a closer look 2 unit 9 lớp 8Lời giải bài xích tập luyện Unit 9 lớp 8 A Closer Look 2 trang 95, 96 nhập Unit 9: Natural disasters Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 9.

Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 2 (trang 95, 96) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: a closer look 2 unit 9 lớp 8

Grammar

1 (trang 95 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences by putting the verbs in brackets into the past continuous. (Hoàn trở thành câu bằng phương pháp phân chia động kể từ nhập ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn)

1. They (help) _________ the flood victims at 10 o'clock last night.

2. It (not snow) _________ when left trang chính this afternoon.

3. While she (work) _________ the field, the tornado came.

4. - What _________ you (do) _________ at 9 o'clock yesterday morning?

- I (watch) _________ the news about a volcanic eruption.

5. - _________ you (cry) _________ when I saw you two days ago?

- No, I wasn't.

Đáp án:

1. were helping

2. was snowing

3. was working

4. were … doing, was watching

5. were … crying

Quảng cáo

Giải thích:

Cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn:

- Câu khẳng định: S + was/ were + Ving.

- Câu phủ định: S + was/ were not + Ving.

- Câu hỏi: Was/ Were + S + Ving?

Hướng dẫn dịch:

1. Họ đang được giúp sức nàn nhân lũ lụt nhập khi 10 giờ tối qua chuyện.

2. Chiều ni Lúc thoát ra khỏi căn nhà thì tuyết rơi.

3. Trong Lúc cô ấy đang được thao tác làm việc bên trên cánh đồng, cơn lốc xoáy ùa đến.

4. - Quý Khách đang khiến gì khi 9h sáng sủa hôm qua?

- Tôi đang được coi thông tin về một vụ phun trào núi lửa.

5. - Hai ngày trước chúng ta đem khóc không? - Không, tôi đang không.

2 (trang 95 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Circle the correct answer to lớn complete each sentence. (Khoanh tròn trĩnh đáp án đích thị nhằm triển khai xong từng câu)

1. We donated / were donating money to lớn help the earthquake victims last month.

Quảng cáo

2. - What did you bởi / were you doing when the volcano erupted?

- I slept / was sleeping in my bed.

3. While they camped / were camping near the river, the flood was coming / came suddenly.

4. After Tom ran / was running out of his house, he moved / was moving quickly to lớn a safer place.

5. I didn't read / wasn't reading a newspaper at 9 a.m. yesterday, but I watched / was watching the news about the tornado.

Đáp án:

1. donated

2. were you doing, was sleeping

3. were camping, came

4. ran, moved

5. wasn’t reading, was watching

Giải thích:

- Thì quá khứ đơn biểu diễn miêu tả hành vi xẩy ra và đang được dứt nhập quá khứ.

- Thì quá khứ tiếp tục tế bào miêu tả hành vi xẩy ra nhập quá khứ tuy nhiên vẫn còn đó tiếp tục nhập một vài thời gian.

Quảng cáo

- Thì quá khứ đơn biểu diễn miêu tả một hành vi xen nhập, quá khứ tiếp tục thì mô tả nhì hành vi đang được mặt khác xẩy ra.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi đang được quyên hùn chi phí sẽ giúp nâng những nàn nhân trận động khu đất nhập mon trước.

2. - Quý Khách đã thử gì Lúc núi lửa phun trào?

- Tôi đang được ngủ bên trên nệm của tôi.

3. Trong Lúc chúng ta đang được cắm trại sát sông thì lũ đột ngột ùa đến.

4. Sau Lúc Tom chạy thoát ra khỏi căn nhà, anh ấy nhanh gọn dịch rời cho tới một điểm đáng tin cậy rộng lớn.

5. Tôi ko lướt web khi 9h sáng sủa trong ngày hôm qua, tuy nhiên tôi đang được coi thông tin về cơn lốc xoáy.

Xem thêm: cho hình chóp s abcd có đáy là hình vuông cạnh a

3 (trang 95 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Look at the picture and write what each person in Lan’s family was doing when the earthquake happened. Use the given word and phrases from the box. (Nhìn nhập hình ảnh và ghi chép những gì người xem nhập mái ấm gia đình của Lan đã thử Lúc trận động khu đất xẩy ra. Sử dụng kể từ và cụm kể từ đang được cho tới nhập hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 2 (trang 95, 96) | Tiếng Anh 8 Global Success

Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 2 (trang 95, 96) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. Lan’s grandparents were watching TV.

2. Lan’s/ Her mother was reading a book.

3. Lan’s/ Her father was drinking tea.

4. Lan was talking on the phone.

5. Lan’s/ Her brother was drawing.

Hướng dẫn dịch:

1. Ông bà của Lan đang được coi TV.

2. Mẹ cô ấy đang được xem sách.

3. Cha cô ấy đang được tợp trà.

4. Lan đang được thủ thỉ điện thoại thông minh.

5. Anh trai cô ấy đang được vẽ.

4 (trang 96 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Form questions using the pastcontinuous. Then in pairs, ask and answer the questions. (Hình trở thành thắc mắc dùng thì quá khứ tiếp tục. Sau bại liệt theo đuổi cặp, chất vấn và vấn đáp những câu hỏi)

1. you / have dinner / 7 o'clock yesterday evening?

2. you / bởi / homework / 8 o'clock yesterday evening?

3. you / watch / film / 9 o'clock yesterday evening?

Đáp án:

1. Were you having dinner at 7 o’clock yesterday evening?

2. Were you doing your homework at 8 o’clock yesterday evening?

3. Were you watching a film at 9 o’clock yesterday evening?

Giải thích:

Cấu trúc thì quá khứ tiếp diễn:

- Câu khẳng định: S + was/ were + Ving.

- Câu phủ định: S + was/ were not + Ving.

- Câu hỏi: Was/ Were + S + Ving?

Hướng dẫn dịch:

1. Quý Khách đem bữa ăn khi 7 giờ tối trong ngày hôm qua không?

2. Quý Khách đem thực hiện bài xích tập luyện về căn nhà khi 8 giờ tối trong ngày hôm qua không?

3. Quý Khách đem coi phim khi 9h tối trong ngày hôm qua không?

5 (trang 96 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Memory challenge. Work in groups. Take turns to lớn say a sentence that describes what each person in the picture was doing. (Thử thách trí ghi nhớ. Làm việc group. Thay phiên nhau thưa một câu tế bào miêu tả từng người nhập tranh giành đang khiến gì)

Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 2 (trang 95, 96) | Tiếng Anh 8 Global Success

Lời giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 9

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Getting Started (trang 93, 93)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1 (trang 94)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Communication (trang 96, 97)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 1 (trang 97, 98)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 2 (trang 99)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Looking Back (trang 100)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Project (trang 101)

Xem thêm thắt lời nói giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Review 3

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ đem đáp án
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook free cho tới teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Xem thêm: tim and peter had a quarrel last week and now tom is giving tim advice

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-9-natural-disasters.jspGiải bài xích tập luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học