

 • As mentioned above (như đang được nhắc ở trên)
 • As shown above (như đang được trình diễn ở trên)

+ Thành ngữ As you wish: tạm thời dịch “Tùy chúng ta vậy” (nếu mình muốn vậy tôi tiếp tục tuân theo ý chúng ta, tuy nhiên tôi ko giã trở thành lắm)

Cách sử dụng 4: AS TRONG THÀNH NGỮ SUCH AS và AS LONG AS

SUCH AS Có tức là Chẳng hạn như

Sau Such as là 1 trong những loạt những danh kể từ dùng làm liệt kê. Sau such as ko cần thiết lốt phẩy cũng ko cần thiết lốt nhị chấm.

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng anh lớp 6

Ví dụ:

 • There are many things you can vì thế vĩ đại improve your english, such as listening vĩ đại english music, watching english movies and going vĩ đại english speaking clubs. ( Có nhiều loại chúng ta cũng có thể thực hiện nhằm nâng cấp chuyên môn giờ Anh của tôi, ví dụ như nghe nhạc giờ Anh, coi phim giờ Anh và nhập cuộc câu lạc cỗ rằng giờ Anh)
 • I can play many musical instruments such as the guitar, the piano and the flute (Tôi rất có thể nghịch tặc nhiều nhạc cụ ví dụ như đàn ghita, đàn dương thay cho và sáo)

AS LONG AS sở hữu nghĩa “Miễn là”

Ví dụ:

 • You can borrow this book as long as you return it before sunday (Bạn rất có thể mượn cuốn sách này miễn sao chúng ta trả lại trước thời gian ngày Chủ nhật)

 

AS LONG AS sở hữu nghĩa DÀI ĐẾN … ĐỨNG TRƯỚC MỘT CON SỐ + ĐƠN VỊ CHIỀU DÀI

Ví dụ:

 • Some snakes are as long as 4 meters. (một số loại rắn lâu năm cho tới 4 m)

 

AS LONG AS sở hữu nghĩa ĐẾN…(BAO LÂU) hoặc BAO LÂU… theo gót sau vì chưng MỘT CON SỐ + ĐƠN VỊ THỜI GIAN hoặc một mệnh đề.

Ví dụ:

 • This job can take as long as 10 days (Công việc này rất có thể mất mặt cho tới 10 ngày)
 • You can stay here as long as you like (bạn rất có thể ở phía trên bao lâu tùy thích)

 

Cách sử dụng 5:

AS vô đối chiếu vì chưng : AS + TÍNH TỪ/TRẠNG TỪ + AS…

Ví dụ:

 • He is as tall as his father (anh ấy cao vì chưng phụ thân của anh ấy ấy) .
 • This is not as easy as it looks (cái này coi tưởng dễ dàng tuy nhiên rất khó vì vậy đâu)

 

Đôi khi người tớ sử dụng đối chiếu vì chưng tuy nhiên ko thể hiện đối tượng người tiêu dùng đối chiếu loại nhị vì thế văn cảnh được cho phép tự động hiểu.

Xem thêm: tôn đức thắng là trường công hay tư

Ví dụ:

 • He has two daughters. The older one is not as pretty (Ông ấy sở hữu 2 cô đàn bà. Cô to hơn ko đẹp mắt vì chưng cô út)

 

Trên đấy là 5 cách sử dụng kể từ AS vô giờ Anh. Chúc chúng ta học tập đảm bảo chất lượng. Nếu sở hữu vướng mắc nào là, phấn chấn lòng nhằm lại comment hoặc gửi câu hỏi về cho tới TiengAnhOnline.Com.